Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
31/12/2013 ZML 32 Zmluva o zverení majetku mesta do správy
SPOTs
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 31 Dohoda o prevode telefónneho čísla
mobilné služby
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
31/12/2013 DOD 30 Dodatok č.1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy a o úprave podmienok prevádzkovania Amfiteátra
Amfiteáter
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 29 Zmluva o zverení majetku mesta do správy
Amfiteáter
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 28 Zmluva o zverení majetku do správy a o úprave podmienok prevádzkovania Kasární- KULTURPARK
Kasárne/kulturpark
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 27 Zmluva o zverení majetku do správy
Kasárne/kulturpark
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 26 Zmluva o zverení majetku do správy a o úprave podmienok prevádzkovania kultúrno - spoločenských centier Výmenníky/SPOTs
SPOTs
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 25 Zmluva o zverení majetku mesta do správy
Kunsthalle
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2013 ZML 24 Zmluva o zverení majetku mesta do správy a o úprave podmienok prevádzkovania objektu Kunsthalle
Kunsthalle
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
23/12/2013 DOD 22 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
orange
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
23/12/2013 DOD 21 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
orange
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
23/12/2013 ZML 20 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
orange
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
23/12/2013 DOD 18 Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní služby
orange
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
23/12/2013 ZML 17 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
orange
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
23/12/2013 ZML 16 Zmluva o zverení majetku do správy a o úprave podmienok prevádzkovania Amfiteátra
amfiteáter
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
20/12/2013 ZML 23 Licenčná zmluva
informačný systém
3700 EUR Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava
12/12/2013 ZML 19 Kúpna zmluva
osobný automobil
EUR Moris Slovakia s.r.o., Alejová 4, 04011 Košice
25/11/2013 DOD 15 dodatok k zmluva o dodávke vody
výmenník
EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice
19/11/2013 ZML 7 zmluva o združenej dodávke elektriny
výmenník Važecká
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
19/11/2013 ZML 6 zmluva o združenej dodávke elektriny
výmenník Wupertálska
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
19/11/2013 ZML 5 zmluva o združenej dodávke elektriny
výmenník Ľudová
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
19/11/2013 ZML 4 zmluva o združenej dodávke elektriny
výmenník Štítová
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
19/11/2013 ZML 3 zmluva o združenej dodávke elektriny
budovy
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
19/11/2013 ZML 2 zmluva o dodávke vody
výmenník Štítová, výmenník Wupertálska,...
EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice
19/11/2013 ZML 1 Zmluva o dodávke plynu
výmenník Štítová
4476 EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
19/11/2013 DOD 14 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Wupertálska
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2013 ZML 13 zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Wupertálska
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2013 DOD 12 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Važecká
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2013 ZML 11 zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Važecká
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2013 DOD 10 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Ľudová
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2013 ZML 9 zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Ľudová
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2013 ZML 8 zmluva o refakturácií studenej vody
výmenník Važecká
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice