Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
30/12/2014 ZML 14200950 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
2772 EUR CI - servis a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
30/12/2014 ZML 14200951 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
2318.40 EUR CI - servis a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
30/12/2014 ZML 14200946 Zmluva o dielo
Kasárne/Kulturpark
4184.88 EUR LUX-Košice, s. r. o. , Prešovská 31, 040 01 Košice
30/12/2014 DOD 14200956 Dodatok č. 1 k Dohode č. 191/§51/2014
Kasárne-Kulturpark
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, 080 28 Prešoc
29/12/2014 ZML 14200953 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
1700 EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
29/12/2014 ZML 14200954 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
29/12/2014 ZML 14200897 Príkazná zmluva
Kasárne-Kulturpark, Kunsthalle, Výmenníky...
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
29/12/2014 ZML 14200939 Zmluva o výpožičke
Kasárne-Kulturpark
EUR Raster gallery, Fundacja Raster, Wspólna 63, 00 687 Varšava
29/12/2014 ZML 14200898 Servisná zmluva
Kunsthalle
9328.8 EUR Johnson Controls International spol. s r. o. odšte, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
29/12/2014 ZML 14200895 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne-Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
29/12/2014 ZML 14200935 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Kasárne-Kulturpark
2000 EUR ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. , Baštová 38, 080 01 Prešov
29/12/2014 ZML 14200936 Dodatok č. 1 k zmluve na prenájom hnuteľnej veci č. 14200569
Kasárne-Kulturpark
EUR TRUMPF Slovakia, s. r. o. , Galgovecká 7, 040 11 Košice
29/12/2014 ZML 14200905 Dohoda o ukončení zmluvy č. REC-001/2014 (č. 14200033)
Kasárne-Kulturpark
EUR CI - servis a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
29/12/2014 ZML 14200904 Dohoda o ukončení zmluvy č. D1-003/2014 (č. 14200038)
Kasárne/Kulturpark
EUR CI - servis a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
29/12/2014 ZML 14200901 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
Kasárne-Kulturpark
150 EUR Peter Tešliar, nezadané, nezadané nezadané
29/12/2014 ZML 14200900 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku elektrickej energie
Kunsthalle
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
19/12/2014 ZML 14200893 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
19/12/2014 ZML 14200894 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
120 EUR RNDr. Mária Zentková, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
18/12/2014 ZML 14200891 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
40 EUR Martina Horňáková, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200881 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Pavol Megyesi, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200883 Zmluva o spolupráci
Steel Park
300 EUR Ing. Peter Horváth, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200880 Zmluva o spolupráci
Steel Park
300 EUR Milan Timko, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200879 Zmluva o spolupráci
Steel Park
200 EUR Jakub Lešinský, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200884 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
2400 EUR Dušan Zahoranský, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200888 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
265 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200878 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
200 EUR Ján Zelinka, nezadané, nezadané nezadané
17/12/2014 ZML 14200896 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
100 EUR More, o. z. , Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice
12/12/2014 FAD január - 10.december Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
január-10december
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
12/12/2014 ZML 14200955 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR literarnyklub.sk - občianske združenie, Ludanská cesta 27, 934 01 Levice
12/12/2014 DOD 14200892 dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 81539 Bratislava
11/12/2014 ZML 14200875 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
60 EUR PhDr. Anna Šmehilová, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
11/12/2014 ZML 14200876 Zmluva o umeleckej spolupráci
SPOTs
60 EUR Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, 821 08 Bratislava
11/12/2014 ZML 14200877 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
60 EUR CN ANEPS Košice, Kováčska 65/67, 040 01 Košice
11/12/2014 ZML 14200874 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
200 EUR Mgr. art. Marián Straka, nezadané, nezadané nezadané
11/12/2014 ZML 14200873 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
200 EUR Mgr. art. Martin Moflár, nezadané, nezadané nezadané
11/12/2014 ZML 14200872 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
105 EUR Erika Dobišová, nezadané, nezadané nezadané
11/12/2014 ZML 14200868 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
60 EUR Mgr. art. Katarína Babálová, nezadané, nezadané nezadané
11/12/2014 ZML 14200867 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
200 EUR Stanislav Lubina, nezadané, nezadané nezadané
10/12/2014 DOD 14200866 Dodatok k zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Ing. Marek Sukop, Budapeštianska 4, 04013 Bratislava
10/12/2014 ZML 14200864 Zmluva o spolupráci
SteelPark
300 EUR Mária Šviková, RNDr.,CSc., nezadaná, nezadané nezadané
10/12/2014 ZML 14200863 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
EUR Krištof Kintera, nezadaná, nezadané nezadané
10/12/2014 ZML 14200861 Darovacia zmluva
majetok
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
10/12/2014 ZML 14200860 Zmluva o dielo
Kasárne/Kulturpark
18178.44 EUR ALARMTEL SK, s.r.o., ul. Krátka 367/5, 04411 Ždaňa
09/12/2014 ZML 14200945 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
Kasárne/Kulturpark
EUR LUX-Košice, s. r. o. , Prešovská 31, 040 01 Košice
09/12/2014 ZML 14200859 Návrh poistnej zmluvy
projekt SPOTs
EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
09/12/2014 ZML 14200858 Obchodná zmluva
Rádio Košice
300 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
09/12/2014 ZML 14200857 Obchodná zmluva
Rádio Košice
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
09/12/2014 ZML 14200856 Zmluva o spolupráci
SteelPark
2640 EUR Ing. Marek Sukop, Budapeštianska 4, 04013 Košice
08/12/2014 ZML 14200871 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
100 EUR molody.Rusyny, Hálova 16, 851 01 Bratislava
08/12/2014 ZML 14200855 Poistná zmluva
poistenie zodpovednosti
2085 EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
08/12/2014 ZML 14200854 Nájomná zmluva
projekt SPOTs
100 EUR Martin Janočko, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200851 Nájomná zmluva
projekt SPOTs
200 EUR Eugen Vizváry, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200849 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Barbora Peuch, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200848 Zmluva o spolupráci
SteelPark
400 EUR Ing. Juraj Hudák, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200847 Zmluva o spolupráci
SteelPark
2000 EUR Ing. Zoltán Tomori, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200846 Zmluva o spolupráci
SteelPark
1700 EUR RNDr. Ján Gálik, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200845 Zmluva o spolupráci
SteelPark
780 EUR Mgr. Mária Bilišňanská, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200844 Zmluva o spolupráci
Steelpark
460 EUR Ing. Emil Gažo, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200843 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR RNDr. Sabina Lehocká, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200842 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR MUDr. Ladislav Šimák, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200841 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR RNDr. Anna Uhrinová, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200840 Zmluva o poskytnutí mediálneho priestoru
kampaň VIANOCE
6750 EUR PARTNER BARTER NET s.r.o., Nová Ľubovňa 669, 06511 Nová Ľubovňa
08/12/2014 ZML 14200839 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Martin Marko, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200838 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
100 EUR Daniel Kolinovský, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 DOD 14200837 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Wilhelm Sasnal, Jana Sobieskiego 19/15, 31136 Krakow
08/12/2014 ZML 14200836 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Peter Lipkovič, nezadaná, nezadané nezadané
08/12/2014 ZML 14200835 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Ivona Krišáková, Jarková 347, 04925 Dobšiná
08/12/2014 DOD 14200890 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
02/12/2014 ZML 14200833 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Wilhelm Sasnal, Jana Sobieskiego 19/15, 31136 Krakow
02/12/2014 ZML 14200834 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Adam Szentepétery, nezadaná, nezadané nezadané
02/12/2014 ZML 14200832 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Marcin Maciejowski, Jaworowa 12, 30327 Krakow
02/12/2014 ZML 14200831 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR FUNDACJA RASTER, Wspólna 63, 00687 Warszawa
02/12/2014 ZML 14200830 Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody
Kunsthalle
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
02/12/2014 ZML 14200829 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla.
Kunsthalle
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
02/12/2014 ZML 14200824 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
10 EUR Patrícia Grundzová, nezadaná, nezadané nezadané
01/12/2014 ZML 14200899 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne-Kulturpark
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
27/11/2014 ZML 14200827 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
GO Košice
400 EUR Tomáš Eisner, nezadaná, nezadané nezadané
27/11/2014 ZML 14200826 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR BONA FIDE o.z., Gorkého 2, 04001 Košice
27/11/2014 ZML 14200825 Kúpna zmluva
počítačka bankoviek
198 EUR EVISION s.r.o., Vajnorská 137, 83104 Bratislava
27/11/2014 DOD 14200823 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
Výmenník Obrody
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
27/11/2014 DOD 14200822 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
Výmenník Brigádnická
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
27/11/2014 ZML 14200821 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
dobrovoľnícka služba
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
27/11/2014 ZML 14200817 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
300 EUR Peter Cábocký, nezadaná, nezadané nezadané
27/11/2014 ZML 14200814 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
200 EUR Vladimír Šandrik, nezadaná, nezadané nezadané
27/11/2014 ZML 14200793 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
6000 EUR Community Arts Lab XL,, Bouwstraat 55, 3572 Utrecht
27/11/2014 ZML 14200712 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
42.64 EUR Reštaurácia Koliba, s.r.o., Za priekopou 1, 040 16 Košice
26/11/2014 ZML 14200812 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
450 EUR Andrej Szczerski, nezadaná, nezadané nezadané
26/11/2014 ZML 14200811 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
26/11/2014 ZML 14200809 Zmluva uzatvorená podľa par.269
projekt Kunsthalle
1.7 EUR Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 04015 Košice
26/11/2014 ZML 14200943 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne-Kulturpark
100 EUR Ústav pamäti národa , Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava
26/11/2014 DOD 14200808 Dodatok k zmluve o vytvorení dočasného diela a li;;cenčnej zmluve
projekt Kunsthalle
1200 EUR Štefan Papčo, nezadaná, nezadané nezadané
26/11/2014 ZML 14200725 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
41.79 EUR ARTHEA, s.r.o., Alžbetina 55, 04001 Košice
26/11/2014 ZML 14200719 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
76.6 EUR Munkhbat Tudevorj, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200828 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
270 EUR Mgr. Leontin Dohovič, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200942 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne-Kulturpark
120 EUR Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava
24/11/2014 ZML 14200807 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
20 EUR Mgr. Silvia Chamillová, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200806 Nájomná zmluva
projekt SPOTs
200 EUR Eugen Vizváry, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200801 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
120 EUR Slovenská komora architektov, Panská 15, 81101 Bratislava
24/11/2014 ZML 14200800 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1600 EUR PhDr. Žolobanič Miroslav, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200799 Nájomná zmluva
projekt SPOTs
200 EUR Tariška s.r.o., Karloveská 411/25, 84105 Bratislava
24/11/2014 ZML 14200798 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Tariška s.r.o., Karloveská 411/25, 84105 Bratislava
24/11/2014 ZML 14200781 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
projekt Komorná hudba
150 EUR Pavol Rozum, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200723 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
78.5 EUR Flóra Ondová Reiter, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200750 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
34.17 EUR Roman Kazimír, nezadaná, nezadané nezadané
24/11/2014 ZML 14200749 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
23.55 EUR Richard Kollarcik, nezadaná, nezadané nezadané
21/11/2014 DOD 14200870 dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
21/11/2014 ZML 14200815 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kunsthalle
400 EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, 04001 Košice
21/11/2014 DOD 14200862 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/KulturPARK
EUR Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice
20/11/2014 DOD 14200792 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
dodávka tepla
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
20/11/2014 DOD 14200790 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
dodávka tepla
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
20/11/2014 DOD 14200791 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
dodávka tepla
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
20/11/2014 DOD 14200789 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
dodávka tepla
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
20/11/2014 DOD 14200788 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
dodávka tepla
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
20/11/2014 DOD 14200780 dodatok k zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
dodávka tepla
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
19/11/2014 ZML 14200752 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
49.15 EUR Kornélia Horská, nezadaná, nezadané nezadané
19/11/2014 ZML 14200751 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
23.19 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadaná, nezadané nezadané
19/11/2014 ZML 14200718 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
45.26 EUR Terézia Hnatičová, nezadaná, nezadané nezadané
19/11/2014 ZML 14200794 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Ing. Ján Baláž, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
19/11/2014 ZML 14200785 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
500 EUR Viktor Frešo, nezadaná, nezadané nezadané
19/11/2014 ZML 14200784 Nájomná zmluva
projekt SPOTs
60 EUR Pavol Šalamon, nezadaná, nezadané nezadané
19/11/2014 ZML 14200783 Nájomná zmluva
projekt SPOTs
36 EUR ARTHEA, s.r.o., Alžbetina 55, 04001 Košice
18/11/2014 ZML 14200782 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
13/11/2014 ZML 14200776 Obchodná zmluva
rádio košice
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
13/11/2014 ZML 14200726 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
37.87 EUR Laura Murguía Sánchez, nezadaná, nezadané nezadané
13/11/2014 ZML 14200721 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
14.71 EUR PhotoART centrum, Vodná 4, 04001 Košice
13/11/2014 ZML 14200713 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
39.69 EUR Jana Karaffova, nezadaná, nezadané nezadané
13/11/2014 ZML 14200705 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
54.43 EUR Štefan Peytchev, nezadaná, nezadané nezadané
13/11/2014 ZML 14200704 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
50.19 EUR Francúzska aliancia Košice, Jesenského 26, 04001 Košice
11/11/2014 ZML 14200724 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
73.09 EUR Dušan Oczeljak, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200722 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
34.08 EUR Stanislav Krajňák, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200720 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
58.22 EUR Andrej Szilágyi, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200717 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
52.63 EUR Veronika Ventura, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200716 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
99.55 EUR Jana Koptová, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200715 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
78.21 EUR Zuzana Kotíková, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200714 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
66.83 EUR Dyreco s.r.o., Moldavská cesta 6, 04011 Košice
11/11/2014 ZML 14200709 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
25.43 EUR Renáta Vašutová, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200708 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
44.78 EUR Marek Kušnier, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200707 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
80.26 EUR Marginal, Záhradnícka 27, 81107 Bratislava
11/11/2014 ZML 14200706 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
28.68 EUR Karpatskonemecký spolok na Slovensku, Lichardova 20, 04001 Košice
11/11/2014 ZML 14200773 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
250 EUR Jaroslav Ľaš, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200769 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
470 EUR Michal Magura, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200768 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
20 EUR Roman Ficzeri - Svet nápadov, Krivá 12, 04001 Košice
11/11/2014 ZML 14200767 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Martin Marko, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200766 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
600 EUR Ing. Attila Torok - Creatura, Matuškova 18, 04001 Košice
11/11/2014 ZML 14200765 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
100 EUR Juraj Bombala, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200763 zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb
projekt Kasárne/Kulturpark
975 EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 04001 Košice
11/11/2014 ZML 14200762 zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb
projekt Kasárne/Kulturpark
891.29 EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 04001 Košice
11/11/2014 ZML 14200761 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
100 EUR Daniel Kolinovský, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200759 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
120 EUR Alexander Takáč, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200757 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
750 EUR Mgr. Lucia Kolesárová, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200754 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
400 EUR Gábor Pribék, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200753 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Anna Počatková, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200736 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
200 EUR Ján Vasilko, nezadaná, nezadané nezadané
11/11/2014 ZML 14200787 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
500 EUR Miroslava Rybárová - HopSkoč, Braniskova 5, 04001 Košice
07/11/2014 ZML 14200777 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
1420 EUR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , 84545 Bratislava
07/11/2014 ZML 14200764 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
200 EUR MoreMusic, Trieda SNP 2298/61A, 04011 Košice
06/11/2014 ZML 14200786 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínová 2, 04359 Košice
05/11/2014 ZML 14200760 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Košické folklórne štúdio, o.z., Starozágorská 10, 04023 Košice
03/11/2014 ZML 14200745 Zmluva o spolupráci
GoKosice
EUR Košice - Turizmus, Hlavná 59, 04001 04001
03/11/2014 ZML 14200736 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
200 EUR Ján Vasilko, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200735 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
110 EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200734 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
700 EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200733 Zmluva o spolupráci
projekt SPOTs
EUR IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Grosslingova 4, 81109 Bratislava
03/11/2014 ZML 14200732 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
160 EUR Michal Vasiľ, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200731 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
115 EUR Audrey s.r.o., Gerlachovská 25, 04001 Košice
03/11/2014 ZML 14200730 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Prof.Ing. Karel Kundela, DrSc, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200727 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
800 EUR Alica Gurinová, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200703 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
EUR Viktor Frešo, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200702 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
600 EUR Krzystof Pius Zanussi, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200700 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
260 EUR Dávid Hanko, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200699 Hromadná licenčná zmluva
projekt Biela noc
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
03/11/2014 ZML 14200698 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
350 EUR Mgr. Viera Horniaková, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200695 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
10 EUR Michal Vasiľ, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200694 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Mgr. Peter Mlynárčik, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200693 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
720 EUR Mgr.art. Ľudmila Horňáková, nezadaná, nezadané nezadané
03/11/2014 ZML 14200692 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
150 EUR Mgr.art. Ľudmila Horňáková, nezadaná, nezadané nezadané
31/10/2014 ZML 14200728 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu, Medená 29, 81102 Bratislava
29/10/2014 ZML 14200697 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/KUlturpark
EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice, Kuzmányho 15, 04001 Košice
28/10/2014 ZML 14200969 Nájomná zmluva
Kasárne/Kulturpark
580 EUR Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 97401 Banská Bystrica
28/10/2014 ZML 14200690 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Kristína Kulcsárová, nezadaná, nezadané nezadané
28/10/2014 ZML 14200689 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
400 EUR Gábor Pribék, nezadaná, nezadané nezadané
27/10/2014 ZML 14200685 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Jegorovovo námestie - Spots
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
27/10/2014 ZML 14200684 Darovacia zmluva
obytný kontajner
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
27/10/2014 ZML 14200665 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
200 EUR Mgr. Gabriel Szábó, Petzvalova 7/23, 04011 Košice
24/10/2014 ZML 14200687 Zmluva o spolupráci pri vytváraní obsahu DAK
Kasárne/KUlturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 04001 Košice
24/10/2014 ZML 14200686 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Senior dom n.o., Československej armády 21, 04001 Košice
24/10/2014 ZML 14200688 Zmluva o spolupráci pri vytváraní obsahu DAK
Kasárne/Kulturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 04001 Košice
23/10/2014 ZML 14200681 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200680 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
450 EUR Michal Hudák, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200679 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
23/10/2014 ZML 14200678 Hromadná licenčná zmluva
projekt Sound city days
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
23/10/2014 DOD 14200677 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
EUR Cinefil, o.z., Tŕňová 15, 04001 Košice
23/10/2014 ZML 14200674 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
850 EUR Mgr.art. Ján Sajkala, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200673 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
1100 EUR Mgr.art. Anna Hutníková, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200672 Zmluva o podnájme nebytových priestorov
výmenníky Obrody, Brigádnická
3393 EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
23/10/2014 ZML 14200670 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
10 EUR Veronika Gilková, nezadaná, nezadané Košice
23/10/2014 ZML 14200669 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
60 EUR Veronika Gilková, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200668 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
10 EUR Boris Ferenc, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200667 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
85 EUR Boris Ferenc, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200664 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
fashion kid lab
EUR Alžbeta Schnurerová, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 DOD 14200663 Zmluva o zverení majetku mesta do správy
zverenie majetku
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
23/10/2014 ZML 14200660 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
215 EUR Matej Vojtuš, Hrabová 18/241, 04431 Sokoľ
23/10/2014 ZML 14200658 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Ingrid Pizňáková, nezadaná, nezadané nezadané
23/10/2014 ZML 14200659 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
850 EUR Stanislav Papčo, nezadaná, nezadané nezadané
21/10/2014 ZML 14200683 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
20/10/2014 ZML 14200655 Zmluva o servisnej službe
Kunsthalle
EUR CWS- boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, 83104 Bratislava
20/10/2014 ZML 14200657 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
20/10/2014 ZML 14200656 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
3505 EUR Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett, 16 Fishermans , T3Z 1A9 Canada
20/10/2014 ZML 14200654 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
350 EUR Audrey s.r.o., Gerlachovská 25, 04001 Košice
20/10/2014 ZML 14200650 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
750 EUR U.S.Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 04454 Košice
17/10/2014 ZML 14200671 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Centrum Radosti, s.r.o., Prešovská cesta 47, 04022 Košice
17/10/2014 ZML 14200661 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínová 2, 04001 Košice
15/10/2014 ZML 14200636 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Eva Gregová, nezadaná, nezadané nezadané
15/10/2014 ZML 14200635 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Silvia Lukačínová, nezadaná, nezadané nezadané
15/10/2014 ZML 14200632 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
500 EUR Viktor Frešo, nezadaná, nezadané nezadané
15/10/2014 ZML 14200630 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
projekt Komorná hudba
450 EUR Ing.Peter Pirický, nezadaná, nezadané nezadané
15/10/2014 ZML 14200629 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
120 EUR Jaroslav Ľaš, nezadaná, nezadané nezadané
15/10/2014 ZML 14200614 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
20 EUR Dominika Szollosiová, nezadaná, nezadané nezadané
15/10/2014 ZML 14200613 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
20 EUR Michaela Ihnátová , nezadaná, nezadané nezadané
14/10/2014 ZML 14200633 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
5000 EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, 04001 Košice
14/10/2014 ZML 14200625 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
19999 EUR BONA FIDE o.z., Gorkého 2, 04001 Košice
14/10/2014 ZML 14200624 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
3000 EUR ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej m, Kuzmányho 23, 04001 Košice
14/10/2014 ZML 14200648 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
230 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
14/10/2014 ZML 14200647 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
500 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
14/10/2014 ZML 14200646 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Laura Murguía Sánchez, nezadaná, nezadané nezadané
14/10/2014 ZML 14200645 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
450 EUR Jíři Kovanda, nezadaná, nezadané nezadané
14/10/2014 ZML 14200637 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
60 EUR Jaroslav Ľaš, nezadaná, nezadané nezadané
13/10/2014 ZML 14200623 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
800 EUR Jozef Vlk, nezadaná, nezadané nezadané
13/10/2014 ZML 14200622 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
EUR Lenka Kuricová, nezadaná, nezadané nezadané
13/10/2014 ZML 14200621 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
330 EUR Francesco Tacchini, nezadaná, nezadané nezadané
13/10/2014 ZML 14200618 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
4000 EUR Miroslava Rybárová - HopSkoč, Braniskova 5, 04001 Košice
13/10/2014 ZML 14200617 Vysporiadanie autorskej odmeny
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
13/10/2014 ZML 14200616 Zmluva na prenájom osvetľovacej techniky
projekt Komorná hudba
830 EUR ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov
13/10/2014 ZML 14200634 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
7000 EUR Cinefil, o.z., Tŕňová 15, 04001 Košice
09/10/2014 ZML 14200675 Nájomná zmluva
Kasárne/Kulturpark
450 EUR Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 81707 Bratislava
06/10/2014 ZML 14200568 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Biela noc
EUR Oximoron, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200611 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
Mestský park
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
06/10/2014 ZML 14200610 Obchodná zmluva
rádio Košice
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
06/10/2014 ZML 14200612 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
06/10/2014 ZML 14200615 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
5000 EUR Klaus Obermaier, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200609 Zmluva o nájme nebytových priestorov
skladové priestory
22992 EUR PERUN KOŠICE s.r.o., Južná trieda 78, 04001 Košice
06/10/2014 ZML 14200608 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Doc.PhDr. Soňa Gabzdilová, CSc., nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200588 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
3000 EUR Élise Morin, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200607 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
EUR Mgr.art. Ľubo Mikle, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200605q Hromadná licenčná zmluva
amfiteáter
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
06/10/2014 ZML 14200604 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Ing. Kuncová Helena, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200603 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200602 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Helena Hajduková, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200601 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Serafína Azariová, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200600 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Patrícia Mihaliková, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200599 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Soňa Mária Pavlíková, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200596 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
4000 EUR Košice región umenia a kultúry, Irkutská 8, 04012 Košice
06/10/2014 ZML 14200595 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
3500 EUR Miloslava Hriadelová, Tolstého 169/20, 04001 Košice
06/10/2014 ZML 14200592 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
200 EUR Matej Papík, Húskova 17, 04023 Košice
06/10/2014 ZML 14200590 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
1430 EUR PS architekt, s.r.o., Mäsiarska 5, 04001 Košice
06/10/2014 ZML 14200587 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
80 EUR Markéta Váradiová, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200582 Zmluva o spolupráci
GOKOSICE
EUR Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 04001 Košice
06/10/2014 ZML 14200581 Zmluva na prenájom osvetľovacej techniky
projekt Kasárne/KUlturpark
970 EUR ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov
06/10/2014 ZML 14200580 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
350 EUR David Kořínek, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200579 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
4500 EUR Joanie Lemercier, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200577 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
450 EUR Radko Mačuha, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200576 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
450 EUR Martin Piaček, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200575 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
350 EUR Mgr. Petra Hanáková, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200573 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
200 EUR Štefan Puhalla, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200572 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Noemi Schipfer, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200570 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Gorazd Šteiber, nezadaná, nezadané nezadané
06/10/2014 ZML 14200569 Zmluva na prenájom hnuteľnej veci
Steelpark
1.2 EUR TRUMPF Slovakia, s.r.o., Galgovecká 7, 04011 Košice
02/10/2014 ZML 14200598 Poistná zmluva
Biela noc
100 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
02/10/2014 ZML 14200597 Poistná zmluva
projekt Biela noc
456.12 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava
02/10/2014 ZML 14200593 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
1200 EUR Norbert Math, nezadaná, nezadané nezadané
02/10/2014 ZML 14200586 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
1000 EUR Denise Ritter, nezadaná, nezadané nezadané
02/10/2014 ZML 14200585 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Projekt Sound city days
2500 EUR Benoit Maubrey, nezadaná, nezadané nezadané
02/10/2014 ZML 14200584 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
2500 EUR Roger Eno, nezadaná, nezadané nezadané
02/10/2014 ZML 14200583 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
800 EUR Floraleda Sacchi, nezadaná, nezadané nezadané
02/10/2014 ZML 14200574 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
400 EUR Linda Marenčíková, nezadaná, nezadané nezadané
02/10/2014 ZML 14200589 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
530 EUR Technická univerzita v Košiciach, Nemcovej 32, 04001 Košice
29/09/2014 ZML 14200558 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Biela noc
250 EUR Ivan Krúpa, nezadaná, nezadané nezadané
29/09/2014 ZML 14200557 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
4000 EUR Mgr. Leontin Dohovič, nezadaná, nezadané nezadané
29/09/2014 ZML 14200556 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
4000 EUR Mgr.art. Vajó Juraj, nezadaná, nezadané nezadané
29/09/2014 ZML 14200555 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
5000 EUR Castellum Cassovia, o.z., Húskova 71, 04023 Košice
29/09/2014 ZML 14200554 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
5000 EUR Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o., Námestie sv. Cyrila a Metóda 2, 04018 Košice
29/09/2014 ZML 14200553 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
10000 EUR Gesker s.r.o., Slovenská 26, 04001 Košice
29/09/2014 ZML 14200552 Zmluva na prenájom osvetľovacej techniky
projekt Kunsthalle
5000 EUR ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov
29/09/2014 ZML 14200551 Zmluva na prenájom ozvučovacej techniky
projekt Kunsthalle
4000 EUR ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov
29/09/2014 ZML 14200550 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
2500 EUR OZ Bazzart, Levočská 1, 04212 Košice
29/09/2014 ZML 14200549 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
projekt Biela noc
EUR Peter Duchyňa - HOPOS, Kukučínová 7, 04001 Košice
29/09/2014 ZML 14200548 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
projekt Biela noc
EUR Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 04277 Košice
29/09/2014 ZML 14200547 Zmluva o výpožičke
projekt Kunsthalle
EUR Ing. Jindrich Tutsch, nezadaná, nezadané nezadané
29/09/2014 ZML 14200546 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Leto v parku
200 EUR Indievisual s.r.o., Račí potok 2462/2A, 04011 Košice
29/09/2014 ZML 14200545 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
internet
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
29/09/2014 ZML 14200544 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
verejná telefónna služba
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
29/09/2014 DOD 14200543 Dodatok
internet
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
29/09/2014 ZML 14200540 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Leto v parku
200 EUR Ing. Attila Torok - Creatura, Matuškova 18, 04011 Košice
29/09/2014 ZML 14200538 Zmluva o nájme nebytového priestoru
projekt Biela noc
101.48 EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 04001 Košice
29/09/2014 ZML 14200451 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
300 EUR Indievisual s.r.o., Račí potok 2462/2A, 04011 Košice
26/09/2014 ZML 14200539 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Gesker s.r.o., Slovenská 26, 04001 Košice
25/09/2014 ZML 14200536 Poistná zmluva
prívesný vozík
18.9 EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
25/09/2014 ZML 14200535 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/KUlturpark
900 EUR Pavol Magyesi, nezadaná, nezadané nezadané
25/09/2014 ZML 14200533 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
200 EUR Juraj Ďuriš, nezadaná, nezadané nezadané
25/09/2014 ZML 14200531 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
100 EUR Michal Vasiľ, nezadaná, nezadané nezadané
25/09/2014 ZML 14200530 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
200 EUR Fero Kiraly, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200527 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
500 EUR Pavel Korbička, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200526 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
30 EUR Juraj Figura, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200522 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
2330 EUR Ján Fodor, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200521 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
5000 EUR Košické folklórne štúdio, o.z., Starozágorská 10, 04023 Košice
22/09/2014 DOD 14200510 Dodatok č.1 k dohode o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie Košické divadlo, Hlavná 76, 04001 Košice
22/09/2014 ZML 14200509 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
150 EUR Juraj Figura, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200505 Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Ing.arch. Ľubica Koľová, Krakovská 8, 04001 Košice
22/09/2014 ZML 14200512 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. Ivana Moncoľová, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200511 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
100 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200520 Zmluva o nájme hnuteľných vecí
projekt Sound city days
120 EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 04001 Košice
22/09/2014 ZML 14200518 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
3000 EUR Rómske mediálne centrum o.z., Južná trieda 53, 04001 Košice
22/09/2014 ZML 14200517 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
4000 EUR Ing.arch. Ľuba Koľová, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200516 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
3900 EUR MVDr. Pavel Smejkal, nezadaná, nezadané nezadané
22/09/2014 ZML 14200515 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
2330 EUR Ing. Marek Kačmár, B. Nemcovej 8, 04001 Košice
22/09/2014 ZML 14200514 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
9000 EUR Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košicia, Tajovského 4, 04001 Košice
19/09/2014 OBJ jan-15september Štruktúrovaný prehľad objednávok
január- 15.september
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200504 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
19999 EUR Občianske združenie Košické divadlo, Hlavná 76, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200503 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
4000 EUR Club milovníkov umenia Košíc, o.z., Alžbetina 1, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200502 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
3940 EUR Mgr. art. Marián Hudák, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200501 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
8000 EUR partizanfilm s.r.o, Havlíčková 40, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200500 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
10000 EUR DIG, o.z., Slovenskej jednoty 42, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200499 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
3000 EUR Peter Olejár, Turgenevova 18, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200498 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
15 EUR Michal Gedeon, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200497 &&&zmluva na prenájom osvetľovacej techniky
projekt Biela noc
7000 EUR ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov
18/09/2014 ZML 14200496 Zmluva na prenájom ozvučovacej techniky
projekt Biela noc
5000 EUR ShowMedia s.r.o., Cintorínska 6, 04412 Nižný Klátov
18/09/2014 ZML 14200495 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
11000 EUR Združenie staromestské divadlo, Hlavná 76, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200489 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Sound city days
500 EUR Lucie Vítková, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200487 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Sound city days
1500 EUR Peter Machajdík, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200486 Obchodná zmluva
rádio Košice
540 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200485 Obchodná zmluva
rádio Košice
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200484 Zmluva o dielo
projekt Kunsthalle
552 EUR Ing. Štefan Zsigray, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200483 Zmluva o dielo
projekt Biela noc
980 EUR Ing. Štefan Zsigray, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200482 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Mgr. Martin Fazekaš, nezadaná, nezadané nezadané
18/09/2014 ZML 14200529 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
EUR BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 04001 Košice
18/09/2014 ZML 14200528 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR UzemnePlany.sk, Mlynská 27, 04001 Košice
17/09/2014 ZML 14200591 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
400 EUR PS architekt, s.r.o., Mäsiarska 5, 04001 Košice
17/09/2014 ZML 14200578 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kunsthalle
EUR Club milovníkov umenia Košíc, o.z., Alžbetina 41, 04001 Košice
12/09/2014 ZML 14200523 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
12/09/2014 ZML 14200506 Zmluva o dlhodobej spolupráci pri organizácií
Kasárne/Kulturpark
80 EUR Cinefil, o.z., Tŕňová 15, 04001 Košice
12/09/2014 ZML 14200481 zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb
projekt Kasárne/Kulturpark
849.34 EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 04001 Košice
12/09/2014 ZML 14200479 Zmluva
projekt Biela noc
EUR Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 040 15 Košice
12/09/2014 ZML 14200478 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
11000 EUR MoreMusic, Trieda SNP 2298/61A, 04011 Košice
12/09/2014 ZML 14200477 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
58 EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
10/09/2014 ZML 14200476 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácií projektu
grantový program
9000 EUR Nadácia CITY TV, Jesenského 12, 04001 Košice
09/09/2014 ZML 14200473 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
405 EUR Romana Lampartová, nezadaná, nezadané nezadané
08/09/2014 ZML 14200472 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
10 EUR Tomáš Ján Liška, nezadaná, nezadané nezadané
08/09/2014 ZML 14200471 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
600 EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
05/09/2014 ZML 14200508 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie BAZZART, Levočská 1, 04012 Košice
05/09/2014 ZML 14200470 Hromadná licenčná zmluva
Revival fest
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
05/09/2014 ZML 14200468 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb
orange
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
05/09/2014 ZML 14200466 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr.art. Hudačinová Katarína, nezadaná, nezadané nezadané
04/09/2014 ZML 14200465 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
75 EUR Viktória Augustinová, nezadaná, nezadané nezadané
04/09/2014 ZML 14200464 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
75 EUR Zuzana Dudíková, nezadaná, nezadané nezadané
04/09/2014 ZML 14200463 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
300 EUR Ing. Marcela Gergeľová, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
04/09/2014 ZML 14200462 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
300 EUR assoc. prof. Žofia Kuzevičová, MSc., PhD., nezadaná, nezadané nezadané
04/09/2014 ZML 14200461 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
projekt Biela noc
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 08028 Prešov
04/09/2014 ZML 14200460 Zmluva spolupráci pri usporiadaní akcie Biela noc
projekt Biela noc
EUR Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 04001 Košice
03/09/2014 ZML 14200452 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Karpatská nadácia, Letná 27, 04001 Košice
03/09/2014 ZML 14200451 Nájomná zmluva
Kasárne/Kulturpark
300 EUR TEDxKošice, o.z., Moravská 21, 04001 Košice
03/09/2014 ZML 14200450 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 04001 Košice
03/09/2014 ZML 14200459 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
EUR Štefan Papčo, nezadaná, nezadané nezadané
03/09/2014 ZML 14200453 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie Košické divadlo, Hlavná 76, 04001 Košice
02/09/2014 ZML 14200449 Hromadná licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
02/09/2014 ZML 14200448 Zmluva o nájme nebytových priestorov
projekt Biela noc
200 EUR Židovská náboženská obec, Zvonárska 5, 04001 Košice
02/09/2014 ZML 14200438 Zmluva o dielo
projekt Kunsthalle
484 EUR Ing. Štefan Zsigray, Hroncova 19, 04001 Košice
02/09/2014 ZML 14200447 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Rudolf Eiben, nezadaná, nezadané nezadané
02/09/2014 ZML 14200446 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
02/09/2014 ZML 14200445 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
550 EUR Mgr.art. Martin Moflár, nezadaná, nezadané nezadané
02/09/2014 ZML 14200444 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt KUnsthalle
550 EUR Mgr.art. Marián Straka, nezadaná, nezadané nezadané
02/09/2014 ZML 14200443 Servisná zmluva
servis zariadení
700 EUR CONNECT pro, s.r.o., Gorazdova 26, 05201 Spišská Nová Ves
02/09/2014 ZML 14200442 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
1000 EUR Mgr. art. Marián Hudák, Sofijská 10, 04013 Košice
02/09/2014 ZML 14200441 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
1000 EUR Mgr. art. Marián Hudák, Sofijská 10, 04013 Košice
25/08/2014 ZML 14200440 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Košické divadlo tanca, Bočiar 62, 04457 Košice
20/08/2014 FAD január - august Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
január - 20. august
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
20/08/2014 OBJ január - august Štruktúrovaný prehľad objednávok
január - 20. august
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
19/08/2014 ZML 14200437 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Leto v parku
120 EUR OZ Soc-Bod, Čermeľská 39, 04001 Košice
18/08/2014 ZML 14200427 Darovacia zmluva
majetok
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
18/08/2014 ZML 14200425 Zmluva o dodávke plynu
Južná trieda
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
12/08/2014 ZML 14200419 Hromadná licenčná zmluva
projekt Leto v parku
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
11/08/2014 ZML 14200418 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Wupertálska
60 EUR Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Trieda KVP 1, 04023 Košice
11/08/2014 ZML 14200411 Zmluva o dielo
projekt Biela noc
150 EUR Ištván Mitro, nezadaná, nezadané nezadané
11/08/2014 ZML 14200414 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Leto v parku
200 EUR Jaroslav Račko, nezadaná, nezadané nezadané
11/08/2014 ZML 14200413 Obchodná zmluva
Rádio Košice
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
11/08/2014 ZML 14200409 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Amfiteáter
EUR Steel fight pro s.r.o., Kuzmányho 47, 04001 Košice
11/08/2014 ZML 14200408 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2014
grantová schéma
880 EUR Mgr. Lenka Varcholová, nezadaná, nezadané nezadané
11/08/2014 ZML 14200407 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
1000 EUR Katarína Žlkovanová, nezadaná, nezadané nezadané
04/08/2014 ZML 14200412 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kunsthalle
EUR Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava
29/07/2014 ZML 14200406 Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná
Amfiteáter
EUR Barracuda movie s.r.o., Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava
29/07/2014 DOD 14200405 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
projekt UTC
EUR AUPARK KošiceSC, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava
29/07/2014 ZML 14200404 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
projekt Kasárne/KUlturpark
150 EUR Jozef Zima, nezadaná, nezadané nezadané
29/07/2014 ZML 14200403 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2014
grantová výzva
880 EUR 1.2. B&G management, s.r.o., Janka Kráľa 1, 06401 Stará Ľubovňa
29/07/2014 ZML 14200402 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTS
3290 EUR Východné pobrežie OZ, Košťova 8, 04001 Košice
29/07/2014 ZML 14200393 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Leto v parku
400 EUR Veronika Horniaková, nezadaná, nezadané nezadané
28/07/2014 ZML 14200401 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
160 EUR Lýdia Pribišová, Adámiho 2, 84105 Bratislava
28/07/2014 ZML 14200400 Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
predaj vstupeniek
EUR Ticketportal SK, s.r.o., Radlinského 27, 81107 Bratislava
24/07/2014 ZML 14200399 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2014
výzva
880 EUR Ing. Miroslav Knap, nezadaná, nezadané nezadané
24/07/2014 ZML 14200398 Licenčná zmluva
cinemaware
800 EUR Ticketware s.r.o., Ignáca Gešaja 25, 90028 Zálesie
24/07/2014 ZML 14200395 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2014
výzva
880 EUR PhDr. Katarína Rusnáková, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
22/07/2014 ZML 14200389 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
700 EUR KONTRA, Za Hornádom 8, 05201 Spišská Nová ves
21/07/2014 DOD 14200392 Dodatok č.1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
Amfiteáter
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
21/07/2014 DOD 14200391 Dodatok č.1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
Kunsthalle
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
21/07/2014 DOD 14200390 Dodatok č.1 k zmluve o zverení majetku mesta do správy
Kasárne/Kulturpark
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
21/07/2014 ZML 14200384 Zmluva o dielo
projekt Kasárne/Kulturpark
500 EUR Dom fotografie, o.z., Banícka 22, 05801 Poprad
17/07/2014 ZML 14200388 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
projekt Kunsthalle
EUR Slovenská národná galéria, Riečna 1, 81513 Bratislava
16/07/2014 ZML 14200387 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
kultúrne poukazy
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
15/07/2014 ZML 14200386 Zmluva o spolupráci
projekt UTC
2500 EUR Ing. Ondrej Makši ELASTIC, Jesenná 10, 04001 Košice
15/07/2014 ZML 14200385 Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody a elektrickej energie
Amfiteáter
EUR Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie č.2, 04001 Košice
15/07/2014 DOD 14200383 dodatok č.1 k zmluve č.14/1116/0001
routovaná EXP IP
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
15/07/2014 DOD 14200382 dodatok č.1 k zmluve č.14/0044/0001
routovaná EXT IP
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
15/07/2014 ZML 14200381 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
160 EUR Michal Gedeon, nezadaná, nezadané nezadané
15/07/2014 ZML 14200380 Hromadná licenčná zmluva
projekt Amfiteáter
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
14/07/2014 ZML 14200379 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
projekt Kasárne/Kulturpark
450 EUR Ing. Peter Pirický, nezadaná, nezadané nezadané
14/07/2014 ZML 14200378 Zmluva o poskytnutí osobitnej dotácie
dotácia
200000 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
14/07/2014 ZML 14200377 Zmluva o dielo
dezinsekcia
EUR Asanarates s.r.o., Park angelinum 4, 04001 Košice
14/07/2014 ZML 14200376 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
470 EUR Alt30collective O.Z., Matúškova 6, 04011 Košice
09/07/2014 ZML 14200374 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
350 EUR Jana Bučková, Levočská 1, 04012 Košice
09/07/2014 ZML 14200373 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
13.5 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
09/07/2014 ZML 14200372 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
150 EUR Mgr.art. Linda van Dalen, nezadaná, nezadané nezadané
09/07/2014 ZML 14200371 Darovacia zmluva
mobilné telefóny
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
07/07/2014 ZML 14200369 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Južná trieda 53
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
07/07/2014 ZML 14200368 Zmluva o poskytovaní služieb
Študentský servis
EUR Študentský servis, spol. s r.o., Košice, Jedlíková 5, 04011 Košice
07/07/2014 ZML 14200365 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Hevhetia, s.r.o., Alžbetina 22, 04001 Košice
07/07/2014 ZML 14200364 Výpoved zmluvy o poskytovaní
Prima Banka
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
07/07/2014 ZML 14200363 Zmluva o bežnom účte
Prima Banka
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
07/07/2014 ZML 14200362 Hromadná licenčná zmluva
Music fest v Amfiku
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
07/07/2014 ZML 14200361 Hromadná licenčná zmluva
Amfiteáter
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
07/07/2014 ZML 14200367 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Viktória Augustunová, nezadaná, nezadané nezadané
04/07/2014 ZML 14200360 Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
prípojka Mestský park
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
03/07/2014 ZML 14200366 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kunsthalle
EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, 04001 Košice
03/07/2014 ZML 14200359 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
100 EUR Helena Hajduková, nezadaná, nezadané nezadané
03/07/2014 ZML 14200358 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
100 EUR Helena Kuncová, nezadaná, nezadané nezadané
03/07/2014 ZML 14200357 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
600 EUR MoreMusic, Trieda SNP 2298/61A, 04011 Košice
03/07/2014 ZML 14200356 Obchodná zmluva
Obchodná zmluva
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
03/07/2014 ZML 14200355 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice, Kuzmányho 15, 04001 Košice
03/07/2014 ZML 14200354 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
982.8 EUR Ján Čapovecq, Severné nábrežie 22, 04001 Košice
03/07/2014 ZML 14200351 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
930 EUR PS architekt, s.r.o., Mäsiarska 5, 04001 Košice
03/07/2014 ZML 14200349 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
03/07/2014 ZML 14200348 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
03/07/2014 ZML 14200347 Nájomná zmluva
projekt UTC
320 EUR Ing. Peter Uhrin, nezadaná, nezadané nezadané
03/07/2014 ZML 14200346 Nájomná zmluva
projekt UTC
280 EUR Dušan Háber, nezadaná, nezadané nezadané
03/07/2014 ZML 14200345 Zmluva o požičiavaní DVD nosičov
projekt Letné kino
EUR Continental film, s.r.o., Ševčenkova 19, 85101 Bratislava
03/07/2014 ZML 14200344 Obchodná zmluva
Amfiteáter
390 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
03/07/2014 ZML 14200343 Zmluva o dlhodobej spolupráci pri organizácií
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 81539 Bratislava
03/07/2014 ZML 14200342 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt UTC
30 EUR Mgr. Katarína Furcoňová , nezadaná, nezadané nezadané
03/07/2014 ZML 14200341 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská 41, 81539 Bratislava
01/07/2014 ZML 14200340 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínová 2, 04359 Košice
01/07/2014 ZML 14200328 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR RNDr. Sabina Lehocká, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
30/06/2014 ZML 14200338 Zmluva o vytvorení diela
projekt UTC
100 EUR Jana Janošíková, nezadaná, nezadané nezadané
26/06/2014 ZML 14200337 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
450 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
25/06/2014 ZML 14200335 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt UTC
30 EUR Mgr. Katarína Krišková, nezadaná, nezadané nezadané
25/06/2014 ZML 14200334 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
800 EUR Ján Vasilko, nezadaná, nezadané nezadané
25/06/2014 ZML 14200333 Zmluva vytvorení diela
projekt UTC
100 EUR Michal Vasiľ, nezadaná, nezadané nezadané
25/06/2014 ZML 14200329 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
10 EUR Brigita Hurajová, nezadaná, nezadané nezadané
25/06/2014 ZML 14200330 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
300 EUR OZ NEON, Dénešova 55, 04023 Košice
24/06/2014 ZML 14200318 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
24/06/2014 ZML 14200317 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
100 EUR Tomáš Jusko, nezadaná, nezadané nezadané
24/06/2014 ZML 14200316 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
100 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
24/06/2014 ZML 14200315 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
100 EUR Jozef Sklenka, nezadaná, nezadané nezadané
24/06/2014 ZML 14200314 Zmluva o dielo
deratizácia priestorov
EUR Asanarates s.r.o., Park angelinum 4, 04001 Košice
24/06/2014 ZML 14200301 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Amfiteáter
EUR Kultobin, spol. s.r.o., Starozágorská 10, 04023 Košice
24/06/2014 ZML 14200332 Hromadná licenčná zmluva
Open Fest I-
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
23/06/2014 ZML 14200313 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
20 EUR Juraj Figura, nezadaná, nezadané nezadané
23/06/2014 ZML 14200312 Zmluva o dodávke plynu
orgovánová ulica
EUR Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/06/2014 ZML 14200311 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínová 2, 04359 Košice
23/06/2014 ZML 14200310 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt UTC
EUR PaedDr. Klára Hodničová, nezadaná, nezadané nezadané
23/06/2014 ZML 14200309 Zmluva o vytvorení diela
projekt SPOTs
100 EUR Juraj Figura, nezadaná, nezadané nezadané
23/06/2014 ZML 14200293 Poistná zmluva
projekt UTC
70 EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
23/06/2014 ZML 14200292 Poistná zmluva
projekt UTC
145 EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
20/06/2014 ZML 14200336 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Amfiteáter
EUR Dream production s.r.o., Povstania Českého Ľudu 730/12, 04022 Košice
18/06/2014 ZML 14200189 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt UTC 2014
1000 EUR Dávid Tichý, Lomonosovova 36, 04001 Košice
18/06/2014 DOD 14200305 zmluva o združenej dodávke elektriny
Orgovánová ulica 14
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
18/06/2014 ZML 14200304 Zmluva o spolupráci
SPOTs
EUR Športové združenie TJ Metropol Košice, Štúrova 32, 04001 Košice
18/06/2014 ZML 14200303 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt UTC
120 EUR Mgr. Gabriel Szabó, Petzvalova 3, 04001 Košice
18/06/2014 ZML 14200287 Zmluva o spolupráci
projekt Leto v parku
EUR MANA, s.r.o., Národná 7, 97401 Banská Bystrica
18/06/2014 ZML 14200308 Zmluva o spolupráci
Kasárne/KUlturpark
EUR Dom fotografie, o.z., Banícka 22, 05801 Poprad
17/06/2014 ZML 14200300 Zmluva o spolupráci
projekt UTC
EUR Ing. Karol Hattas - SPS, Paňa 233, 95105 Paňa
17/06/2014 ZML 14200299 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt UTC
450 EUR Samuel Velebný, Karpatská 1328/3, 04001 Košice
17/06/2014 ZML 14200298 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt UTC
300 EUR Matej Papík, Húskova 17, 04023 Košice
17/06/2014 ZML 14200297 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
180 EUR Michaela Mikovčáková, nezadaná, nezadané nezadané
17/06/2014 ZML 14200282 Zmluva o bežnom účte
Prima banka
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
13/06/2014 ZML 14200291 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/KUlturpark
200 EUR ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Zemplínska 15/A, 04001 Košice
13/06/2014 ZML 14200290 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR Nadácia CITY TV, Jesenského 12, 04001 Košice
13/06/2014 ZML 14200289 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
450 EUR Jan Marian Trzupek, nezadaná, nezadané nezadané
13/06/2014 ZML 14200288 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
250 EUR Grzegorz Sztwiertnia, nezadaná, nezadané nezadané
13/06/2014 ZML 14200286 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR RNDr. Eva Sitášová, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
13/06/2014 ZML 14200283 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná ulica 64, 81611 Bratislava
12/06/2014 ZML 14200281 Zmluva o spolupráci
Kasárne/KUlturpark
120 EUR Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná ulica 64, 81611 Bratislava
11/06/2014 ZML 14200277 Nájomná zmluva
Orgovánová 14
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Košice
11/06/2014 ZML 14200276 Nájomná zmluva
Humenská 13
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Košice
11/06/2014 ZML 14200275 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Use the city
300 EUR Matej Vojtuš, nezadaná, nezadané nezadané
11/06/2014 ZML 14200274 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
515 EUR Matej Vojtuš, nezadaná, nezadané nezadané
11/06/2014 ZML 14200273 Zmluva o spolupráci
projekt USE the city
3000 EUR AUPARK KošiceSC, s.r.o., Karadžičova 12, 82108 Bratislava
11/06/2014 ZML 14200271 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
0 EUR Katarína Hudačinová, nezadaná, nezadané nezadané
11/06/2014 ZML 14200270 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
130 EUR Katarína Hudačinová, nezadaná, nezadané nezadané
10/06/2014 FAD január - 10.jún Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
január - 10.jún
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
10/06/2014 OBJ január - 10.jún Štruktúrovaný prehľad objednávok
január-10.jún
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
10/06/2014 ZML 14200272 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR ADS ballooning, s.r.o., Jačmenná 10, 04001 Košice
10/06/2014 ZML 14200280 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 04200 Košice
10/06/2014 ZML 14200279 Zmluva o požičiavaní filmových DCP kópií
Amfiteáter
EUR Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 82109 Bratislava
09/06/2014 ZML 14200268 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
09/06/2014 ZML 14200267 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Zuzana Dudíková, nezadaná, nezadané nezadané
09/06/2014 ZML 14200266 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
560 EUR 71km, s.r.o., Vajanského nábrežie 9, 81102 Bratislava
09/06/2014 ZML 14200265 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
300 EUR Jakub Reken, nezadaná, nezadané nezadané
09/06/2014 ZML 14200264 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
300 EUR Ivan Csudai, nezadaná, nezadané nezadané
09/06/2014 ZML 14200263 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projwkt Kunsthalle
500 EUR Olivier Metzger, nezadaná, nezadané nezadané
09/06/2014 ZML 14200258 Obchodná zmluva
vysielanie reklamy v rádiu Košice
1900 EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
06/06/2014 ZML 14200262 Nájomná zmluva
prenájom bytu
155 EUR Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Južné nábrežie 13, 04219 Košice
05/06/2014 ZML 14200261 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
500 EUR PaedDr.Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
05/06/2014 ZML 14200269 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
projekt Kasárne/Kulturpark
270 EUR Progress Promotion Košice, s.r.o., Timonova 15, 04001 Košice
04/06/2014 ZML 14200260 Darovacia zmluva
prívesný vozík
0 EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
04/06/2014 ZML 14200259 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
370 EUR BUBO travel agency, s.r.o., Dunajská 31, 81108 Bratislava
04/06/2014 DOD 14200257 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Jana Bučková, Levočská 1, 04012 Košice
04/06/2014 ZML 14200256 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt SPOTs
125 EUR Michal Gedeon, nezadaná, nezadané nezadané
03/06/2014 ZML 14200255 Dohoda o časovom rozpise nácviku
projekt
EUR HEEB.SHE, o.z., Palkovičová 8, 04001 Košice
03/06/2014 ZML 14200245 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
25 EUR Ingrid Pizňáková, nezadaná, nezadané nezadané
02/06/2014 ZML 14200249 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt Leto v parku
13500 EUR Hiromi:The trio project, Palmetto park, 7050 Suite
02/06/2014 ZML 14200254 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
500 EUR Ing. arch. Markéta Fazekašová, nezadaná, nezadané nezadané
02/06/2014 ZML 14200252 Zmluva o spolupráci
projekt Kasárne/Kulturpark
8000 EUR Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z., Čapkova 10, 81104 Bratislava
02/06/2014 ZML 14200251 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR RNDr. Andrej Mock, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
02/06/2014 ZML 14200250 Zmluva o vytvorení diela
projekt SPOTs
100 EUR Michal Vasiľ, nezadaná, nezadané nezadané
02/06/2014 ZML 14200247 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
200 EUR Mgr. Jana Bučková, Levočská 1, 04012 Košice
30/05/2014 ZML 14200246 Zmluva o vzájomnom plnení
OPEN FEST 1
EUR EPG,two, s.r.o., Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava
30/05/2014 ZML 14200243 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR MUDr. Karol Jutka, nezadaná, nezadané nezadané
30/05/2014 ZML 14200233 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Ákos Vereczkey, nezadaná, nezadané nezadané
30/05/2014 DOD 14200200 Dodatok k zmluve o vytvorení diela a licenčnej zmluve
projekt Kasárne/Kulturpark
10000 EUR MVDr. Eva Žabková - VIK-ART, Kalinčiakova 18, 04001 Košice
28/05/2014 ZML 14200241 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
420 EUR Štefánia Ďuricová, nezadaná, nezadané nezadané
28/05/2014 ZML 14200239 Zmluva o refakturácií a vysporiadaní nákladov za dodávku vody a elektrickej energie
amfiteáter
EUR Benjamín Kostsánszky, Byster 64, 04441 Sady nad Torysou
28/05/2014 ZML 14200238 Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov a sublicenčná
Amfiteáter
EUR Bontonfilm a.s., Na vrátkach 1/F, 84101 Bratislava
28/05/2014 ZML 14200237 Zmluva o poskytovaní služieb ochrany majetku
EZS
EUR BMN SECURITY, s.r.o., Dunajská 22, 94901 Nitra
28/05/2014 ZML 14200236 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
30 EUR Ing.Danka Daneshjoová, nezadaná, nezadané nezadané
28/05/2014 ZML 14200244 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
Realizácia podujatia Imaginácie 2014
EUR Združenie Staromestské divadlo, Hlavná 76, 04001 Košice
22/05/2014 ZML 14200235 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
projekt SPOTs
17 EUR Beáta Gogová, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200234 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Jonathan Dominic James Olmos, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200232 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Šimon Slobodník, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200231 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Dávid Varchola, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200230 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Michal Krendželák, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200229 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
50 EUR Dmitry Malyshev, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200228 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
500 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200213 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Jana Suržinová, nezadaná, nezadané nezadané
22/05/2014 ZML 14200242 Zmluva o spolupráci
zmluva o spolupráci
EUR Liga proti rakovine SR, Brestova 6, 82102 Bratislava
21/05/2014 ZML 14200227 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
1995 EUR Ing. Viktor Luby, nezadaná, nezadané nezadané
21/05/2014 ZML 14200223 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
600 EUR David Tichý, nezadaná, nezadané nezadané
21/05/2014 ZML 14200220 Sublicenčná zmluva
projekt Amfiteáter
EUR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , 84545 Bratislava
19/05/2014 ZML 14200217 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Jana Nováková, nezadaná, nezadané nezadané
19/05/2014 ZML 14200216 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt Use the city
EUR MULTIKULTI, o.z., Ludmanská 1, 04001 Košice
15/05/2014 ZML 14200214 Návrh poistnej zmluvy
havarijné poistenie
EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
15/05/2014 ZML 14200212 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Barbora Janáková, nezadaná, nezadané nezadané
15/05/2014 ZML 14200211 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Eva Priečková, nezadaná, nezadané nezadané
15/05/2014 ZML 14200210 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Marek Valovčin, nezadaná, nezadané nezadané
15/05/2014 ZML 14200209 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Jitka Košíková, nezadaná, nezadané nezadané
15/05/2014 ZML 14200208 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Foto - Bodnár Gabriel, Hlavná 14, 04001 Košice
13/05/2014 ZML 14200203 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Ing. arch. Jana Fazekašová, nezadaná, nezadané nezadané
12/05/2014 ZML 14200196 Obchodná zmluva
rádio Košice
EUR Mark Media s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
07/05/2014 ZML 14200199 Poistná zmluva
motorové vozidlo
EUR Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava
07/05/2014 ZML 14200198 Kúpna zmluva
motorové vozidlo
EUR SWAM servis s.r.o., Vozárova 1, 04017 Košice
07/05/2014 ZML 14200195 Zmluva o dielo
SteelPark
EUR Ing. Beata Puobišová, nezadaná, nezadané nezadané
07/05/2014 ZML 14200194 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Doc.MUDr. Ján Lepej, CSc.mim. prof., nezadaná, nezadané nezadané
07/05/2014 ZML 14200193 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr. Katarína Furcoňová , nezadaná, nezadané nezadané
05/05/2014 ZML 14200191 Zmluva o dielo
amfiteáter
EUR MAREO s.r.o., Čordákova 37/1224, 04023 Košice
05/05/2014 ZML 14200190 Zmluva o spolupráci
Amfiteáter
EUR Košice región umenia a kultúry, Irkutská 8, 04012 Košice
05/05/2014 ZML 14200188 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR CreativeArt s.r.o., Svidnícka 12, 04011 Košice
05/05/2014 ZML 14200187 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Mira Gáberová, nezadaná, nezadané nezadané
05/05/2014 ZML 14200185 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kullturpark
EUR Illah van Oijen, nezadaná, nezadané nezadané
30/04/2014 ZML 14200475 Zmluva o nájme hnuteľnej veci
predajné stánky
108 EUR Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 04001 Košice
28/04/2014 ZML 14200176 Zmluva o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
zverejnenie majetku
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
28/04/2014 ZML 14200163 Dohoda o rozdelení príjmu z podujatia
Týždeň francúzskeho filmu
EUR Film Europe s.r.o., Matúškova 2148/10, 83101 Bratislava
24/04/2014 ZML 14200175 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné telefóny
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
24/04/2014 DOD 14200174 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
mobilné telefóny
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
24/04/2014 ZML 14200173 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR MVDr. Eva Žabková - VIK-ART, Kalinčiakova 18, 04001 Košice
24/04/2014 ZML 14200172 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Samuel Schaab, nezadaná, nezadané nezadané
24/04/2014 ZML 14200171 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Sofia Goscinski, nezadaná, nezadané nezadané
24/04/2014 ZML 14200170 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Tomáš Jetela, nezadaná, nezadané nezadané
24/04/2014 ZML 14200169 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Lucia Mičíková, nezadaná, nezadané nezadané
24/04/2014 ZML 14200168 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Erik Sikora, nezadaná, nezadané nezadané
24/04/2014 ZML 14200167 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Jan Chlup, nezadaná, nezadané nezadané
24/04/2014 ZML 14200166 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Dorota Kenderová, nezadaná, nezadané nezadané
22/04/2014 ZML 14200162 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
právna pomoc
EUR Vojčík&Partners, s.r.o., Rázusova 28, 04001 Košice
22/04/2014 ZML 14200161 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Viktória Augustunová, nezadaná, nezadané nezadané
22/04/2014 ZML 14200160 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Zuzana Dudíková, nezadaná, nezadané nezadané
22/04/2014 ZML 14200158 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., nezadaná, nezadané nezadané
16/04/2014 ZML 14200157 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
16/04/2014 ZML 14200156 Hromadná licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
16/04/2014 ZML 14200155 Hromadná licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
15/04/2014 OBJ január - 15.apríl Zverejnenie objednávok v štruktúrovanej podobe Január 15.apríl
objednávky
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
15/04/2014 FAD jan-15apríl Zverejnenie faktúr v štruktúrovanej podobe Január 15.apríl
faktúry
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
14/04/2014 ZML 14200154 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Katarína Hudačinová, nezadaná, nezadané nezadané
11/04/2014 ZML 14200152 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie
logo k13
EUR Mgr. art. Peter Javorík - STUDIO PIDZEJ, Pod Kalváriou 259/9, 08501 Bardejov
11/04/2014 ZML 14200149 Zmluva o dielo
bezpečnostný projekt
EUR EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice
11/04/2014 ZML 14200151 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/kulturpark
EUR Peter Lipkovič, nezadaná, nezadané nezadané
11/04/2014 ZML 14200138 Dohoda o prevode telefónneho čísla
prevod tel. čísla
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
11/04/2014 ZML 14200137 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
elektronická komunikácia
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
10/04/2014 ZML 14200150 Zmluva o spolupráci pri organizácií niektorých podujatí na zverenom majetku
podmienky prevádzkovania
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
09/04/2014 ZML 14200147 Zmluva o spolupráci
Steel PARK
EUR Tomáš Dulina, nezadaná, nezadané nezadané
09/04/2014 ZML 14200145 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kunsthalle
EUR Peter Rónai , nezadaná, nezadané nezadané
09/04/2014 ZML 14200146 Zmluva vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Maija Laurinen, nezadaná, nezadané nezadané
09/04/2014 ZML 14200144 Dohoda o časovom rozpise nácviku
nácvik Umeleckého výkonu
EUR Klub Capoeira Oxumare Košice, Južná trieda 13, 04001 Košice
09/04/2014 ZML 14200142 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadaná, nezadané nezadané
07/04/2014 ZML 14200141 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Fr. aliancia
EUR Francúzska aliancia Košice, Jesenského 26, 04001 Košice
07/04/2014 ZML 14200140 Hromadná licenčná zmluva
projekt Komorná hudba
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
07/04/2014 ZML 14200139 Rámcová kúpna zmluva
dodávka pitnej vody
EUR Aqua pro, s.r.o., Pod Furčou 7, 04001 Košice
04/04/2014 ZML 14200136 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva
ver. obstarávanie
EUR MARBU s.r.o., Bratislavská 1617/27, 04001 Košice
04/04/2014 ZML 14200135 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Jana Nováková, nezadaná, nezadané nezadané
03/04/2014 ZML 14200134 Zmluva o spolupráci
spolupráca na podujatí
EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice, Kuzmányho 15, 04001 Košice
03/04/2014 DOD 14200133 zmluva o združenej dodávke elektriny
Kunsthalle
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04001 Košice
03/04/2014 ZML 14200132 Zmluva o spolupráci
Steel Park
EUR Jana Benetinová, nezadaná, nezadané nezadané
01/04/2014 ZML 14200131 zmluva o refakturácií studenej vody
výmenník Obrody
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
01/04/2014 ZML 14200130 zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Brigádnická
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
01/04/2014 ZML 14200129 zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
výmenník Obrody
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
01/04/2014 ZML 14200128 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt Biela noc
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200127 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt USE the city
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200126 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt SPOTs 2014
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200128 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt Leto v parku
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200090 Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
Kasárne/Kulturpark
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
01/04/2014 ZML 14200124 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt Sound city days - Mesto zvuku
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200123 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt Kunsthalle
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200122 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt Komorná hudba v Košiciach
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
01/04/2014 ZML 14200121 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
projekt Kasárne/Kulturpark
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
28/03/2014 ZML 14200120 Zmluva o spolupráci
Steelpark
EUR Egid Haluška, nezadaná, nezadané nezadané
28/03/2014 ZML 14200119 Zmluva o spolupráci
Steelpark
EUR Dávid Ečegi, nezadaná, nezadané nezadané
28/03/2014 ZML 14200118 Zmluva o spolupráci
lektorovanie v steelparku
EUR Filip Podhányi, nezadaná, nezadané nezadané
27/03/2014 ZML 14200117 Zmluva o vytvorení diela
projekt SPOTs
EUR Michal Vasiľ, nezadaná, nezadané nezadané
27/03/2014 ZML 14200116 Zmluva o vytvorení diela
projekt SPOTs
EUR Juraj Figura, nezadaná, nezadané nezadané
27/03/2014 ZML 14200115 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR RNDr. Marcel Uhrin, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
27/03/2014 ZML 14200114 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR RNDr. Anna Uhrinová, PhD., nezadaná, nezadané nezadané
27/03/2014 ZML 14200240 Zmluva o spolupráci
projekt Kunsthalle
0 EUR Kasákovo centrum intermediálnej kreativity, Mederská 27, 94051 Nové Zámky
26/03/2014 ZML 14200113 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr.art. Ľudmila Horňáková, nezadaná, nezadané nezadané
26/03/2014 ZML 14200111 Dohoda o prevode telefónneho čísla
mobilné telefóny
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
26/03/2014 ZML 14200110 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné telefóny
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
26/03/2014 ZML 14200089 Dohoda o prevode telefónneho čísla
mobilné telefóny
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
26/03/2014 ZML 14200088 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné telefóny
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
26/03/2014 ZML 14200087 Dohoda o prevode telefónneho čísla
mobilné telefóny
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Kukučínová 2, 04001 Košice
26/03/2014 ZML 14200086 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
mobilné telefóny
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
25/03/2014 ZML 14200107 Zmluva o plnom servise a údržbe
servis a údržba
EUR Next Team, s.r.o., Budovateľská 48, 08001 Prešov
24/03/2014 DOD 14200106 Dodatok ku komisionárskej zmluve
stravné lístky
EUR LE CHECQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
24/03/2014 ZML 14200104 Komisionárska zmluva
stravné lístky
EUR LE CHECQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
24/03/2014 ZML 14200098 Zmluva
projekt Kunsthalle
EUR Szépmuveszeti Múzeum, Dźsa Gyogy Street 41, 1146 Budapest
24/03/2014 DOD 14200103 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
amfiteáter 2
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
24/03/2014 ZML 14200102 Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
technik požiarnej ochrany
EUR Ing. Lucia makovníková Lukáčová, Trieda SNP 61/B, 04011 Košice
24/03/2014 DOD 14200101 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
Amfiteáter 1
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
21/03/2014 ZML 14200099 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr. Jana Bučková, Levočská 1, 04012 Košice
21/03/2014 ZML 14200097 Zmluva o reklame
projekt SPOTs
EUR Nové technológie a služby, s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A, 04001 Košice
20/03/2014 ZML 14200092 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
projekt Kasárne/kulturpark
EUR Miloš Stančík, Prvá 1, 83101 Bratislava
19/03/2014 DOD 14200091 Nové odberné miesto
amfiteáter
EUR Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
10/03/2014 ZML 14200083 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
Orgovánová
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200081 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
Kunsthalle
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200082 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
Amfiteáter
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200080 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200079 Zmluva o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200078 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200076 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200077 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200075 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200074 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200073 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200072 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200071 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200070 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200069 Zmluva o zriadení a poskytovaní VTS
Kasárne/kulturpark
EUR Antik Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 04001 Košice
10/03/2014 ZML 14200059 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Peter Novotný, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200057 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Jozef Kmec, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200058 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Martin Špiľko, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200056 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Michal Ivančák, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200055 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Ján Hoffmann, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200053 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Peter Sabo, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200054 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Mária Krullová, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200052 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Alžbeta Pališinová, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200051 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Bc. Peter Krajný, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200050 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Richard Maňko, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200067 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Tomáš Barna, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200068 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Stanislava Simová, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200066 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Kamil Vica, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200065 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Ondrej Homola, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200064 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Peter Ferenčík, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200063 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Maroš Sinčák, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200062 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Katarína Heinzová, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200061 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR Mária Franková, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200060 Zmluva o spolupráci
SteelPark
EUR René Kubík, nezadaná, nezadané nezadané
10/03/2014 ZML 14200049 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr. Jana Bučková, Levočská 1, 04012 Košice
05/03/2014 FAD ja,feb Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
faktúry dodávateľské
EUR nezadané, nezadaná, nezadané nezadané
05/03/2014 ZML 142000048 Dohoda o používaní súkromného cestného motorového vozidla
osobné vozidlo na služobné účely
EUR Peter Melichárek, nezadaná, nezadané nezadané
05/03/2014 ZML 14200047 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Erika Rosohová, nezadaná, nezadané nezadané
28/02/2014 DOD 14200047 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2013002080...
--- EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 04001 Košice
27/02/2014 ZML 14200046 Zmluva o dielo
upratovaci servis
EUR LUX - KOŠICE, s.r.o., Prešovská 31, 04001 Košice
27/02/2014 DOD 14200045 Dodatok č.1 k nájomnnej zmluve č.2013002080
Litpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 04001 Košice
27/02/2014 ZML 14200044 Zmluva o výpožičke
Litpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 04001 Košice
27/02/2014 ZML 14200043 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Ing. Emil Gažo, Košice, Košice Košice
26/02/2014 ZML 14200041 Výpoved zmluvy o poskytovaní
karta
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
26/02/2014 ZML 14200040 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
platobná karta
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
26/02/2014 ZML 14200039 Zmluva o poskytovaní služieb vrátnika
kasárne/kulturpark
EUR CI - servis a.s., Werferova 3, 04001 Košice
26/02/2014 ZML 14200038 Zmluva o poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb
kasárne/kulturpark
EUR CI - servis a.s., Werferova 3, 04001 Košice
26/02/2014 ZML 14200037 Zmluva o dodávke a odbere tepla
kasárne/kulturpark
EUR Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 04292 Košice
25/02/2014 ZML 14200036 zmluva o dodávke a odbere tepla
kunsthalle
EUR Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 04292 Košice
25/02/2014 ZML 14200035 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt kasárne/kulturpark
EUR Mgr.art. Peter Katina, ArtD., Košice, 04001 Košice
25/02/2014 ZML 14200034 zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
amfiteáter
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
21/02/2014 ZML 14200033 Kúpna zmluva
parkovací systém s príslušenstvom
EUR VILLA PRO, s.r.o., Chrapčiakova 1, 05101 Spišská Nová Ves
18/02/2014 DOD 1420030 Dodatok č.2 k zmluve o dodávke vody
odberné miesta - Kasárne/kulturpark -...
EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice
18/02/2014 ZML 14200027 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
karta
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
18/02/2014 ZML 14200026 Výpoved zmluvy o poskytovaní
účet
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
18/02/2014 ZML 14200025 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
účet
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
18/02/2014 ZML 14200024 Zmluva o používaní platobnej karty
karta
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
18/02/2014 ZML 14200021 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
karta
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
18/02/2014 ZML 14200031 Nájomná zmluva
zariadenia na dialkový odpočet vody
EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice
18/02/2014 ZML 14200028 Zmluva o preprave
projekt Kunsthalle
EUR IGS-HS Art Service, s.r.o., Jamnického 2, 84105 Bratislava
18/02/2014 ZML 14200032 Mandátne Zmluva
technická podpora
EUR Patrik Andrejčiak - dfsystem, Petrova 69, 08602 Gaboltov
11/02/2014 ZML 14200019 Zmluva o umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Mgr. Jana Bučková, Košice, 04012 Košice
11/02/2014 ZML 14200018 Kúpna zmluva
kúpa servera
EUR Nové technológie a služby, s.r.o., Cesta pod Hradovou 13/A, 04001 Košice
03/02/2014 ZML 14200020 Zmluva umeleckej spolupráci
projekt SPOTs
EUR Andrea Rendošová, Košice, 04001 Košice
31/01/2014 ZML 14200014 Zmluva o reprodukovaní zbierkového predmetu
projekt Komorná hudba
EUR Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, 04001 Košice
31/01/2014 ZML 14200011 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
projekt Komorná hudba v Košiciach
EUR Dávid Hanko, Košice, 04001 Košice
02/01/2014 DOD 14200010 Dohoda o výške zálohových platieb
výmenník Wupertálska
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
02/01/2014 DOD 14200009 Dohoda o výške zálohových platieb
výmenník Važecká
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
02/01/2014 DOD 14200008 Dohoda o výške zálohových platieb
výmenník Ľudová
EUR Tepelné Hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 04001 Košice
02/01/2014 ZML 14200007 Zmluva o výkone funkcie zodpovednej osoby
zákon o ochrane osobných údajov
EUR Ing. Ľudmila Nagyová, Kladenská 52, 04001 Košice