Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
31/12/2015 ZML 15200873 Zmluva o podnájme bytu
Kasárne/Kulturpark
EUR Ing. Radomír Sorger, nezadané, nezadané nezadané
31/12/2015 ZML 15200875 Zmluva na základný servis výťahového zariadenia
Kunsthalle
40 EUR Schindler výťahy a eskalátory a. s. , Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
31/12/2015 DOD 15200876 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR AMABILE n. o. , Vojenská 1, 040 01 Košice
31/12/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
31.12.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
31/12/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
31.12.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
31/12/2015 DOD 15200877 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry
Kulturpark
EUR Košický spevácky zbor učiteľov, Hlavná 68, 040 01 Košice
31/12/2015 ZML 15200867 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
objekty v správe K13
479549.03 EUR LUX-KOŠICE, s.r.o., Prešovská 31, 040 01 Košice
30/12/2015 ZML nezadané Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/12/2015 ZML 15200872 Zmluva o poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb
Kasárne/Kulturpark
EUR Cl-servis, a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
29/12/2015 ZML 15200871 Zmluva o poskytovaní služieb špecializovaného vrátnika
Kasárne/Kulturpark
EUR Cl-servis, a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
29/12/2015 ZML 15200870 Dohoda o ukončení zmluvy
Kasárne/Kulturpark
EUR Cl-servis, a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
29/12/2015 ZML 15200869 Dohoda o ukončení zmluvy
Kasárne/Kulturpark
EUR Cl-servis, a. s. , Werferova 3, 040 01 Košice
28/12/2015 DOD 15200868 Dodatok č. 5
Kasárne/Kulturpark
13879.78 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
22/12/2015 OBJ nezadané Štrukturovaný prehľad objednávok
22.12.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
22/12/2015 ZML 15200866 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
Kasárne/Kulturpark
EUR LUX-Košice, s. r. o. , Prešovská 31, 040 01 Košice
22/12/2015 DOD 15200865 Dodatok
Kunsthalle
EUR Tepláreň Košice, a. s. , Teplárenská 3, 042 92 Košice
22/12/2015 DOD 15200864 Dodatok
Kasárne/Kulturpark
EUR Tepláreň Košice, a. s. , Teplárenská 3, 042 92 Košice
22/12/2015 DOD 15200863 Dodatok
SPOTs
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
22/12/2015 DOD 15200862 Dodatok
SPOTs
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
22/12/2015 DOD 15200860 Dodatok
SPOTs
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
22/12/2015 DOD 15200861 Dodatok
SPOTs
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
22/12/2015 DOD 15200859 Dodatok
SPOTs
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
22/12/2015 DOD 15200858 Dodatok
SPOTs
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
21/12/2015 ZML 15200857 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR BMN Security, s. r. o., Dunajská 22, 949 01 Nitra
21/12/2015 DOD 15200856 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Marbu, s. r. o. , Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice
18/12/2015 DOD 15200851 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
450 EUR Fenestra, o.z., Festivalové námestie 2, 041 90 Košice
17/12/2015 DOD 15200854 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
730 EUR Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
16/12/2015 ZML 15200849 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
16/12/2015 ZML 15200852 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
600 EUR ZURM Mihailo Lišanin, nezadané, nezadané nezadané
16/12/2015 ZML 15200855 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v SPOTs-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR PhotoART Centrum, o. z. , Vodná 4 , 040 01 Košice
15/12/2015 ZML 15200847 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
14 EUR Občianske združenie Dračia stopa, Němcovej 8, 040 01 Košice
14/12/2015 ZML 15200846 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Tomáš Samuely PhD. , nezadané, nezadané nezadané
14/12/2015 ZML 15200844 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. Lucia Hricová , nezadané, nezadané nezadané
11/12/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
11.12.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
11/12/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
11.12.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
11/12/2015 ZML 15200843 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR Mimovládna organizácia PROXIMA, Sama Chalupku 15, 042 01 Spišská Nová Ves
11/12/2015 DOD 15200841 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR MADA Slovakia, s. r. o. , Puškinova , 040 01 Košice
11/12/2015 ZML 15200842 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
09/12/2015 ZML 15200845 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
620 EUR Slovenská komora architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava
09/12/2015 ZML 15200839 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. Monika Brutovská, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
08/12/2015 ZML 15200836 Zmluva o udelení licencie
SPOTs
50 EUR Martin Marko , Mäsiarska 2, 040 01 Košice
08/12/2015 ZML 15200835 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR Mimovládna organizácia PROXIMA, Sama Chalupku 15, 052 01 Spišská Nová Ves
07/12/2015 ZML 15200831 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR Gabriel Nemčik , nezadané, nezadané nezadané
07/12/2015 ZML 15200832 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
07/12/2015 ZML 15200833 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR PaedDr. Jana Poláková - FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
07/12/2015 ZML 15200834 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR Mgr. art. Petra Housková, nezadané, nezadané nezadané
04/12/2015 ZML 15200827 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. art. Ľudmila Horňáková, nezadané, nezadané nezadané
04/12/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
4.12.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
02/12/2015 DOD 15200838 Dodatok č. 8
SPOTs
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
02/12/2015 ZML 15200837 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
700 EUR Občianske združenie OUTBREAK, Varšavská 3, 040 13 Košice
02/12/2015 ZML 15200825 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
02/12/2015 ZML 15200826 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
40 EUR Michal Figura , nezadané, nezadané nezadané
30/11/2015 ZML 15200819 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Milan Sabovik , nezadané, nezadané nezadané
30/11/2015 DOD 15200817 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR DAO 22, s. r. o. , Skladná 1, 044 20 Malá Ida
30/11/2015 ZML 15200820 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Občianske združenie Slavonic Dance Theater, Bencúrova 13, 040 01 Košice
30/11/2015 ZML 15200829 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Sairo, s. r. o. , Braniskova 1228/12, 040 01 Košice
30/11/2015 ZML 15200823 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
SPOTs
13.28 EUR Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
27/11/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
27.11.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
27/11/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
27.11.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
27/11/2015 DOD 15200816 Dodatok č. 1
SPOTs
43 EUR Ing. Erika Múdra, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
26/11/2015 ZML 15200813 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Fenestra, o.z., Festivalové námestie 2, 041 90 Košice
25/11/2015 ZML 15200818 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR Modrý anjel/tím krízovej intervencie, n. o. , Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
25/11/2015 ZML 15200828 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
300 EUR VIVA - tanečná škola , Zádielska 12, 040 01 Košice
25/11/2015 DOD 15200822 Dodatok č. 8
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
25/11/2015 DOD 15200830 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Súkromné hud. a dram. konzervatórium, Požiarnická 1, 040 01 Košice
24/11/2015 ZML 15200807 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
670 EUR manifest360, s. r. o. , Chemická 1, 831 04 Bratislava
24/11/2015 ZML 15200806 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
50 EUR RNDr. Mária Zentková, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
24/11/2015 ZML 15200804 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
400 EUR MFD s. r. o. , Zochova 16, 811 03 Bratislava
24/11/2015 ZML 15200824 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
EUR Múzeum súčasného umenia Vojvodiny, Dunavska 37, 210 00 Novi Sad
23/11/2015 ZML 15200808 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
200 EUR manifest360, s. r. o. , Chemická 1, 831 04 Bratislava
23/11/2015 ZML 15200805 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Ing. Karel Saksl, DrSc. , nezadané, nezadané nezadané
23/11/2015 ZML 15200803 Dohoda
Kasárne/Kulturpark
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, 040 01 Košice
23/11/2015 DOD 15200802 Dodatok č. 1
SPOTs
EUR Richard Kotora , nezadané, nezadané nezadané
23/11/2015 DOD 15200801 Dodatok č. 1
SPOTs
EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
23/11/2015 ZML 15200800 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Košice , Hlavná 68, 040 01 Košice
20/11/2015 ZML 15200799 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Ing. Zuzana Kaščáková, MHR, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
20.11.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 ZML 15200798 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
350 EUR manifest360, s. r. o. , Chemická 1, 831 04 Bratislava
20/11/2015 DOD 15200814 Dodatok č. 5
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
20/11/2015 ZML 15200812 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR Mgr. art. Ľudmila Žoldáková , nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 ZML 15200796 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Ing. Erika Múdra, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 ZML 15200795 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
30 EUR Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice
20/11/2015 ZML 15200794 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR Združ. rodičov a priat. detí a mladis. s celiakiou, Benadova 13, 040 22 Košice
20/11/2015 ZML 15200793 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. Petra Badaničová, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 ZML 15200792 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. Zuzana Dovičáková, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 DOD 15200791 Dodatok č. 1
SPOTs
EUR Laura Marguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 DOD 15200790 Dodatok č. 1
SPOTs
EUR Laura Marguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 ZML 15200789 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Ing. Mgr. art. Tomáš Rafa, nezadané, nezadané nezadané
20/11/2015 DOD 15200797 Dodatok č. 1
SPOTs
50 EUR Michal Magura , nezadané, nezadané nezadané
19/11/2015 ZML 15200788 Zmluva o udelení sublicencie
SPOTs
EUR Mgr. Alena Rennerová, nezadané, nezadané nezadané
19/11/2015 ZML 15200786 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Ťahanovská skate crew, o. z. , Varšavská 4, 040 13 Košice
16/11/2015 ZML 15200782 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
3.4 EUR Richard Kotora , nezadané, nezadané nezadané
16/11/2015 ZML 15200781 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Fond na podporu umenia , Cukrová 14, 811 08 Bratislava
13/11/2015 ZML 15200778 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Štefan Karabáč, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
13/11/2015 ZML 15200777 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
13/11/2015 ZML 15200776 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTs
EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
13/11/2015 ZML 15200774 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Miroslava Rybárová, nezadané, nezadané nezadané
13/11/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr 13.11.2015
13.11.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
13/11/2015 OBJ nezadané Štrukturovaný prehľad objednávok 13.11.2015
13.11.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
12/11/2015 ZML 15200772 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
80 EUR ISD Slovensko, Mikulová 9, 085 01 Bardejov
11/11/2015 ZML 15200769 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTs
50 EUR Tomáš Gargalík , nezadané, nezadané nezadané
10/11/2015 ZML 15200767 Zmluva o udelení licencie
SPOTs
EUR Martina Németová, nezadané, nezadané nezadané
10/11/2015 ZML 15200761 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
319.92 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
10/11/2015 ZML 15200762 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Martin Pizňak , nezadané, nezadané nezadané
10/11/2015 ZML 15200764 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
10/11/2015 ZML 15200765 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
10/11/2015 ZML 15200763 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
10/11/2015 ZML 15200784 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR More, o. z. , Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice
09/11/2015 ZML 15200815 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Ústav experimentálne fyziky SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice
06/11/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
6.11.2015
vrátane DPH EUR nezadanémartin, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200752 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
85 EUR Soňa Mária Pavlíková, nezadané, nezadané Košice
06/11/2015 ZML 15200753 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
90 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200754 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTs
100 EUR Milena Belušová, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200755 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTs
100 EUR Alexander Tovt, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200756 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
85 EUR Serafína Azariová, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200757 Zmluva o príprave dramaturgie
SOPTs
90 EUR Ing. Helena Kuncová , nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200758 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
85 EUR Eva Bučková, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2015 ZML 15200759 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
85 EUR Helena Hajduová, nezadané, nezadané nezadané
05/11/2015 DOD 15200787 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Ján Timko , nezadané, nezadané nezadané
05/11/2015 ZML 15200751 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
80 EUR Bc.Lenka Matisová, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2015 ZML 15200744 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2015 ZML 15200743 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Rastislav Šimko STEEL MONKEY, Hemerkova 1311/35, 040 23 Košice
04/11/2015 ZML 15200768 Licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Monika Vrancová, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2015 DOD 15200766 Dodatok č. 4
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie Loďka nádeje , Južná trieda 83, 040 01 Košice
02/11/2015 ZML 15200732 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Štefan Karabáč, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
02/11/2015 ZML 15200734 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová , nezadané, nezadané nezadané
02/11/2015 ZML 15200737 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1100 EUR Ekotopfilm spol. s r. o. , Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava
30/10/2015 ZML 15200749 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
120 EUR Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava
30/10/2015 ZML nezadané Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/10/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
29.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/10/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr 29.10.2015
29.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/10/2015 ZML 15200730 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Lenka Horáková, nezadané, nezadané nezadané
29/10/2015 ZML 15200735 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1930 EUR Roman Lalík , Kotlářská 547/1, 602 00 Brno
29/10/2015 ZML 15200738 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Mark Media, s. r. o. , Mäsiarska 63, 040 01 Košice
29/10/2015 ZML 15200729 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR PhotoART Centrum, o. z. , Vodná 4, 040 01 Košice
28/10/2015 DOD 15200740 Dodatok č. 4
KKasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
28/10/2015 DOD 15200731 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
480 EUR Košice IT Valley z. p. o. , Letná 9, 040 01 Košice
28/10/2015 ZML 15200728 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
40 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
28/10/2015 ZML 15200727 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
100 EUR Ing. Michal Šúr, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2015 ZML 15200712 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Mgr. art. Peter Beňo, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2015 ZML 15200713 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
40 EUR Laura Marguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2015 ZML 15200714 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
140 EUR Laura Marguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2015 ZML 15200715 Dohoda o ukončení príkaznej zmluvy
SPOTs
110 EUR Laura Marguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2015 ZML 15200716 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Klára Kohoutová , nezadané, nezadané nezadané
26/10/2015 ZML 15200723 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku a Dome umenia v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
23/10/2015 ZML 15200742 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice
23/10/2015 ZML 15200717 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Gen. konzulát Maďarskej rep. v KE, Hlavná 67, 040 01 Košice
23/10/2015 ZML 15200718 Zmluva o dobrovoľníckej činnost
SPOTs
EUR RNRDr. Žofia Schewczuková, nezadané, nezadané nezadané
23/10/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr 9.10. - 22.10.2015
9.10. - 22.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
23/10/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
23.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
22/10/2015 ZML 15200773 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium , Požiarnická 1, 040 01 Košice
22/10/2015 ZML 15200722 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice , Kuzmányho 15, 040 01 Košice
22/10/2015 ZML 15200710 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
50 EUR Judita Ďurovská - Oolet dizajn, Moravská 409/27, 040 01 Košice
20/10/2015 ZML 15200709 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
7.7 EUR Richard Kotora , nezadané, nezadané nezadané
19/10/2015 ZML 15200707 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTs
EUR Soňa Mária Pavlíková, nezadané, nezadané nezadané
19/10/2015 ZML 15200706 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
316 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
19/10/2015 ZML 15200701 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTs
EUR Ing. Anna Schnurerová , nezadané, nezadané nezadané
19/10/2015 ZML 15200700 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTs
50 EUR Mgr. Jana Bučková , nezadané, nezadané nezadané
19/10/2015 ZML 15200699 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
19/10/2015 ZML 15200698 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
530 EUR Košice IT Valley z. p. o. , Letná 9, 040 01 Košice
16/10/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
16.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
15/10/2015 ZML 15200702 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
440 EUR Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
15/10/2015 ZML 15200703 Zmluva o príprave dramaturgie
Kasárne/Kulturpark
10 EUR Ivana Gavalcová, nezadané, nezadané nezadané
15/10/2015 ZML 15200704 Zmluva o moderovaní
Kasárne/Kulturpark
10 EUR Andrea Gavalcová , nezadané, nezadané nezadané
15/10/2015 ZML 15200705 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
35 EUR PaeDr. Adriana Andrejková, nezadané, nezadané nezadané
14/10/2015 ZML 15200697 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
EUR Kreatívne mestské udalosti -Creative Urban Event, Sládkovičova 5, 040 01 Košice
14/10/2015 ZML 15200696 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1400 EUR Rozhlas a televízia Slovenska , Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
12/10/2015 DOD 15200708 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice
12/10/2015 DOD 15200694 Dodatok č. 3
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie Loďka nádeje , Južná trieda 83, 040 01 Košice
12/10/2015 ZML 15200733 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Detský folklórny súbor Hanička, Masarykova 2, 040 01 Košice
09/10/2015 FAD 25.9.-8.10.2015 Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr 25.9.-8.10.2015
25.9.-8.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 OBJ 5.10.-9.10.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok 5.10.-9.10.2015
5.10.-9.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 DOD 15200682 Dodatok č. 1
SPOTs
EUR Viktória Augustinová , nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200693 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Marián Karabáš, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200692 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Creative Industry Košice, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
09/10/2015 ZML 15200691 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Marián Alezár, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200690 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Dana Bodnárová, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200689 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Bulharský klub Košice, n. o. , Krivá 18, 040 01 Košice
09/10/2015 ZML 15200688 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Paulína Sárossyová, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200687 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Andrej Szilágyi, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200686 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Jarmila Repčíková, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200685 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Bc. Peter Tatraj , nezadané, nezadané nezadané
09/10/2015 ZML 15200684 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Interhouse Košice, a. s. , Hlavná 1, 040 01 Košice
09/10/2015 ZML 15200681 Dohoda o prevode telefónneho čísla
Kasárne/Kulturpark
EUR Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
09/10/2015 ZML 15200680 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Kasárne/Kulturpark
EUR Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
08/10/2015 ZML 15200683 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
2500 EUR Centrum radosti, s. r. o. , Prešovská cesta 47, 040 22 Košice
07/10/2015 ZML 15200679 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200673 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Mgr. Veronika Hnatová, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200678 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Renáta Petrašková, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200674 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Cuong Nghien Trong, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200676 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Laura Murguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200677 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Mgr. Peter Oborník, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200670 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200672 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Volodymyr Sokolenko , nezadané, nezadané nezadané
07/10/2015 ZML 15200671 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Asadullah Halimi, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200667 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Bc. Lucia Šolcová, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200666 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Angela Szabóová, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200665 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Peter Tokes, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200660 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Lukáš Kalický, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200661 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
Kasárne/Kulturpark
70 EUR Christopher Jason Helton , nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200662 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Eva Černáková, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2015 ZML 15200675 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1000 EUR Poľské kultúrne stredisko, Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava
06/10/2015 DOD 15200783 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
06/10/2015 ZML 15200651 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Marián Hajduk, Krupinská 2236/1, 04001 Košice
06/10/2015 ZML 15200650 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Viktória Pirochová, Mikovíniho 29, 04011 Košice
06/10/2015 ZML 15200652 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Ing. Munkhbat Tuberbory, Krakovska 14, 04011 Košice
06/10/2015 ZML 15200649 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Andrea Hanáková, Jánošíková 1, 04001 Košice
05/10/2015 ZML 15200648 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Martin Lazúr, Kpt. Nálepku 5, 04001 Košice
05/10/2015 ZML 15200647 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Ján Rubis, Kpt. Nálepku 608/69, 08701 Giraltovce
05/10/2015 ZML 15200636 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Ivitsa Efremov, Húskova 19, 040 01 Košice
05/10/2015 DOD 15200656 Dodatok č. 7
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
05/10/2015 ZML 15200657 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Občianske združenie Nosma, Rudlovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica
05/10/2015 ZML 15200663 Dohoda o zániku zmluvy
Kasárne/Kulturpark
EUR Mega&Loman, Partizánska 5, 911 01 Trenčín
05/10/2015 ZML 15200641 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Konrad Schonfield, Orlia 6, 04001 Košice
05/10/2015 ZML 15200642 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Francúzska Aliancia Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
05/10/2015 ZML 15200643 Zmluva moderovaní podujatia
SPOTs
30 EUR Milan Kolcun, Československej armády 3, 040 01 Košice
05/10/2015 ZML 15200635 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR VKC Góvinda, Hlavná 117, 040 01 Košice
05/10/2015 ZML 15200633 Zmluva moderovaní podujatia
SPOTs
20 EUR Jana Jalčová, Havanská 3, 040 13 Košice
05/10/2015 ZML 15200634 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR Reza Hadž Qolami Sičani, Beniakova 1, 044 42 Beniakovce
05/10/2015 ZML 15200637 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTs
70 EUR PhDr. Anna Thuroczyova, Zupkova 3, 040 22 Košice
05/10/2015 ZML 15200669 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
180 EUR Mgr. Peter Tóth, nezadané, nezadané nezadané
04/10/2015 ZML 15200741 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska , Sekulská 1, 842 50 Bratislava
02/10/2015 ZML 15200810 Zmluva o plošnej a mediálnej propagácii
SPOTs
2000 EUR LEMUR, s. r. o. , Narcisová 4, 040 11 Košice
02/10/2015 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok 26.9.-2.10.2015
26.9-2.10.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
02/10/2015 ZML 15200638 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia BIELA NOC 2015
Kasárne / Kulturpark
EUR Pavol Zaťko, Hrabovec nad Laborcom 112, 067 01 Radvaň nad Laborcom
02/10/2015 ZML 15200639 Zmluva o dlhodobej spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku
Kasárne Kulturpark
EUR SENIOR DOM Košice, občianské združenie, Junácka 10, 04001 Košice
02/10/2015 ZML 15200655 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia BIELA NOC 2015
Kasárne / Kulturpark
1000 EUR DevKid, s.r.o., Rajtáková 50, 84103 Bratislava
02/10/2015 ZML 15200640 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne / Kulturpark
EUR Klub Capoeira Oxumare Košice, Južná trieda 13, 04001 Košice
02/10/2015 ZML 15200664 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia Biela noc 2015 v Kasárňach-Kulturpark
Kasárne/Kulturpark
EUR Pavol Zaťko, nezadané, nezadané nezadané
02/10/2015 DOD 15200750 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice
01/10/2015 DOD 15200629 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia
Kasárne / Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
01/10/2015 ZML 15200626 Zmluva o spolupráci
Kasárne / Kulturpark
EUR Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie M.mieru 2, 040 01 Košice
01/10/2015 ZML 15200625 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku
Kasárne / Kulturpark
EUR SENIOR DOM Košice, občianské združenie, Junácka 10, 040 01 Košice
01/10/2015 ZML 15200624 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Silvia Lukačínová, Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
01/10/2015 ZML 15200623 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
90 EUR Karol Stollmann, Uralská č.6, 040 12 Košice
01/10/2015 ZML 15200622 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
100 EUR Mgr. Peter Oborník, Phd., Jesenského 1314/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
01/10/2015 ZML 15200621 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne / Kulturpark
EUR Martin Vavra, Hemerkova 23, 040 23 Košice
01/10/2015 ZML 15200724 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia Biela noc 2015 v Kasárňach-Kulturpark
Kasárne/Kulturpark
1500 EUR Krištof Kintera , Vršovické náměstí 1012/4, 101 00 Praha
01/10/2015 ZML 15200711 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia Biela noc 2015 v Kasárňach-Kulturpark
Kasárne/Kulturpark
5420 EUR association A. R. N. , 206 quai de Valmy, 750 10 Paríž
30/09/2015 ZML 15200811 Zmluva o vytvorení diela
SPOTs
1500 EUR LEMUR, s. r. o. , Narcisová 4, 040 11 Košice
30/09/2015 ZML 15200654 Zmluva o poskytnutí služieb
Kasárne/Kulturpark
1796 EUR dfsystem s. r. o. , Jasuschova 24, 040 23 Košice
30/09/2015 ZML 15200628 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v SPOTs
SPOTs
EUR Alena Rennerová photography s.r.o., Magurská 2, 040 01 Košice
30/09/2015 ZML 15200627 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne / Kulturpark
EUR D.S.Studio, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
29/09/2015 ZML 15200618 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku
Kasárne - Kulturpark
EUR SENIOR DOM Košice, občianské združenie, Junácka 10, 040 01 Košice
29/09/2015 ZML 15200617 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs
SPOTs
EUR Základná umelecká škola, Irkutská 1, 04002 Košice
29/09/2015 ZML 15200620 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
Kasárne / Kulturpark
EUR PROFI Výťahy s.r.o., Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava
29/09/2015 DOD 15200619 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Kasárne/Kulturpark
EUR TK - Výťahy, s.r.o, Drieňová 34, 82102 Bratislava
28/09/2015 ZML 15200746 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v SPOTs-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
7 EUR Silvia Lukačínová, nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 ZML 15200614 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
100 EUR GESKER, s. r. o. , Slovenská 26, 040 01 Košice
25/09/2015 ZML 15200613 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
10 EUR JUDr. Dana Ferková, nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 OBJ 1.-25.9.2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok 1.-25.9.2015
1.-25.9.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 FAD 1.-25.9.2015 Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr 1.-25.9.2015
1.-25.9.2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 ZML 15200610 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 ZML 15200609 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTs
100 EUR Mgr. Peter Oborník, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 ZML 15200608 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
100.8 EUR Richard Kotora, nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 FAD 6-8/2015 Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr jún-august 2015
jún-august 2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
25/09/2015 OBJ 6-8/2015 Štrukturovaný prehľad objednávok jún-august 2015
jún-august 2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
24/09/2015 ZML 15200605 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia Biela noc 2015 v Kasárňach-Kulturpark
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Mgr. art. Michaela Chmelíčková, Varínska 20, 821 05 Bratislava
24/09/2015 ZML 15200606 Hromadná licenčná zmluva
Amfiteáter
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
23/09/2015 ZML 15200653 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle
Kunsthalle
EUR Muzeum Wspolczesne Wroclaw, Strzegomski 2a, 53681 Wroclaw
23/09/2015 ZML 15200603 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
51 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
21/09/2015 DOD 152006002 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
750 EUR PaedDr. Jana Poláková - FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
21/09/2015 ZML 15200601 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
21/09/2015 ZML 15200600 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatí
SPOTs
EUR MUDr. Jarmila Kubíková , nezadané, nezadané nezadané
21/09/2015 ZML 15200599 Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci
Kasárne/Kulturpark
EUR Spoločenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice
21/09/2015 ZML 15200604 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
49 EUR Ing. Paulína Urdová, Kokšov - Bakša 161, 044 13 Kokšov - Bakša
18/09/2015 ZML 15200598 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Saplinq, Viničná 36, 953 01 Zlaté Moravce
18/09/2015 ZML 15200668 Zmluva o spolupráci pri uskutočnení podujatia Biela noc 2015 v Kasárňach-Kulturpark
Kasárne/Kulturpark
6700 EUR Onishi Yasuaki-artplan juno, 648 Fumototyou, 60000-8467 Kyoto
16/09/2015 ZML 15200597 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice IT Valley z. p. o. , Letná 9, 040 01 Košice
14/09/2015 DOD 15200596 Dodatok č. 1
SPOTs
EUR Mgr. art. Ľudmila Horňáková, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200595 Hromadná licenčná zmluva
Amfiteáter
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
11/09/2015 ZML 15200594 Hromadná licenčná zmluva
Amfiteáter
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
11/09/2015 ZML 15200592 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
30 EUR Mgr. Igor Takáč, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200591 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
19 EUR Silvia Lukačínová, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200590 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
17 EUR Silvia Lukačínová, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200589 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
40 EUR Silvia Lukačínová, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200588 Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
27 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200587 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. art. Matej Ivan , nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200586 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. art. Linda van Dalen , nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200583 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTs
EUR Karol Kobella, nezadané, nezadané nezadané
11/09/2015 ZML 15200582 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Eva Gregová , nezadané, nezadané nezadané
10/09/2015 ZML 15200579 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTs
30 EUR Mgr. Martin Fazekaš, nezadané, nezadané nezadané
10/09/2015 ZML 15200576 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Mgr. art. Petra Housková, nezadané, nezadané nezadané
09/09/2015 ZML 15200580 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Ventúrska 5, 813 15 Bratislava
09/09/2015 ZML 15200574 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
132 EUR Fenestra, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
09/09/2015 ZML 15200572 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
12 EUR Martin Michalčík , nezadané, nezadané nezadané
09/09/2015 ZML 15200571 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Taťjana Márkusová, nezadané, nezadané nezadané
08/09/2015 DOD 15200581 Dodatok č. 1 k Zmluve o uskutočnení podujatia
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
07/09/2015 ZML 15200568 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
7 EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
07/09/2015 ZML 15200566 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
900 EUR PaedDr. Jana Poláková - FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
04/09/2015 ZML 15200553 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v SPOTs-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
48 EUR Alena Rennerová photography s. r. o. , Magurská 2, 040 01 Košice
04/09/2015 ZML 15200557 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
04/09/2015 ZML 15200558 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
7 EUR Ing. Eva Černáková, nezadané, nezadané nezadané
04/09/2015 ZML 15200556 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTs
120 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
04/09/2015 ZML 15200555 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
175 EUR Mgr. art. Ľudmila Horňáková, nezadané, nezadané nezadané
04/09/2015 ZML 15200531 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
7000 EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
03/09/2015 ZML 15200578 Dohoda o skončení Zmluvy o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. art. Simona Štulerová, nezadané, nezadané nezadané
02/09/2015 ZML 15200551 Zmluva o spolupráci na aktivite Sídlisková Vec/Zakopaný pes
SPOTs
3200 EUR Mgr. art. Ľudmila Horňáková, nezadané, nezadané nezadané
02/09/2015 ZML 15200552 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
02/09/2015 ZML 15200544 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTs
50 EUR Mgr. Mária Sarková , Zupkova 27, 040 22 Košice
02/09/2015 ZML 15200543 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
12.5 EUR Bc. Anna Vaňová , nezadané, nezadané nezadané
02/09/2015 ZML 15200542 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Martin Michalčík , nezadané, nezadané nezadané
02/09/2015 ZML 15200541 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
7.5 EUR Milan Sabovik , nezadané, nezadané nezadané
02/09/2015 ZML 15200569 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
6000 EUR BONA FIDE, o . z. , Gorkého 2, 040 01 Košice
31/08/2015 ZML nezadané Prehľad zmlúv div.predst.a um.výkonu
Prehľad zmlúv div.predst.a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
31/08/2015 DOD 15200550 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Medipartners Plus s. r. o. , Záhradná 12, 040 24 Poproč
31/08/2015 DOD 15200548 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Medipartners Plus s. r. o. , Záhradná 12, 044 24 Poproč
31/08/2015 DOD 15200546 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Medipartners Plus s. r. o. , Záhradná 12, 044 24 Poproč
28/08/2015 ZML 15200540 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
EUR Imrich Novák , nezadané, nezadané nezadané
28/08/2015 DOD 15200539 Dodatok č. 3
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
28/08/2015 DOD 15200538 Dodatok č. 2
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie Loďka nádeje , Južná trieda 83, 040 01 Košice
28/08/2015 ZML 15200537 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
500 EUR Saplinq, Viničná 36, 953 01 Zlaté Moravce
28/08/2015 ZML 15200570 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Make Up collective, o. z. , Palackého 13, 040 01 Košice
27/08/2015 ZML 15200535 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Mgr. Andrea Fedorová , nezadané, nezadané nezadané
27/08/2015 ZML 15200534 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
6.25 EUR Viktória Augustinová , nezadané, nezadané nezadané
27/08/2015 ZML 15200533 Dohoda o ukončení zmluvy o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Viktória Augustinová , nezadané, nezadané nezadané
27/08/2015 ZML 15200532 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
10 EUR Brigita Hurajová, nezadané, nezadané nezadané
26/08/2015 ZML 15200530 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
480 EUR DAO 22, s. r. o. , Skladná 1, 044 20 Malá Ida
21/08/2015 ZML 15200529 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR MANA, s. r. o. , Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
21/08/2015 ZML 15200528 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice
19/08/2015 ZML 15200526 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. art. Barbora Peuch, nezadané, nezadané nezadané
18/08/2015 ZML 15200519 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach/Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice
13/08/2015 ZML 15200512 Dohoda o urovnaní
SPOTs
1200 EUR Linda van Dalen , nezadané, nezadané nezadané
13/08/2015 ZML 15200517 Zmluva o nájme a použití audiovizuálneho diela
Amfiteáter
EUR Garfield film, s. r. o. , Pernek 346, 900 53 Pernek
11/08/2015 ZML 15200510 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
200 EUR DIVE BUKI, Humenská 3/B, 040 11 Košice
11/08/2015 ZML 15200509 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR LEOLIL s. r. o. , Gemerská 28, 040 01 Košice
10/08/2015 DOD 15200520 Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
07/08/2015 ZML 15200508 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
Kasárne / Kulturpark
EUR Galéria mesta Bratislavy, Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava
07/08/2015 ZML 15200506 Nájomná zmluva
prevádzka
EUR Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
07/08/2015 ZML 15200507 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenie
Kasárne/Kulturpark
1420 EUR 3+M production s.r.o., Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
07/08/2015 ZML 15200504 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
60 EUR Ing. David Flekna, Bítoucchov 178, 513 01 Semily
05/08/2015 ZML 15200502 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorov, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
03/08/2015 ZML 15100496 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR PPE, nezadané, nezadané nezadané
31/07/2015 ZML 15200516 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
8000 EUR Na Peróne o. z. , Nižná Úvrať 25, 040 01 Košice
31/07/2015 ZML 15200515 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
6000 EUR Castellum Cassovia, o. z. , Húskova 71, 040 23 Košice
31/07/2015 ZML 15200514 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Zachráňme kaštieľ v Krásnej n. o. , Námestie sv. Cyrila a Metóda 2, 040 18 Košice
31/07/2015 ZML 15200513 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
18000 EUR OZ Košické Divadlo , Hlavná 76, 040 01 Košice
31/07/2015 ZML 15200503 Zmluva o podnájme bytu
Kasárne / Kulturpark
1232.78 EUR Ing. Radomír Sorger, Jasovská 2102/3, 040 11 Košice
29/07/2015 ZML 15200497 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR Slovenská zenová škola Kwan Um Košice, Letná 43, 040 01 Košice
29/07/2015 ZML 15200495 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Štefan Karabáč, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
23/07/2015 ZML 15200492 Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky mestskej turistickej karty
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Turizmus, Hlavná 59, 040 01 Košice
22/07/2015 ZML 15200487 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Regionálna organizácia SSN, Szakkayho 1, 040 01 Košice
16/07/2015 ZML 15200484 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. art. Linda Marenčíková, Nešporova 18, 040 11 Košice
16/07/2015 ZML 15200483 Zmluva o obstaraní mediálnej kampane festivalu \"Leto v Parku 2015\"
Kasárne/Kulturpark
22980 EUR PARTNER BARTER NET s. r. o. , Nová Ľubovňa 669, 065 11 Nová Ľubovňa
16/07/2015 ZML 15200482 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
50 EUR Peter Toth, nezadané, nezadané nezadané
16/07/2015 ZML 15200486 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1.6 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
16/07/2015 ZML 15200485 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
5.6 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
15/07/2015 ZML 15200491 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
11000 EUR Street art communication o. z. , Čapajevová 3, 040 01 Košice
15/07/2015 ZML 15200490 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
10000 EUR Woonti s. r. o. , Strojárenská 3, 040 01 Košice
15/07/2015 ZML 15200489 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
10000 EUR DIG, o. z. , Slovenskej jednoty 42, 040 01 Košice
15/07/2015 ZML 15200488 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
4000 EUR Ján Mathé -SOCHY, Horolezecká 1, 040 01 Košice
15/07/2015 ZML 15200481 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
5.6 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
14/07/2015 ZML 15200480 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
4.8 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
14/07/2015 ZML 15200479 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
11.20 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
14/07/2015 ZML 15200475 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Mgr. Katarína Furcoňová, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
14/07/2015 ZML 15200476 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Rozália Tóthová, nezadané, nezadané nezadané
14/07/2015 ZML 15200478 Zmluva o moderovaní podujatia
Kasárne/Kulturpark
30 EUR O. z. Dračia stopa , Němcovej 8, 040 01 Košice
14/07/2015 ZML 15200477 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Biela Noc, o. z. , Mudroňova 34, 040 01 Košice
13/07/2015 ZML 15200472 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v SPOTs-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
84 EUR Alena Rennerová photography s. r. o. , Magurská 2, 040 01 Košice
13/07/2015 ZML 15200474 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR SZUŠ Vlada Urbana, príspevková organizácia, Starozagorská 10, 040 23 Košice
13/07/2015 ZML 15200469 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
13/07/2015 ZML 15200468 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
10/07/2015 ZML 15200473 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Katarína Gubová, nezadané, nezadané nezadané
10/07/2015 ZML 15200471 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1.6 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
10/07/2015 ZML 15200470 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1.6 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
08/07/2015 ZML 15200462 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
11000 EUR Biela Noc, o. z. , Mudroňova 34, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200461 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
4000 EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice , Kuzmányho 15, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200460 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
4000 EUR Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová , nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200459 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
5000 EUR Cinefil, o. z. , Mäsiarska 35, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200458 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
2000 EUR Peter Olejár, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200457 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
4500 EUR Mgr. Miroslava Rybárová , nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200456 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Mgr. art. Juraj Vajó, ArtD. , nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200455 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
1500 EUR MgA. Katarína Rampáčková, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200454 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Mgr. art. Ľudmila Žoldáková , nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200453 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kultúrpark
2000 EUR Ing. arch. Pavol Mészáros, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200452 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
8000 EUR Združenie FORSA, o. z. , Rosná 6, 040 03 Košice
08/07/2015 ZML 15200451 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/KUlturpark
3000 EUR HEEB.SHE, o. z. , Palkovičová 8, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200467 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR J. D. G. Villena - Salsa Caliente, Vyšná Hutka 82, 040 18 Vyšná Hutka
08/07/2015 ZML 15200450 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
4000 EUR partizanfilm, s. r. o., Havlíčkova 40, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200449 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
7000 EUR GESKER, s. r. o. , Slovenská 26, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200448 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
9000 EUR More, o. z. , Trieda SNP 2298/61A, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200447 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
8000 EUR Združenie FEMAN , Zvonárska 21, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200446 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
18000 EUR Staromestské divadlo Petra Raševa o. z. , Stará Baštová 1, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200445 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
5000 EUR O. z. pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200444 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
6000 EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200443 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Košické folklórne štúdio, o. z. , Starozagorská 10, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200442 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
Kasárne/kulturpark
10000 EUR Nadácia CITY TV, Jesenského 12, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200432 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
2.4 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
08/07/2015 ZML 15200441 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR PaedDr. Jana Poláková, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200436 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Veterán klub - CASSOVIA RETRO , Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice
08/07/2015 ZML 15200435 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
25 EUR Peter Kuruc, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200434 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
25 EUR Gabriela Kluchová, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200465 Zmluva o moderovaní podujatia
Kasárne Kulturpark
30 EUR Jana Jalčová, nezadané, nezadané nezadané
08/07/2015 ZML 15200464 Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátne divadlo Košice , Hlavná 58, 042 77 Košice
08/07/2015 ZML 15200463 Poistná zmluva
Kasárne/Kulturpark
2.4 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
07/07/2015 ZML 15200433 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Michal Magura , nezadané, nezadané nezadané
07/07/2015 ZML 15200440 Zmluva o poskytnutí osobitnej dotácie
Kasárne/Kulturpark
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
06/07/2015 DOD 15200426 Dodatok č. 1/2015
Výmenník Ľudová
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
06/07/2015 DOD 15200425 Dodatok č. 1/2015
Výmenník Wuppertálska
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
06/07/2015 DOD 15200424 Dodatok č. 1/2015
Výmenník Obrody
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
06/07/2015 DOD 15200423 Dodatok č. 1/2015
Výmenník Brigádnická
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
06/07/2015 DOD 15200422 Dodatok č. 1/2015
Amfiteáter
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
06/07/2015 ZML 15200420 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
60 EUR Martin Pizňák , nezadané, nezadané nezadané
06/07/2015 ZML 15200431 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR manifest360, s. r. o. , Chemická 1, 831 04 Bratislava
06/07/2015 ZML 15200430 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Mgr. art. Simona Štulerová, nezadané, nezadané nezadané
03/07/2015 ZML 15200439 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
03/07/2015 ZML 15200438 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
03/07/2015 ZML 15200429 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. Lucia Hricová , nezadané, nezadané nezadané
02/07/2015 DOD 15200437 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie Loďka nádeje , Južná trieda 83, 040 01 Košice
01/07/2015 ZML 15200416 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
130 EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Hlavná 68, 040 01 Košice
01/07/2015 ZML 15200415 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
450 EUR KONTRA, Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves
30/06/2015 ZML 15200417 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice , Kuzmányho 15, 040 01 Košice
30/06/2015 ZML 15200466 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR KULTOBIN, spol. s. r. o. Košice , Starozagorská 10, 040 23 Košice
30/06/2015 DOD 15200418 Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
30/06/2015 ZML nezadané Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/06/2015 ZML 15200414 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
670 EUR Medzinárodná spol. pre súč. hudbu - SR sekcia, Medená 29 , 811 02 Bratislava
30/06/2015 ZML 15200413 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR BONA FIDE, o . z. , Gorkého 2, 040 01 Košice
30/06/2015 ZML 15200412 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
26/06/2015 ZML 15200410 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
250 EUR Michaela Bottková, nezadané, nezadané nezadané
26/06/2015 ZML 15200408 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Hevhetia, s. r. o. , Alžbetina 22, 040 01 Košice
26/06/2015 ZML 15200407 Zmluva o údržbe diela
Kasárne/Kulturpark
EUR RNDr. Ján Gálik , nezadané, nezadané nezadané
26/06/2015 ZML 15200406 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Múzeum Vojtecha Lofflera Košice - Staré mesto, Alžbetina 20, 040 01 Košice
24/06/2015 ZML 15200409 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
40 EUR Sociálny Prešov , Sibírska 19, 080 01 Prešov
22/06/2015 ZML 15200405 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. art. Ján Štofko, nezadané, nezadané nezadané
22/06/2015 ZML 15200404 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Ing. Danka Daneshjoová, nezadané, nezadané nezadané
19/06/2015 ZML 15200390 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
600 EUR Element Produkcia, Branisková 4, 040 01 Košice
19/06/2015 ZML 15200388 Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva-poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania
Kasárne/Kulturpark
EUR Marbu, s. r. o. , Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice
18/06/2015 ZML 15200395 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Petra Vojtaško Timková , nezadané, nezadané nezadané
18/06/2015 ZML 15200394 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
18/06/2015 ZML 15200393 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
18/06/2015 ZML 15200392 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Ing. Iveta Štyriaková, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
18/06/2015 ZML 15200396 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Tamara Tothová Markovičová, nezadané, nezadané nezadané
18/06/2015 ZML 15200398 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
EUR Kreatívne mestské udalosti -Creative Urban Event, Sládkovičova 5, 040 01 Košice
18/06/2015 ZML 15200400 Zmluva
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
18/06/2015 ZML 15200402 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
50 EUR Slovenská únia Joga v dennom živote , Príbovce 296, 038 42 Príbovce
17/06/2015 ZML 15200397 Zmluva o prevádzkovaní elektroenergetických zariadní
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
EUR REVIT-NITRA, s.r.o. , Hurbanova 4, 949 01 Nitra
16/06/2015 ZML 15200389 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
150 EUR M. Orosová- DTŠ Myšičky, Fábryho 13, 040 22 Košice
15/06/2015 DOD 15200387 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Východoslovenská investičná agentúra, o. z. , Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
15/06/2015 ZML 15200381 Zmluva o moderovaní podujatia
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Martina Rostášová, nezadané, nezadané nezadané
15/06/2015 ZML 15200386 Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Kasárne/Kulturpark
EUR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
15/06/2015 ZML 15200371, 15200372 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
700 EUR Milan Tittel, Matej Gavula, nezadané, nezadané nezadané
15/06/2015 ZML 15200377 Zmluva o kurátorskej činnosti
Kunsthalle
300 EUR Vladimír Beskid, PhDr. , nezadané, nezadané nezadané
15/06/2015 ZML 15200376 Zmluva o kurátorskej činnosti
Kunsthalle
150 EUR Vladimír Beskid, PhDr. , nezadané, nezadané nezadané
15/06/2015 ZML 15200375 Zmluva o kurátorskej činnosti
Kunsthalle
500 EUR Vladimír Beskid, PhDr. , nezadané, nezadané nezadané
15/06/2015 ZML 15200374 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
EUR Jiří Georg Dokoupil, nezadané, nezadané nezadané
15/06/2015 ZML 15200373 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
200 EUR Ján Vasilko , nezadané, nezadané nezadané
12/06/2015 ZML 15200403 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
30 EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
12/06/2015 DOD 15200391 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice 2013, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
11/06/2015 ZML 15200364 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Kasárne/Kulturpark
EUR Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
11/06/2015 ZML 15200363 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Kasárne/Kulturpark
EUR Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
11/06/2015 ZML 15200367 Zmluva o spolupráci
SPOTs
3200 EUR Mgr. art. Ľudmila Horňáková, nezadané, nezadané nezadané
10/06/2015 ZML 15200366 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie BORIEVKA, Krosnianska 53, 040 22 Košice
10/06/2015 ZML 15200345 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
750 EUR More, o. z. , Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice
09/06/2015 ZML 15200362 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
19.20 EUR Johnny servis s. r. o. , P.O.BOX 3, 900 61 Gajary-Dolečky
09/06/2015 ZML 15200359 Dohoda o zániku zmluvy
Kasárne/Kulturpark
EUR Johnny servis s. r. o. , P.O.BOX 3, 900 61 Gajary-Dolečky
09/06/2015 ZML 15200370 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Katies Club s. r. o. , Kukučínova 7, 040 01 Košice
09/06/2015 ZML 15200378 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Centrum voľného času , Orgovánová 5, 040 11 Košice
07/06/2015 DOD 15200421 Dodatok č. 1/2015
Výmenník Važecká
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
05/06/2015 ZML 15200385 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Študentské kluby, s. r. o. , Jedlíkova 5, 040 01 Košice
05/06/2015 ZML 15200351 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
200 EUR SUPERTRIEDA, Heydukova 18, 811 08 Bratislava
05/06/2015 DOD 15200344 Dodatok č. 2
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
05/06/2015 ZML 15200342 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR CD International s. r. o. , Klariská 14, 811 03 Bratislava
04/06/2015 ZML 15200352 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Lucia Marušicová, nezadané, nezadané nezadané
04/06/2015 ZML 15200341 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
04/06/2015 ZML 15200340 Hromadná licenčná zmluva
SPOTs
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
03/06/2015 ZML 15200337 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Základná umelecká škola, Jantárova 6, 040 01 Košice
03/06/2015 ZML 15200335 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
03/06/2015 ZML 15200334 Hromadná licenčná zmluva
SPOTs
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
01/06/2015 OBJ 1-5/2015 Štruktúrovaný prehľad objednávok
január - máj 2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
01/06/2015 ZML 15200343 Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
Kunsthalle
381.19 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
01/06/2015 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr január - máj 2015
január - máj 2015
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/05/2015 ZML 15200346 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
3500 EUR Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z., Čapkova 10, 811 04 Bratislava
29/05/2015 ZML 15200348 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
SPOTS
470 EUR LP Studio s.r.o., Hlavná 17/31, 90023 Viničné
29/05/2015 ZML 15200333 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR AMABILE n. o. , Vojenská 1, 040 01 Košice
29/05/2015 DOD 15200322 Dodatok č. 1
Kunsthalle
1350 EUR Viktor Frešo, nezadané, nezadané nezadané
27/05/2015 ZML 15200360 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR Základná umelecká škola, Irkutská 1, 040 12 Košice
27/05/2015 DOD 15200327 Dodatok č. 4
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
27/05/2015 DOD 15200349 Dodatok č. 7
Kasárne/Kulturpark
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
27/05/2015 ZML 15200330 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. Lucia Hricová , nezadané, nezadané nezadané
27/05/2015 ZML 15200329 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR MIchal Figura , nezadané, nezadané nezadané
26/05/2015 ZML 15200307 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Branislav Kolinovský , nezadané, nezadané nezadané
26/05/2015 ZML 15200305 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
350 EUR PhDr. Miroslav Žolobanič, nezadané, nezadané nezadané
26/05/2015 ZML 15200304 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
26/05/2015 ZML 15200303 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
450 EUR KERAMON Cassovia, s. r. o. , Werferova 1, 040 01 Košice
25/05/2015 ZML 15200301 Príkazná zmluva v rámci projektu SPOTs - Kultúrno - spoločenské centrá
SPOTs
50 EUR Mira Keratová , nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200300 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
130 EUR Martin Kochan , nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200299 Príkazná zmluva v rámci projektu SPOTs - Kultúrno - spoločenské centrá
SPOTs
50 EUR Bc. Anna Vaňová , nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200293 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
150 EUR Silvia Lukačínová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200292 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Miloslava Hriadelová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200291 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Katarína Gubová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200290 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Katarína Gubová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200289 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
100 EUR Mgr. Zuzana Királyová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200288 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Charisma production s. r. o. , Trieda KVP 1, 040 23 Košice
25/05/2015 ZML 15200248 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Petr Kvíčala, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200274 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Richard Kitta , nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200267 Príkazná zmluva
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Adriana Ballová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200265 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200270 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. art. Tibor Nagy Grosso, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200264 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
25/05/2015 ZML 15200287 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
130 EUR Dana Malachovská, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200286 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
650 EUR Viktor Frešo, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200282 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
130 EUR Dana Malachovská, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200284 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Dáša Toth, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200283 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Dáša Toth, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200281 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
250 EUR Občianske združenie OUTBREAK, Varšavská 3, 040 13 Košice
25/05/2015 ZML 15200312 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
80 EUR Helena Hajduová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200313 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
80 EUR Bc. Lenka Matisová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200314 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
70 EUR Serafína Azariová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200315 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
80 EUR Katarína Čižmárová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200316 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
80 EUR Ing. Helena Kuncová , nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200317 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Soňa Mária Pavlíková, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200318 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
80 EUR Eva Bučková, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200319 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
60 EUR Anna Počatková, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200320 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
80 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200311 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
25/05/2015 ZML 15200309 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Peter Konečný , nezadané, nezadané nezadané
24/05/2015 ZML 15200324 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
400 EUR D.S. STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
24/05/2015 ZML 15200272 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTs
6500 EUR Marco Canevacci -Plastique Fantastique, nezadané, nezadané nezadané
22/05/2015 ZML 15200328 Zmluva o produkčnej a režisérskej činnosti
SPOTs
EUR Viliam Slaminka , nezadané, nezadané nezadané
20/05/2015 ZML 15200308 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
18 EUR Silvia Lukačínová, nezadané, nezadané nezadané
19/05/2015 ZML 15200269 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
500 EUR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 04190 Košice
19/05/2015 ZML 15200357 Zmluva o produkčnej a režisérskej činnosti
SPOTs
500 EUR LauSam, s. r. o. , Slivník 53, 040 22 Košice
19/05/2015 ZML 15200258 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
120 EUR Grigorii Semenchuk, nezadané, nezadané nezadané
19/05/2015 ZML 15200259 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
150 EUR PDCS, o. z. , Štúrova 13, 811 02 Bratislava
19/05/2015 ZML 15200261 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
220 EUR SR rada rod. združení, RZ pri ZUŠ, Bernolákova 26, 041 11 Košice
19/05/2015 ZML 15200263 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Veronika Horniaková, nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200253 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
400 EUR Mgr. art. Hana Hutníková , nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200252 Príkazná zmluva v rámci projektu SPOTs - Kultúrno - spoločenské centrá
SPOTs
100 EUR Mgr. art. Marián Hudák , nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200251 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
100 EUR Martin Pavlov , nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200255 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
18/05/2015 ZML 15200250 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Erik Šille , nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200249 Zmluva o kurátorskej činnosti v rámci projektu Kunsthalle
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Gabriela Kisová, nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200247 Zmluva o zabezpečení kurátorskej činnosti v rámci projektu Kunsthalle
Kunsthalle
950 EUR Michal Koleček , nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200254 Príkazná zmluva
SPOTs
100 EUR Dagmar Molčanová , nezadané, nezadané nezadané
18/05/2015 ZML 15200298 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
240 EUR Eva Grundzová, nezadané, nezadané nezadané
15/05/2015 ZML 15200232 Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek
Kasárne/Kulturpark
EUR Multi Media House, s. r. o. , Turčianska 16, 821 09 Bratislava
15/05/2015 DOD 15200275 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice 2013, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
15/05/2015 DOD 15200260 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1320 EUR D.S. STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
14/05/2015 ZML 15200347 Darovacia zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice 2013, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
13/05/2015 DOD 15200336 Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark a SPOTs-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR TUKE, Fakulta umení , Letná 9, 040 01 Košice
13/05/2015 ZML 15200243 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
60 EUR Mgr. art. Linda van Dalen , nezadané, nezadané nezadané
12/05/2015 ZML 15200239 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark a v SPOTs - kultúrno - spoločenských centrách v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Ťahanovská skate crew, o. z. , Varšavská 4, 040 13 Košice
12/05/2015 ZML 15200234 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Mgr. Ivana Ondrušková, nezadané, nezadané nezadané
12/05/2015 DOD 15200268 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. Eva Rosíková - EVAR , Žilinská 18, 81105 Bratislava
11/05/2015 ZML 15200353 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
130 EUR Sairo, s. r. o. , Branisková 12, 040 01 Košice
11/05/2015 ZML 15200266 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTs
30 EUR Mgr. art Matej Ivan , nezadané, nezadané nezadané
11/05/2015 ZML 15200279 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2015
Kasárne/Kulturpark
700 EUR 2Kings, spol. s. r. o. , Za vodou 1763/21, 064 01 Stará Ľubovňa
11/05/2015 ZML 15200278 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2015
Kasárne/Kulturpark
735 EUR B&G management, s. r. o. , Janka Kráľa 1, 064 01 Stará Ľubovňa
11/05/2015 ZML 15200310 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
30 EUR PaeDr. Jana Poláková, nezadané, nezadané nezadané
11/05/2015 ZML 15200244 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Súkromné hud. a dram. konzervatórium, Požiarnická 1, 040 01 Košice
11/05/2015 ZML 15200240 Hromadná licenčná zmluva
SOZA
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
08/05/2015 ZML 15200276 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2015
Kasárne/Kulturpark
700 EUR Mgr. Lenka Varcholová, nezadané, nezadané nezadané
08/05/2015 ZML 15200277 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2015
Kasárne/Kulturpark
735 EUR Ing. Marek Holovka, nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200231 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
Amfiteáter
EUR Gajja Production House s.r.o., Národná trieda 6, 040 01 Košice
07/05/2015 ZML 15200230 Zmluva o umeleckej spolupráci
Kasárne/Kulturpark
130 EUR Stanislava Rondzíková, nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200229 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR RNDr. Peter Begeni, nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200228 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
40 EUR RNDr. Pavol Rapavý , nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200227 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Mgr. Viliam Kolivoška , nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200226 Príkazná zmluva v rámci projektu SPOTs - Kultúrno - spoločenské centrá
SPOTs
150 EUR Laura Marguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200225 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Košické folklórne štúdio, o. z. , Starozagorská 10, 040 23 Košice
07/05/2015 ZML 15200220 Darovacia zmluva a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. Victor Breiner , nezadané, nezadané nezadané
07/05/2015 ZML 15200241 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
50 EUR Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka , Macharova 1, 851 01 Bratislava
06/05/2015 ZML 15200233 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice , Kuzmányho 15, 040 01 Košice
06/05/2015 ZML 15200214 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Ingrid Pizňáková , nezadané, nezadané nezadané
06/05/2015 ZML 15200212 Zmluva o umeleckej spolupráci
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Stanislava Rondzíková, nezadané, nezadané nezadané
06/05/2015 ZML 15200219 Zmluva o spolupráci pri organizácii v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1200 EUR D.S. STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
06/05/2015 ZML 15200223 Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatí v Kasárňach/Kulturparku a SPOTs
Zmluva o spolupráci
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., Kukučínova 2, 04001 Košice
05/05/2015 ZML 15200262 Zmluva o dlhodobej spolupráci
SPOTs
EUR Občianske združenie Loďka nádeje , Južná trieda 83, 040 01 Košice
04/05/2015 ZML 15200222 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
EUR Základná umelecká škola Márie Hemerkovej , Hlavná 68, 040 01 Košice
04/05/2015 ZML 15200242 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
220 EUR Slovenská rada rodičovských združení-RZ pri ZUŠ, Jantárova 6, 040 01 Košice
01/05/2015 DOD 15200350 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
EUR BMN Security, s. r. o., Dunajská 22, 949 01 Nitra
30/04/2015 ZML 15200238 Zmluva o spolupráci
SPOTs
15 EUR Mgr. art. Dušan Bajin , nezadané, nezadané nezadané
30/04/2015 ZML 15200204 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Doc. RNDr. Peter Pristaš, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
30/04/2015 ZML 15200206 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
30 EUR Mgr. art. Simona Štulerová, nezadané, nezadané nezadané
30/04/2015 ZML 15200205 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
40 EUR Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
30/04/2015 ZML nezadané Prehľad zmlúv div.predst.a um.výkonu
Prehľad zmlúv div.predst.a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/04/2015 DOD 15200207 Dodatok č. 4
Kasárne/Kulturpark
110848.11 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
30/04/2015 ZML 15200194 Zmluva o dielo
Administratívny systém IVeS
EUR IVes, Čs. armády 20, 04118 Košice
29/04/2015 ZML 15200200 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
EUR Dávid Pačut, nezadané, nezadané nezadané
29/04/2015 ZML 15200199 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. Lucia Hricová , nezadané, nezadané nezadané
28/04/2015 DOD 15200221 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
24/04/2015 ZML 15200176 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
35 EUR Martin Piaček , nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200179 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
35 EUR Michal Šiml, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200178 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Ilona Németh, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200172 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Peter Kalmus, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200168 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Daniela Krajčová, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200171 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR David Kořínek, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200170 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
35 EUR Milan Mikuláštik , nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200175 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
150 EUR Lenka Kukurová, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200174 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Ondřej Vicena, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200169 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Ondřej Brody , nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200177 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Martin Kochan , nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200173 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Mark Ther , nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200191 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
250 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
24/04/2015 ZML 15200187 Zmluva o kurátorskej činnosti v rámci projektu Kunsthalle
Kunsthalle
100 EUR Zdeno Kolesár, nezadané, nezadané nezadané
23/04/2015 DOD 15200192 Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach/Kulturpark a SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
Kasárne/Kulturpark, SPOTs
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
21/04/2015 ZML 15200186 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
50 EUR Peter Tomko, nezadané, nezadané nezadané
21/04/2015 ZML 15200182 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
21/04/2015 ZML 15200181 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTs
30 EUR Mgr. art Matej Ivan , nezadané, nezadané nezadané
21/04/2015 ZML 15200332 Príkazná zmluva
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Ivan Krehlík , nezadané, nezadané nezadané
21/04/2015 DOD 15200193 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach-Kulturpark a Kunsthalle v Košiciach
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
EUR Združenie FEMAN , Zvonárska 21, 040 01 Košice
16/04/2015 ZML 15200167 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Zuzana Dudíková, nezadané, nezadané nezadané
14/04/2015 ZML 15200165 Ukončenie zmluvy
Kasárne/Kulturpark
EUR Antik Telecom s. r. o. , Čárskeho 10, 04 01 Košice
14/04/2015 ZML 15200163 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Viktória Augustinová , nezadané, nezadané nezadané
14/04/2015 ZML 15200162 Zmluva o natáčaní a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Francúzska aliancia Košice , Jesenského 26, 040 01 Košice
10/04/2015 ZML 15200153 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
700 EUR VIVA - tanečná škola , Zádielska 12, 040 01 Košice
10/04/2015 ZML 15200159 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
75 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
07/04/2015 ZML 15200189 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR Východné pobrežie, Košťova 8, 040 01 Košice
07/04/2015 ZML 15200156 Dohoda o zamestnávaní občanov na príležitostné práce
Kasárne/Kulturpark
EUR Psychosociálne centrum , Jegorovovo námestie č. 5, 040 22 Košice
06/04/2015 ZML 15200201 Zmluva o umeleckej spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
EUR Ján Timko , nezadané, nezadané nezadané
01/04/2015 ZML 15200160 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
100 EUR Branislav Kolinovský , nezadané, nezadané nezadané
01/04/2015 ZML 15200147 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR RNDr. Slavomír Gabáni, PhD. , Bratislavská 54, 040 11 Košice
01/04/2015 ZML 15200149 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. , Havanská 6, 040 13 Košice
01/04/2015 ZML 15200148 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Jana Bernatová , Školní 368, 460 05 Liberec
01/04/2015 ZML 15200151 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Francúzska aliancia Košice , Jesenského 26, 040 01 Košice
01/04/2015 ZML 15200150 Zmluva o dielo
Kasárne/Kulturpark
6420.49 EUR SILEXSTAV spol. s. r. o. , Trnávka 18, 078 01 Sečovce
31/03/2015 DOD 15200184 dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
130 EUR I -Europa s. r. o. , Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
30/03/2015 ZML 15200146 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Kasárne/Kulturpark
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
30/03/2015 ZML 15200145 Zmluva o zabezpečení kurátorskej činnosti v rámci projektu Kunsthalle
Kunsthalle
550 EUR Ladislav Daněk, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2015 ZML 15200144 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
27/03/2015 ZML 1520236 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Martin Gaišberg, nezadané, nezadané nezadané
26/03/2015 ZML 15200142 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
530 EUR Voices, n. o. , Gajova 4, 040 01 Košice
26/03/2015 DOD 15200141 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
25/03/2015 ZML 15200140 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
24/03/2015 ZML 15200139 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
24/03/2015 ZML 15200138 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR René Hábl, nezadané, nezadané nezadané
24/03/2015 ZML 15200137 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR MgA. Pavel Kopřiva PhD, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2015 ZML 15200129 Zmluva o spolupráci
Kunsthalle
300 EUR Alt 30 Collective, Matúškova 6, 040 11 Košice
23/03/2015 ZML 15200130 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Michal Škoda , nezadané, nezadané nezadané
23/03/2015 ZML 15200131 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Zdeněk Macháček, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2015 ZML 15200132 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Robert Vlasák , nezadané, nezadané nezadané
23/03/2015 ZML 15200133 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Zdena Kolečková, nezadané, nezadané nezadané
20/03/2015 ZML 15200126 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Ludmila Šikolová, nezadané, nezadané nezadané
20/03/2015 ZML 15200127 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Vladimír Hanuš, nezadané, nezadané nezadané
20/03/2015 ZML 15200125 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR MATTOM, a. s. , Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
20/03/2015 ZML 15200124 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR AMABILE n. o. , Vojenská 1, 040 01 Košice
19/03/2015 ZML 15200121 Zmluva medzi Švédskym veľvyslanectvom vo Viedni a K13 Košickými kultúrnymi centrami
Kasárne/Kulturpark
EUR Švédske veľvyslanectvo vo Viedni , Obere Donaustrasse 49-51, 1020 Viedeň
19/03/2015 ZML 15200120 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
19/03/2015 ZML 15200119 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach -Kulturpark a Kunsthalle v Košiciach
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
EUR Združenie FEMAN , Zvonárska 21, 040 01 Košice
19/03/2015 ZML 15200118 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
100 EUR I -Europa s. r. o. , Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
18/03/2015 ZML 15200158 Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb
Kasárne/Kulturpark
EUR Slovnaft, a. s. , Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
17/03/2015 ZML 15200161 Zmluva o umeleckej spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
66 EUR Kreatívne mestské udalosti -Creative Urban Event, Sládkovičova 5, 040 01 Košice
17/03/2015 ZML 15200128 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná ulica č. 64, 816 11 Bratislava
17/03/2015 ZML 15200104 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Jiří Lindovský , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200103 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Luděk Míšek , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200115 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Zdeněk Šmíd , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200105 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Eva Výborná , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200113 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Eduard Halberštát , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200106 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Milan Maur , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200107 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Daniel Balabán , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200108 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Jiří Šigut , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200112 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Jiří Suruvka , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200109 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Pavel Mrkus, nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200111 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Michaela Thelenová , nezadané, nezadané nezadané
17/03/2015 ZML 15200110 Zmluva o výpožičke
Kunsthalle
EUR Václav Malina , nezadané, nezadané nezadané
13/03/2015 ZML 15200087 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
75 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
13/03/2015 ZML 15200091 Zmluva o umeleckej spolupráci
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Stanislava Rondzíková, nezadané, nezadané nezadané
13/03/2015 ZML 15200095 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Tramtaria Slovakia s. r. o. , Uralská 8, 040 12 Košice
09/03/2015 DOD 15200084 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2014000840
Kasárne/Kulturpark
EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
09/03/2015 ZML 15200135 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach -Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Francúzska aliancia Košice , Jesenského 26, 040 01 Košice
09/03/2015 ZML 15200098 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1980 EUR Roman Lalík , Kotlářská 547/1, 602 00 Brno
05/03/2015 ZML 15200085 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
EUR NANUK , Dénešova 21, 040 23 Košice
05/03/2015 ZML 15200083 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
150 EUR Mgr. art. Marián Straka, nezadané, nezadané nezadané
05/03/2015 ZML 15200082 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
350 EUR Peter Machajdík , nezadané, nezadané nezadané
05/03/2015 ZML 15200123 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenskom centre na Štítovej ulici v Košiciach
SPOTs
75 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
05/03/2015 ZML 15200081 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR RNDr. Eva Sitašová, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
05/03/2015 ZML 15200080 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Jana Feczeriová, nezadané, nezadané nezadané
05/03/2015 ZML 15200079 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR RNDr. Zuzana Gažová, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
04/03/2015 ZML 15200097 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Nikola Dikejová , nezadané, nezadané nezadané
03/03/2015 ZML 15200077 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
600 EUR Mgr. Jana Bučková , nezadané, nezadané nezadané
03/03/2015 DOD 15200092 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
28/02/2015 ZML 15200090 Ukončenie platnosti servisnej zmluvy
Kasárne/Kulturpark
EUR CONNECT pro, s. r. o. , Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves
27/02/2015 ZML 15200074 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
200 EUR Branislav Kolinovský , nezadané, nezadané nezadané
27/02/2015 ZML 15200075 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
100 EUR Branislav Kolinovský , nezadané, nezadané nezadané
27/02/2015 ZML 15200073 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
12 EUR Richard Kotora , nezadané, nezadané nezadané
27/02/2015 ZML nezadané Prehľad zmlúv divad.predst. a um.výkonu
Prehľad zmlúv divad. predst. a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
27/02/2015 ZML 15200094 Servisná zmluva č. SZ-20/2015
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
EUR EDC, s.r. o. , Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves
27/02/2015 DOD 15200089 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Mgr. Andrea Fedorová , nezadané, nezadané nezadané
27/02/2015 DOD 15200088 Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Bc. Anna Vaňová , nezadané, nezadané nezadané
26/02/2015 ZML 15200093 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR \"Košický spevácky zbor učiteľov\", Hlavná 68, 040 01 Košice
25/02/2015 ZML 15200071 Zmluva o dielo
Kasárne/Kulturpark
EUR ENKO, s. r. o. , Študentská 1, 040 01 Košice
24/02/2015 ZML 15200070 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
24/02/2015 ZML 15200068 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Peter Cábocky, nezadané, nezadané nezadané
19/02/2015 ZML 15200065 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Kunsthalle
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
19/02/2015 ZML 15200066 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Kasárne/Kulturpark
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
19/02/2015 ZML 15200067 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
projekt SPOTs
10 EUR \"Terasanky\" Brigita Hurajová, nezadané, nezadané nezadané
19/02/2015 ZML 15200064 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
SPOTs
EUR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
18/02/2015 ZML 15200061 Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Výmenník Važecká
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
17/02/2015 ZML 15200060 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Veronika Rónaiová , nezadané, nezadané nezadané
17/02/2015 ZML 15200057 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
Výmenník Važecká
25 EUR Mgr. Andrea Fedorová , nezadané, nezadané nezadané
17/02/2015 ZML 15200056 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
Výmenník Važecká
25 EUR Bc. Anna Vaňová , nezadané, nezadané nezadané
13/02/2015 ZML 15200050 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Peter Konečný , nezadané, nezadané nezadané
13/02/2015 ZML 15200051 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
12/02/2015 ZML 15200055 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. Eva Rosíková - EVAR , Žilinská 18, 811 05 Bratislava
11/02/2015 ZML 15200052 Zmluva o výkone lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Ingrid Pizňáková , nezadané, nezadané nezadané
05/02/2015 ZML 15200038 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
10 EUR Veronika Gilková , nezadané, nezadané nezadané
05/02/2015 ZML 15200039 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
220 EUR Slovenská rada rodičovských združení-Rodičovské zd, Bernolákova 26, 041 11 Košice
05/02/2015 ZML 15200037 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
15 EUR Michal Gedeon , nezadané, nezadané nezadané
03/02/2015 ZML 15200035 Zmluva o umeleckej spolupráci
Výmenník Obrody
30 EUR MUDr. Ladislav Šimák , nezadané, nezadané nezadané
03/02/2015 ZML 15200036 Zmluva o umeleckej spolupráci
Výmenník Obrody
30 EUR Mgr. Angelika Lencsesová , nezadané, nezadané nezadané
03/02/2015 ZML 15200034 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n. o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
03/02/2015 ZML 15200033 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Japonské veľvyslanectvo v Bratislave , Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava
02/02/2015 ZML 15200031 Zmluva o výpožičke
Kasárne/Kulturpark
EUR Ján Vasilko , nezadané, nezadané nezadané
02/02/2015 ZML 15200143 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR PANGEA, s. r. o. , Kechnec 7, 044 58 Kechnec
02/02/2015 ZML 15200032 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
800 EUR Košice IT Valley z. p. o. , Letná 9, 040 01 Košice
30/01/2015 DOD 15200053 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark a SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
Kasárne/Kulturpark a SPOTs
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
30/01/2015 ZML 15200059 Zmluva o dlhodobej spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
29/01/2015 ZML 15200030 Mandátna zmluva
Kasárne/Kulturpark
20160 EUR PRO-TENDER s. r. o. , Smetanova 9, 040 01 Košice
26/01/2015 ZML 15200028 Zmluva o umeleckej spolupráci
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Ľuboš Vasiľko, nezadaná, nezadané nezadané
26/01/2015 ZML 15200027 Zmluva o umeleckej spolupráci
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Michaela Kačengová, nezadaná, nezadané nezadané
23/01/2015 ZML 15200024 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
EUR Element Produkcia, Branisková 4, 040 01 Košice
23/01/2015 ZML 15200026 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Labaš s. r. o. , Textilná 1, 040 01 Košice
23/01/2015 ZML 15200025 Zmluva o spolupráci pri organizácií podujatia
Kasárne/Kulturpark
6000 EUR Východoslovenská investičná agentúra, o.z., Nám. maratónu mieru 1, 04001 Košice
23/01/2015 DOD 15200029 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
20/01/2015 DOD 15200009 Dodatok č. 2/2014
Výmenník Brigádnická
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
20/01/2015 DOD 15200008 Dodatok č. 2/2014
Výmenník Obrody
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
20/01/2015 DOD 15200007 Dodatok č. 2/2014
Amfiteáter
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
20/01/2015 DOD 15200006 Dodatok č. 2/2014
Výmenník Wuppertálska
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
20/01/2015 DOD 15200005 Dodatok č. 2/2014
Výmenník Važecká
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
20/01/2015 DOD 15200004 Dodatok č. 2/2014
Výmenník Ľudová
EUR Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, Komenského č. 7, 040 01 Košice
16/01/2015 DOD 15200010 Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark a SPOTs - kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
Kasárne-Kulturpark
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 040 01 Košice
14/01/2015 ZML 15200003 Zmluva o umeleckej spolupráci
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Stanislava Rondzíková, nezadané, nezadané nezadané
12/01/2015 ZML 15200002 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Film Europe s. r. o. , Matúškova 2148/10, 831 01 Bratislava
09/01/2015 ZML 15200001 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
09/01/2015 ZML 14200952 Obchodná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1900 EUR Mark Media, s. r. o. , Mäsiarska 63, 040 01 Košice
09/01/2015 DOD 14200944 Dodatok č. 2
Kasárne/Kulturpark
22503.20 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
07/01/2015 ZML 14200928 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Slovgram, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
07/01/2015 ZML 14200947 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
Kasárne/Kulturpark
492 EUR TK-Výťahy, s. r. o. , Drieňová 34, 821 02 Bratislava
07/01/2015 DOD 14200949 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
144 EUR Aqua Pro, s. r. o. , Pod Furčou 7, 040 01 Košice
07/01/2015 DOD 14200948 Dodatok č. 1 k dohode číslo 300/§52a/2014/ŠR
Kasárne/Kulturpark
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č. 9, 040 01 Košice
07/01/2015 OBJ január - december 20 Štruktúrovaný prehľad objednávok
január - december 2014
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
07/01/2015 FAD január - december 20 Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr január - december 2014
január - december 2014
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané