Zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Izolácia a oprava úložiska pod javiskom Amfiteátra

Výzva Amfiteater-1

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Mediálna kampaň festivalu „Leto v parku“

[download id=“218″]

Výzva na predloženie cenovej ponuky – preprava umeleckych diel

[download id=“214″]

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Správa odovzdávacích staníc tepla (OST) s príslušenstvom

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Správa odovzdávacích staníc tepla (OST) s príslušenstvom: [download id=“202″] Prílohy: [download id=“205″] [download id=“209″]

Informatívna súťaž návrhov – prenájom nebytových priestorov

Podklady na stiahnutie Informatívna súťaž návrhov – prenájom nebytových priestorov príloha na stiahnutie príloha – pôdorys

Oznámenie o zadávaní zákazky – Prenájom skladových priestorov

podklady na stiahnutie prenájom priestorov

Oznámenie o zadávaní zákazky – Platobná stanica

podklady na stiahnutie platobná stanica

Oznámenie o zadávaní zákazky – Úžitkové motorové vozidlo

podklady na stiahnutie úžitkové motorové vozidlo

Oznámenie o zadávaní zákazky – Upratovacie a čistiace práce

Upratovacie a čistiace práce – podklady na stiahnutie upratovacie a čistiace práce

Oznámenie o zadávaní zákazky – Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémev

informačný systém  – podklady na stiahnutie