Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
30/12/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
30.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/12/2016 ZML 16201009 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení
30.12.2016
492 EUR PROFI Výťahy s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava
30/12/2016 ZML 16201010 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
40 EUR Centrum enviromentálnej a etic.výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
30/12/2016 ZML 16201019 Zmluva o poskytovaní odb.poradenstva a konzult.služieb v obl.verejného obstarávania
30.12.2016
EUR MARBU s.r.o., Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice
30/12/2016 ZML 16201011 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Odbor správy frekvenčného spektra
153.6 EUR Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
30/12/2016 ZML 16201012 Zmluva o spolupráci pri orgnizácii medzin.filmového festivalu ART FILM FEST v roku 2017
ART FILM FEST 2017-informácia o uzatvorení...
EUR ART FILM FEST,s.r.o., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
30/12/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
30.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/12/2016 DOD 16201021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201621630_Z
29.12.2016
EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
29/12/2016 DOD 16201020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201621632_Z
29.12.2016
EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
27/12/2016 ZML 16201018 Kúpna zmluva č.Z201647782_Z
informácia o uzatvorení zmluvy
EUR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
22/12/2016 ZML 16201008 Dodatok č.1 Servisná zmluva č.001/KERAG/2015
Kunsthalle
9000 EUR JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
22/12/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
22.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
22/12/2016 DOD 16201007 Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody,tepla a energie
Amfiteáter
EUR Mestská časť Košice-Sever, Festivalové námestie č.2, 040 01 Košice
22/12/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
22.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
21/12/2016 ZML 16201005 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS v Košiciach
SPOTS
7 EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
20/12/2016 DOD 16201004 Dodatok č.1 k Zmluve o vykonaní odborných prehliadok a skúšok
Kasárne/Kulturpark
EUR REVIT- NITRA, s.r.o., Hurbanova 4, 949 01 Nitra
19/12/2016 DOD 16201000 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200999 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200998 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo KOšice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200997 Dodatok
Amfiteáter
EUR Tepelné hospodárstvo KOšice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200996 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200995 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
16/12/2016 ZML 16201002 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
16/12/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
16.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
15/12/2016 ZML 16200992 Zmluva o bežnom účte
15.12.2016
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžovo 11, 010 11 Žilina
14/12/2016 ZML 16201001 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
14/12/2016 ZML 16200989 Kúpna zmluva č.Z201646193_Z
informácia o uzatvorení zmluvy
EUR LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
13/12/2016 ZML 16200987 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
99 EUR Patrik Regenda, nezadané, nezadané nezadané
12/12/2016 ZML 16200993 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno spol.centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
09/12/2016 ZML 16201003 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
09/12/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
09.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
09/12/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
09.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
09/12/2016 DOD 16200982 Dodatok č.1 k Zmluve
Kasárne/Kulturpark
EUR ÁGORA KOZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL.T., Piac u.20, 4032 Debrecen
09/12/2016 ZML 16200985 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
200 EUR Védske kult.centrum GÓVINDA vegetariánsky klub, Hlavná 70, 080 01 Prešov
09/12/2016 ZML 16200981 Poistná zmluva č.3550156392
Škoda Roomster- PZP
78 EUR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
09/12/2016 ZML 16200980 Poistná zmluva č.5010001494
Škoda Roomster-Havarijné poistenie
272.37 EUR KOOPERATIVA piosťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
09/12/2016 ZML 16200976 Zmluva o poskytovaní služieb
SPOTS
4999 EUR FAIR FINANCE s.r.o., Rastislavova 56, 040 01 Košice
09/12/2016 ZML 16200975 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
14 EUR Lucia Poštrková, nezadané, nezadané nezadané
08/12/2016 ZML 16200986 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR LaMus agency s.r.o., Fibichova 1519/9, 040 01 Košice
08/12/2016 ZML 16200973 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Lívia Ridillová, nezadané, nezadané nezadané
07/12/2016 DOD 16200990 Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach-Kulturparku a SPOTS
Kasárne/SPOTS
EUR Technická univerzita v Košiciach , Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
06/12/2016 ZML 16200967 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
06/12/2016 ZML 16200966 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
SPOTS
EUR Mgr. Zuzana Dovičáková, nezadané, nezadané nezadané
06/12/2016 DOD 16200983 Dodatok č.17 k Zmluve o spolup.pri org.podujatia v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 04359 Košice
05/12/2016 ZML 16200965 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
14 EUR Ing. Jana Ivanecká, nezadané, nezadané nezadané
05/12/2016 ZML 16200964 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
450 EUR MAJA PRODUCTION, spol.s.r.o., Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava
05/12/2016 ZML 16200962 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
05/12/2016 ZML 16200955 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
14 EUR Štefan Olšavský, nezadané, nezadané nezadané
05/12/2016 ZML 16200957 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
300 EUR Mgr.art.Lenka Šturmankinová, nezadané, nezadané nezadané
05/12/2016 ZML 16200958 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTS
40 EUR LAura Murguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
05/12/2016 ZML 16200959 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Lenka Balážová, nezadané, nezadané nezadané
02/12/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
02.12.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
01/12/2016 ZML 16200963 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Občianske združenie \"OUTBREAK\", Varšavská 3, 040 13 Košice
30/11/2016 ZML 16200952 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
180 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadané, nezadané nezadané
30/11/2016 ZML 16200949 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Združenie FEMAN, Zvonárska 21, 040 01 Košice
30/11/2016 ZML 16200968 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1060 EUR VIVA-tanečná škola, Zádielska 12, 040 01 Košice
30/11/2016 ZML 16200953 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
29/11/2016 ZML 16200948 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
29/11/2016 ZML 16200946 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
14 EUR Mgr.Zuzana Dovičáková, nezadané, nezadané nezadané
29/11/2016 ZML 16200945 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
10 EUR Martin Pizňak, nezadané, nezadané nezadané
29/11/2016 ZML 16200956 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
470 EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
28/11/2016 ZML 16200944 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
21 EUR Ing. Miriam Durná, nezadané, nezadané nezadané
28/11/2016 ZML 16200942 Zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
SPOTS
24 EUR Ťahanovská skate crew, o.z., Varšavská 4, 040 13 Košice
28/11/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
28.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
28/11/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
28.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
24/11/2016 ZML 16200994 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
24/11/2016 ZML 16200938 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kulturpark
30 EUR Mgr.art. Lenka Šturmankinová, Poničanova č. 466/62, 040 17 Košice
24/11/2016 ZML 16200937 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs
SPOTs
EUR PhDr. Lucia Kleinová, Polárna 14, 040 12 Košice
24/11/2016 ZML 16200931 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs
SPOTs
14 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
24/11/2016 ZML 16200930 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
7.70 EUR Richard Lenárt, Lomnická 43, 040 01 Košice
24/11/2016 ZML 16200929 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
7.70 EUR Patrik Regenda, Bašťovanského 8, 040 22 Košice
24/11/2016 ZML 16200927 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTs
150 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
24/11/2016 ZML 16200925 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs
SPOTs
21 EUR Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice
24/11/2016 ZML 16200926 Zmluva o udelení licencie
SPOTs
EUR Valéria Kovassyová, Petzvalová 55, 040 11 Košice
23/11/2016 DOD 16200940 Dodatok č.2 k Zmluve o reklamnom partnerstve č.1604005
23.11.2016
EUR B.Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
22/11/2016 ZML 16200941 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR KOŠICE - Turizmus, Hlavná 59, 040 01 Košice
21/11/2016 ZML 16200954 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
957 EUR LOCO AGENCY, spol.s.r.o., Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava
21/11/2016 DOD 16200991 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní telekom. služby Hlasová virtuálna privátna sieť
21.11.2016
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
21/11/2016 ZML 16200928 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTs
EUR Občianské združenie LARP klub Košice, Rosná 12, 040 01 Košice
18/11/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
18.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
18/11/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
18.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
18/11/2016 ZML 16200947 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
397 EUR Fpt Slovakia s.r.o., Južná trieda 6, 040 01 Košice
18/11/2016 ZML 16200936 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
Kulturpark
EUR McCarter a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
18/11/2016 ZML 16200932 Zmluva o uskutočnení predstavenia
Kulturpark - informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Michael Szatmary, Medená 33, 811 02 Bratislava
18/11/2016 ZML 16200933 Zmluva o uskutočnení predstavenia
Kulturpark - informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Peter Lachký, Fraňa Kráľa 493/5, 033 01 Liptovský Hrádok
18/11/2016 ZML 16200934 Zmluva o uskutočnení predstavenia
Kulturpark - informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Daniel Čistý, Podzáhradná 3, 821 07 Bratislava
18/11/2016 ZML 16200935 Zmluva o uskutočnení predstavenia
Kulturpark - informácia o uzatvorení zmluvy
200 EUR Mgr.art. Gabriel Žifčák, Tatranské Matliare 2, 059 60 Vysoké Tatry
18/11/2016 ZML 16200924 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kulturpark
10 EUR Ing. Dana Jenčová, Aténska 19, 040 13 Košice
16/11/2016 ZML 16200922 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
750 EUR Doc. Jiří Černický, ak.mal., Na Rokytce 6, 180 00 Praha
16/11/2016 ZML 16200921 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
500 EUR Adam Tauš, V předpolí 14, 100 00 Praha
16/11/2016 ZML 16200920 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
750 EUR Mgr. Michal Koleček, Bezručova 803/4, 400 01 Ústí nad Labem
16/11/2016 ZML 16200919 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
0 EUR MgA. Robert Vlasák, Střekovské nábřeží 899/13, 400 03 Ústí nad Labem
16/11/2016 ZML 16200918 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
500 EUR Jan Rous, Jižní II 772/26, 141 00 Praha
16/11/2016 ZML 16200916 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs
SPOTs
14 EUR Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana, Starozagorská 10, 040 23 Košice
16/11/2016 DOD 16200911 Dodatok č. 7 k zmluve č. 2014000840 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
Kulturpark
EUR Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
16/11/2016 ZML 16200914 Zmluva o lektorskej činnosti
Kulturpark
EUR NAPIONIERI s.r.o., Tatranská 51, 974 11 Banská Bystrica
16/11/2016 ZML 16200912 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
7 EUR Iveta Lukšová, Tokajícka 8, 040 22 Košice
16/11/2016 ZML 16200913 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
84 EUR AnimaMundi, Krížna 222, 922 21 Moravany nad Váhom
16/11/2016 ZML 16200915 Zmluva o príprave matematických hier a aktivít
Kulturpark
EUR Mgr. Mária Schürgerová, Poludníkova 1, 040 12 Košice
14/11/2016 ZML 16200903 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
650 EUR Juraj Hnilica, A.Stodolu 5, 03601 Martin
14/11/2016 ZML 16200905 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Občianske združenie AZIMUT, Branisková 5, 04001 Košice
12/11/2016 ZML 16200909 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
Kunsthalle
153.84 EUR Ing.Ľudmila Benková, nezadané, nezadané nezadané
11/11/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
11.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
10/11/2016 ZML 16200899 Zmluva o poskytovaní služieb pri fyzickej ochrane majetku a osôb
Kasárne/Kunsthalle/SPOTS
EUR CI - servis a.s., Werferova 3, 040 01 Košice
10/11/2016 ZML 16200898 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
7 EUR Občianske združenie LARP klub Košice, Rosná 12, 040 01 Košice
10/11/2016 ZML 16200896 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTS
EUR Radovan Bezecný, nezadané, nezadané nezadané
10/11/2016 ZML 16200897 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR PhotoART Centrum, Vodná 4, 040 01 Košice
10/11/2016 ZML 16200908 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Pre Stredoškolákov o.z., Pri Tehelni 9, 851 10 Bratislava
09/11/2016 ZML 16200890 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
7 EUR Tatiana Vargovčáková, nezadané, nezadané nezadané
08/11/2016 ZML 16200888 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
08/11/2016 ZML 16200887 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
08/11/2016 ZML 16200894 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
7 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
07/11/2016 ZML 16200875 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
55 EUR RNDr. Sabina Lehocká, PhD., nezadané, nezadané nezadané
07/11/2016 ZML 16200895 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
125 EUR Dávid Varchola, nezadané, nezadané nezadané
06/11/2016 ZML 16200978 Zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
SPOTS
EUR RNDr. Žofia Schewczuková, nezadané, nezadané nezadané
05/11/2016 ZML 16200891 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
Kunsthalle
51.28 EUR Mgr. art. Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
04.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
04.11.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2016 ZML 16200872 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
10 EUR Tomáš Bugoš, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2016 ZML 16200869 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Irena Lányiová, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2016 DOD 16200864 Dodatok č.2 k Zmluve o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
04/11/2016 ZML 16200900 Hromadná licenčná zmluva
ARS NOVA
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
04/11/2016 ZML 16200901 Hromadná licenčná zmluva
ARS NOVA
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
04/11/2016 ZML 16200889 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1200 EUR STEEL MONKEY s.r.o., Janigova 3, 04023 Košice
03/11/2016 ZML 16200871 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice
03/11/2016 DOD 16200886 Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnenie umeleckých činností
Kasárne/Kulturpark
719.98 EUR Ivan Šiller, nezadané, nezadané nezadané
03/11/2016 DOD 16200961 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatia v Kasárňach - Kulturparku a Dome umenia v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
03/11/2016 ZML 16200960 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
02/11/2016 ZML 16200860 Zmluva o uskutočnení koncertu
ARS NOVA- informácia o uzatvorení zmluvy
EUR In Music, občianske združenie, Galbavého 1, 841 03 Bratislava
02/11/2016 ZML 16200859 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
ARS NOVA
500 EUR Ivan Šiller, nezadané, nezadané nezadané
02/11/2016 ZML 16200858 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
ARS NOVA
650 EUR Juraj Beráts, nezadané, nezadané nezadané
31/10/2016 ZML 16200873 Zmluva o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu aut.kultúry v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice
31/10/2016 ZML 16200828 Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
31.10.2016
20 EUR Mgr. Lukáš Mano, nezadané, nezadané nezadané
31/10/2016 ZML 16200885 Dohoda číslo 16/41/051/576 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
SPOTS-informácia o uzatvorení dohody
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
30/10/2016 ZML 16200979 Zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Brigita Hurajová, nezadané, nezadané nezadané
28/10/2016 ZML 16200857 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
28 EUR Simona Potomová -SIPO, J.Grešáka3203/18, 085 01 Bardejov
27/10/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
27.10.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
27/10/2016 ZML 16200856 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
100.1 EUR Richard Lenárt, nezadané, nezadané nezadané
27/10/2016 ZML 16200855 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
100.1 EUR Patrik Regenda, nezadané, nezadané nezadané
27/10/2016 ZML 16200854 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
8.6 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
27/10/2016 ZML 16200853 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1500 EUR SAIRO s.r.o., Branisková 1228/12, 040 01 Košice
27/10/2016 DOD 16200852 Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
25 EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2016 DOD 16200849 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Kasárne
EUR Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26/10/2016 DOD 16200848 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Kasárne
EUR Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26/10/2016 ZML 16200847 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Mobilný internet Premium
EUR Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26/10/2016 ZML 16200842 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
Kunsthalle
40 EUR PaedDr. Jana Poláková - FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
24/10/2016 DOD 16200839 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach
SPOTS
362 EUR Martin Michalčík, nezadané, nezadané nezadané
24/10/2016 ZML 16200837 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR PhotoART Centrum, Vodná 4, 040 01 Košice
24/10/2016 ZML 16200836 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark- informácia o uzatvorení...
EUR HEART Production s.r.o., Meteorova 1, 821 02 Bratislava
24/10/2016 ZML 16200846 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v objekte Amfiteáter nach.sa na Festiv.nám.č.2
Amfiteáter
EUR Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
24/10/2016 DOD 16200831 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
sklad
1146 EUR PERUN KOŠICE s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice
22/10/2016 ZML 16200902 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
21/10/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
21.10.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
21/10/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
21.10.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
21/10/2016 ZML 16200845 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Film Europe s.r.o., Matúškova 2148/10, 831 01 Bratislava
21/10/2016 ZML 16200844 Zmluva o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry v Kasárňach v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice
20/10/2016 ZML 16200827 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Mgr.art.Peter Katina ,ArtD, nezadané, nezadané nezadané
19/10/2016 ZML 16200825 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice
17/10/2016 DOD 16201022 Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu DAK v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR AMABILE n.o., Vojenská 1, 040 01 Košice
17/10/2016 ZML 16200875 Zmluva o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry v KK
Kasárne/Kulturpark
EUR Súkromná základná škola, Požiarnická 1, 040 01 Košice
17/10/2016 ZML 16200821 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
900 EUR Vločka,s.r.o., Súťažná 7, 821 08 Bratislava
14/10/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
14.10.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
14/10/2016 ZML 16200838 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
EUR Dávid Petráš, nezadané, nezadané nezadané
14/10/2016 ZML 16200822 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
2500 EUR JITKA KLETT, Mlynská 884/14, 040 01 Košice
14/10/2016 ZML 16200818 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kunsthalle-informácia o uzatvorení zmluvy
EUR MATÚŠ ČÁK, občianske združenie, Kniežaťa Pribinu 24, 911 01 Trenčín
14/10/2016 DOD 16200813 Dodatok č.16 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kuturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 04359 Košice
14/10/2016 ZML 16200824 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
500 EUR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava
14/10/2016 DOD 16200884 Dodatok č.7 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach- Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom pre deti Bibiana, Panská 41, 81539 Bratislava
14/10/2016 DOD 16200840 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu DAK v KK
Dom autentickej kultury
EUR Detský folklorny subor Hanička, Masarykova 2, 040 01 Košice
11/10/2016 ZML 16200807 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1400 EUR Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina , 845 45 Bratislava
11/10/2016 ZML 16200802 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTS
EUR Gabriel Schmotzer, nezadané, nezadané nezadané
11/10/2016 ZML 16200796 Dohoda o ukončení zmluvy o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing. Viera Tomášová, nezadané, nezadané nezadané
10/10/2016 ZML 16200805 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
362 EUR Martin Michalčík, nezadané, nezadané nezadané
10/10/2016 ZML 16200817 Zmluva o moderovaní podujatia
Kunsthalle
200 EUR Petra Benediktyová, nezadané, nezadané nezadané
09/10/2016 ZML 16200834 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
08/10/2016 ZML 16200806 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
102 EUR Mgr.art.Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
08/10/2016 ZML 16200833 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
07/10/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
07.10.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
07.10.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2016 ZML 16200804 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Poľský klub -spolok Poliakov a ich priateľov na SR, Nám.SNP 27, 81499 Bratislava
07/10/2016 ZML 16200801 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
300 EUR Mgr.art.Lenka Šturmankinová, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2016 ZML 16200803 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne- informácia o uzatvorení zmluvy
EUR JAZZda, Nad Lúčkami 34, 841 04 Bratislava
07/10/2016 ZML 16200832 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
07/10/2016 ZML 16200984 Zmluva o partnerstve
SPOTS
EUR Peter Karabinoš, nezadané, nezadané nezadané
07/10/2016 ZML 16200826 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS- kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200792 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
SOPTS- Kasárne
200 EUR Bastili, s.r.o., Alžbetina 36, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200791 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
SPOTS- Kasárne
200 EUR Hotel Bankov, a.s., Dolný Bankov 2, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200790 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
SPOTS- Kasárne
200 EUR Carpano s.r.o., Kukučínova 7, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200789 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
SPOTS-Kasárne
200 EUR MARATÓN s.r.o., Strojárenská 11/A, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200788 Zmluva o hlavnom partnerstve
SPOTS
300 EUR RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200787 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
SPOTS-Kasárne
200 EUR RYBA Košice spol.s.r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice
06/10/2016 ZML 16200786 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
200 EUR GLOBAL FINA, s.r.o., Werferova 1, 040 11 Košice
06/10/2016 ZML 16200785 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Martin Vavra, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2016 ZML 16200784 Príkazná zmluva v rámci aktivít SPOTS- kultúrno -spoločenské centrá
SPOTS
30 EUR Ondrej Behún, nezadané, nezadané nezadané
06/10/2016 ZML 16200809 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
80 EUR Aliancia združení na ochranu zvierat, Godrova 2, 811 06 Bratislava
06/10/2016 ZML 16200816 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
06/10/2016 DOD 16200814 Dodatok č.13 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
05/10/2016 ZML 16200782 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
40 EUR Poradňa pre občianske a ľudské práva, Krivá 23, 040 01 Košice
05/10/2016 ZML 16200779 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
SPOTS- informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Divadlo FÍ, Adámiho 7, 84105 Bratislava
05/10/2016 ZML 16200777 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Róbert Vavrek, nezadané, nezadané nezadané
05/10/2016 ZML 16200776 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Ing. Marek Petrík, nezadané, nezadané nezadané
05/10/2016 ZML 16200775 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Matej Tvrdoň, nezadané, nezadané nezadané
05/10/2016 ZML 16200835 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Mgr.art. Marek Dobeš, nezadané, nezadané nezadané
05/10/2016 ZML 16200772 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
400 EUR Martin Novák, nezadané, nezadané nezadané
05/10/2016 ZML 16200768 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTS
7 EUR Občianske združenie Život a zdravie, Tolstého 3/1, 97101 Prievidza
05/10/2016 ZML 16200767 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Marián Hajduk, nezadané, nezadané nezadané
05/10/2016 ZML 16200764 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
14 EUR Mgr. Jana Kadaňková- popka.sk, Pavlovičovo námestie 3857/15, 080 01 Prešov
03/10/2016 ZML 16200760 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR ArtEst- polyest.vzdel.znevýhodnenej mládeže, Kuzmányho 1768/23, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200740 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Spoločnosť priateľov detí Úsmev ako dar, Ševčenkova 1175/21, 85101 Bratislava
03/10/2016 ZML 16200739 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR KARPATSKONEMECK7 SPOLOK NA SR, Lichardova 20, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200761 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Peter Tokes, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200759 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200758 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Glóbus, Lesnícka 7, 040 11 Košice
03/10/2016 ZML 16200757 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Sapling, Viničná 36, 953 01 Zlaté Moravce
03/10/2016 ZML 16200756 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR BULHARSKÝ KLUB KOŠICE,n.o., Krivá 18, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200755 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Súkromná základná škola, Palackého 14, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200754 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Ing. Iveta Dulovičová, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200753 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Mestská časť Košice- Nad jazerom, Poludníková 7, 040 12 Košice
03/10/2016 ZML 16200752 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Jana Bučková, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200751 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Marta Lovasová, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200749 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Jarmila Repčíková, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200750 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Katarína Kováčová, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200748 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Francúzska aliancia Košice, Hlavná ulica 68, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200747 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Ing. Richard Lacko, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200746 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Petra Nagyová, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200744 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Bc. Peter Tatraj, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200745 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Jakub Maciej Lebioda, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200743 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice
03/10/2016 ZML 16200741 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Asia Rahman, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200742 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR ĎAKUJEM- \"PAĽIKAREV\", Varhaňovce 95, 082 05 Šarišské Bohdanovce
03/10/2016 ZML 16200738 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR HalmiSpace, Hlavná 21, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200737 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
03/10/2016 ZML 16200736 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Spoločnosť Slovensko- Mongolského priateľstva, Národná trieda 56, 040 01 Košice
03/10/2016 ZML 16200735 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR HALIGANDA, Ždiarska 9, 040 12 Košice
03/10/2016 ZML 16200733 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Angela Szabóová, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200734 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Nowara A. Mohamed Ismail, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200732 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR Reza Hadž Qolami Sičani, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200731 Zmluva o dodaní komunitnej polievky
SPOTS
75 EUR PhDr. Kristína Mojžišová, nezadané, nezadané nezadané
03/10/2016 ZML 16200773 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTS
14 EUR Naša šanca, n.o., Kokšov-Bakša 47, 044 13 Kokšov- Bakša
02/10/2016 ZML 16200781 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR Lyzanets Fedir, nezadané, nezadané nezadané
30/09/2016 ZML 16200778 Zmluva o hlavnom mediálnom partnerstve
SPOTS
EUR KRATKY GLOBAL:MEDIA, a.s., Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice
30/09/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
30.9.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/09/2016 ZML 16200726 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
150 EUR Vladimír Eliáš, nezadané, nezadané nezadané
30/09/2016 ZML 16200725 Zmluva o produkčnej a režisérskej činnosti
SPOTS
250 EUR Renáta Franková, nezadané, nezadané nezadané
30/09/2016 ZML 16200728 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
30 EUR Ing. Štefan Kertés, nezadané, nezadané nezadané
29/09/2016 ZML 16200723 Poistná zmluva č.0808026583
29.9.2016
EUR KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
29/09/2016 ZML 16200774 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
9275 EUR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
29/09/2016 ZML 16200770 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Biela Noc
EUR BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 01 Košice
28/09/2016 ZML 16200797 Zmluva o marketingovej spolupráci
MMM
6000 EUR Progress Promotion KOšice, s.r.o., Vrátna 498/6, 040 01 Košice
28/09/2016 ZML 16200724 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS - kultúrno- spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
28/09/2016 ZML 16200810 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
27/09/2016 ZML 16200715 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
20 EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
27/09/2016 ZML 16200763 Zmluva o marketingovej spolupráci
MMM
6000 EUR NATUR PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
27/09/2016 ZML 16200851 Dohoda o odovzdaní finančných prostriedkov
Biela noc 2016
EUR BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 01 Košice
26/09/2016 ZML 16200783 Zmluva o poskytnutí komerčného a informačného priestoru
Kasárne/Kulturpark
842.4 EUR News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 58101 Bratislava
26/09/2016 ZML 16200714 DOHODA číslo 16/41/051/462
SPOTS- informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
26/09/2016 ZML 16200713 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-210-00184
projekt ARS NOVA- informacia o uzatvorení zmluvy
EUR Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
26/09/2016 ZML 16200708 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
25 EUR Ing. Silvia Lukačínová, PhD., nezadané, nezadané nezadané
24/09/2016 ZML 16200811 Hromadná licenčná zmluva
Kunsthalle
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
23/09/2016 ZML 16200794 Kúpna zmluva č.103/2016
23.09.2016
EUR SPIRITS s.r.o., Textilná 3, 040 12 Košice
23/09/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
23.09.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
23/09/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
23.09.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
23/09/2016 ZML 16200820 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
702 EUR News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
23/09/2016 ZML 16200819 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne-Biela noc
5000 EUR Ester Stocker, nezadané, nezadané nezadané
23/09/2016 ZML 16200815 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
23/09/2016 ZML 16200704 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
60 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
23/09/2016 ZML 16200703 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
70 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
23/09/2016 ZML 16200702 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
60 EUR Andrea Imrichová Suli, nezadané, nezadané nezadané
23/09/2016 ZML 16200701 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS- informácia o uzatvorení zmluvy
EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
23/09/2016 ZML 16200700 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTS
80 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
23/09/2016 ZML 16200823 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
22/09/2016 ZML 16200699 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
20 EUR Martin Michalčík, nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 ZML 16200696 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
30 EUR Ing. Silvia Lukačínová, PhD., nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 ZML 16200717 Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201621630_Z
informácia o uzatvorení zmluvy
EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
22/09/2016 ZML 16200693 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
50 EUR Michal Figura, nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 ZML 16200692 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTS
205 EUR Jarmila Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 DOD 16200691 Dodatok č.1 k Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
20 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 DOD 16200793 Dodatok č. k Zmluve o spolupráci pri organiz.podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1500 EUR CREATIVE PRO a.s., Dlhé diely I,č.13, 841 04 Bratislava
22/09/2016 ZML 16200690 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
250 EUR Mgr.art. Mária Bujňáková, nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 ZML 16200730 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS - kultúrno- spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
7 EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
22/09/2016 ZML 16200707 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
10 EUR Klub Capoiera Oxumare Košice, Južná trieda 13, 040 01 Košice
22/09/2016 ZML 16200706 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
10 EUR D.S. STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
22/09/2016 ZML 16200812 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
21/09/2016 ZML 16200689 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR MVDr. Samuel Pačenovský, nezadané, nezadané nezadané
21/09/2016 ZML 16200798 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
21/09/2016 ZML 16200718 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
10 EUR Zuzana Weissova, nezadané, nezadané nezadané
21/09/2016 ZML 16200684 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
24 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
21/09/2016 ZML 16200705 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Ladislav Železný, nezadané, nezadané nezadané
21/09/2016 DOD 16200765 Dodatok č.15 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatí v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
20/09/2016 ZML 16200712 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
400 EUR Peter Machajdík, nezadané, nezadané nezadané
19/09/2016 DOD 16200682 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201621633_Z
20.09.2016
EUR Zajtrajšie noviny n.o., Irkutská 8, 040 12 Košice
19/09/2016 ZML 16200678 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR MUDr. Jarmila Kubíková, nezadané, nezadané nezadané
19/09/2016 ZML 16200676 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR Zuzana Uďanová, nezadané, nezadané nezadané
19/09/2016 ZML 16200677 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark-informácia o uzatvorení...
EUR Muzika s.r.o., Kuková 111, 086 44 Kuková
19/09/2016 ZML 16200722 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Detský folklórny súbor Hanička, Masarykova 2, 040 01 Košice
16/09/2016 ZML 16200683 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR FS HORNÁD, Húskova 5, 040 23 Košice
15/09/2016 ZML 16200687 Príkazná zmluva
Kunsthalle- EMŠ
300 EUR Miroslav Krbaťa, nezadané, nezadané nezadané
15/09/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
15.09.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
14/09/2016 DOD 16200673 Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatí v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
14/09/2016 ZML 16200695 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS- kultúrno- spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Lyzanets Fedir, nezadané, nezadané nezadané
14/09/2016 ZML 16200907 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Konzervatórium, Timonova 2, 040 01 Košice
14/09/2016 ZML 16200850 Zmluva o spolupráci
DAK
EUR Súkromné hud.a dramatické konzervatórium, Požiarnická 1, 040 01 Košice
13/09/2016 ZML 16200671 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Kasárne/Kulturpark
2400 EUR ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01 Prešov
13/09/2016 ZML 16200688 Príkazná zmluva
Kunsthalle-EMŠ
500 EUR Mgr. Denisa Drimáková, nezadané, nezadané nezadané
12/09/2016 ZML 16200668 Dodatok č.2 k zmluve č.14/1116/0001(94534)
Kunsthalle
EUR ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
12/09/2016 ZML 16200841 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v SPOTS - kultúrno- spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
10 EUR Bc. Branislav Šturmankin, nezadané, nezadané nezadané
12/09/2016 ZML 16200665 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
20 EUR Ing. Ján Dlabal, nezadané, nezadané nezadané
12/09/2016 ZML 16200663 Zmluva o vytvorení umeleckých diela a licenčná zmluva
SPOTS
70 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
09/09/2016 ZML 16200669 Zmluva o moderovaní podujatia
Kunsthalle
220 EUR Mgr. Richard Gregor, nezadané, nezadané nezadané
09/09/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
09.09.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
09/09/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
09.09.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
08/09/2016 ZML 16200662 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTS
EUR Mgr. Ľuboslava Selepová, nezadané, nezadané nezadané
07/09/2016 ZML 16200721 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
07/09/2016 ZML 16200719 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
06/09/2016 ZML 16200660 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
15 EUR Katarína Bučková, nezadané, nezadané nezadané
06/09/2016 ZML 16200658 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
280 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
05/09/2016 ZML 16200655 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
05/09/2016 ZML 16200661 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
10 EUR K+K LABYRINT OSTRAVA z.s., Černá louka 3187, 702 00 Ostrava
05/09/2016 ZML 16200720 Hromadná licenčná zmluva
Amfiteáter
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
05/09/2016 ZML 16200648 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
3000 EUR Unique Fashion Week s.r.o., U Slovanky 2440/5b,Libeň, 182 00 Praha
02/09/2016 ZML 16200657 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Letisko Košice- Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice
02/09/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
02.09.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
31/08/2016 ZML nezadané Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
Prehľad zmlúv div.predst. a um.výkonu
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/08/2016 ZML 16200654 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
30/08/2016 ZML 16200653 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
30/08/2016 ZML 16200652 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
30/08/2016 ZML 16200651 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
30/08/2016 ZML 16200656 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
650 EUR MV Csemadok Košice, Kováčska 38, 040 01 Košice
30/08/2016 ZML 16200771 Zmluva o kurátorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 01 Košice
26/08/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
26.08.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
26/08/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
26.08.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
26/08/2016 ZML 16200650 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Saplinq, Viničná 36, 95301 Zlaté Moravce
26/08/2016 ZML 16200649 Zmluva o dlhodobej spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1 EUR SENIOR DOM Košice, občianske združenie, Junácka 10, 040 01 Košice
23/08/2016 ZML 16200644 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
300 EUR Ing. Attila Torok - CREATURA, Matuškova 18, 040 11 Košice
23/08/2016 ZML 16200643 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Hviezdoslavova 119, 900 31 Stupava
23/08/2016 ZML 16200642 Zmluva o vykonaní odborných prehliadok a skúšok
Kasárne/Kulturpark
EUR REVIT -NITRA,s.r.o., Hurbanova 4, 949 01 Nitra
22/08/2016 ZML 16200672 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR MANA, s.r.o., Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
22/08/2016 ZML 16200680 Zmluva o dielo č. Z201621632_Z
informácia o uzatvorení zmluvy
EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
22/08/2016 ZML 16200634 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.16-21-00109
SPOTS-informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava
22/08/2016 ZML 16200633 Zmluva o dielo
Kunsthalle
200 EUR Valéria Olešáková, nezadané, nezadané nezadané
22/08/2016 ZML 16200632 Zmluva o uskutočnení vystúpení
Kasárne-informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Divadlo Štúdio tanca, príspevková organizácia, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
22/08/2016 ZML 16200631 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
12.35 EUR Ing. Viera Tomášová, Pajorova 6, 040 01 Košice
22/08/2016 ZML 16200629 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
60 EUR Ing. Vladimír Kuruc, Panelová 5, 040 01 Košice
22/08/2016 ZML 16200628 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTS
EUR Mgr.art. Katarína Fazekasova, Rákoš 131, 049 61 Rákoš
22/08/2016 ZML 16200626 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
SPOTS- informacia o uzatvoreni zmluvy
EUR Divadlo MOMOLAND, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
19/08/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
19.08.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
18/08/2016 ZML 16200621 Zmluva o príprave dramaturgie
Kasárne/Kulturpark
50 EUR Mgr. Gabriela Krestián Kuchárová, nezadané, nezadané nezadané
17/08/2016 ZML 16200670 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
17/08/2016 ZML 16200620 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
EUR Mgr. Jana Kadaňková, Pavlovičovo námestie 3857/15, 080 01 Prešov
12/08/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
12.8.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
12/08/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
12.08.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
12/08/2016 DOD 16200640 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1013011515 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Važecká
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200639 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1080113623 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Ľudová
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz.Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200638 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1010112714 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Amfiteáter
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz.Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200637 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1031134014 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Obrody
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz.Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200636 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1051131014 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Brigádnícka
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200635 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1140264323 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Wuppertálska
EUR TEPELNÉ HOSPOD8RTVO spol.s ruč.obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
11/08/2016 ZML 16200614 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark-informácia o uzatvorení...
EUR Mestské divadlo ACTORES ROžňava, prísp.organ., Šafárikova 20, 048 01 Rožňava
11/08/2016 ZML 16200616 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Mgr.art.Peter Katina, ArtD., nezadané, nezadané nezadané
10/08/2016 DOD 16200613 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201518148
EKS
EUR Zajtrajšie noviny n.o., Irkutská 8, 040 12 Košice
10/08/2016 DOD 16200622 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201518145_Z
EKS
EUR MEDIPARTNERS PLUS s.r.o., Zahradná 12, 044 24 Poproč
10/08/2016 DOD 16200615 Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
09/08/2016 ZML 16200610 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
15 EUR Martin Rusina, nezadané, nezadané nezadané
09/08/2016 ZML 16200609 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
20 EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
09/08/2016 ZML 16200608 Zmluva o uskutočnení dramatizovaného čítania
Kasárne/Kulturpark
80 EUR Mgr.art.Kristína Bertičová, nezadané, nezadané nezadané
09/08/2016 ZML 16200606 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Gabriel Silvay, Zombova 21, 040 23 Košice
09/08/2016 ZML 16200659 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
200 EUR Európsky dom poézie Košice, občianske združenie, Tri hôrky 7, 040 11 Košice
08/08/2016 ZML 16200604 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
192 EUR Milan Sabovik, nezadané, nezadané nezadané
08/08/2016 ZML 16200603 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
6 EUR Brigita Hurajová, nezadané, nezadané nezadané
08/08/2016 ZML 16200602 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
6 EUR RNDr.Žofia Schewczuková, nezadané, nezadané nezadané
07/08/2016 ZML 16200607 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark-informacia o uzatvoreni zmluvy
EUR BABADLO, n.o., Solivarská 80, 080 05 Prešov
05/08/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
05.08.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
04/08/2016 ZML 16200569 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark-informácia o uzatvorení...
1300 EUR 3T- Tri Tvorivé Tvory, občianske združenie, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava
04/08/2016 ZML 16200568 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt Scrap Metal Art
2000 EUR Cech umeleckých kováčov a kováčov Slovenska, Nový Ruskov 55, 075 01 Trebišov
04/08/2016 ZML 16200591 Zmluva o príprave koncepcie konferencie
Kunsthalle
500 EUR Mária Marhevská, nezadané, nezadané nezadané
03/08/2016 DOD 16200567 Dodatok č.8 k Zmluve o spolupráci
SPOTS
EUR Občianske združenie Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice
02/08/2016 ZML 16200558 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTS
EUR ĎAKUJEM- PAĽIKAREV, Varhaňovce 95, 082 05 Šarišské Bohdanovce
01/08/2016 ZML 16200645 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
01/08/2016 ZML 16200646 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
01/08/2016 ZML 16200572 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Lenka Balážová, nezadané, nezadané nezadané
01/08/2016 ZML 16200571 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Laura Murguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
01/08/2016 ZML 16200577 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark- informácia o uzatvorení...
EUR KONTRA, občianske združenie, Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves
30/07/2016 ZML 16200575 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark-informacia o uzatvorení...
EUR WAYOUT s.r.o., Švabinského 12, 85101 Bratislava
29/07/2016 ZML 16200584 Zmluva o príprave dramaturgie
Kulturpark
50 EUR Ivana Gavalcová, Kuzmányho 19, 040 01 Košice
29/07/2016 ZML 16200583 Zmluva o lektorskej činnosti
Kulturpark
EUR Slovenská zenová škola Kwan Um Košice, Letná 43, 040 01 Košice
29/07/2016 ZML 16200576 Zmluva o uskutočnení umeleckého výkonu
Kasárne/Kulturpark-informácia o uzatvorení...
EUR GOLD RECORD MUSIC RENDEZVÉNYSZERVEZO ES S., Hatátor utca 58, 1122 Budapest
29/07/2016 ZML 16200601 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR GALÉRIA 6 - KOŠICE, Stierova 21, 040 23 Košice
29/07/2016 FAD nezadané Štrukturovaný prehľad dodávateľských faktúr
29.7.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/07/2016 OBJ nezadané Štrukturovaný prehľad objednávok
29.7.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
28/07/2016 ZML 16200592 Zmluva o podaní umelckého výkonu a licenčná zmluva
Kasárne- informácia o uzatvorení zmluvy
EUR LiV s.r.o., Červeňova 16, 811 03 Bratislava
25/07/2016 ZML 16200578 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
13000 EUR OZ Košické divadlo, Hlavná 76, 040 01 Košice
24/07/2016 ZML 16200570 Zmluva o uskutočnení koncertu
SPOTS-informacia o uzatvoreni zmluvy
EUR ĎAKUJEM- \"PALIKAREV\", Varhaňovce 95, 082 05 Šarišské Bohdanovce
21/07/2016 ZML 16200579 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kulturpark
960 EUR KONTRA, Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves
18/07/2016 ZML 16200574 Zmluva o uskutočnení umeleckého výkonu
Kulturpark - informácia o uzatvorení zml.
EUR ASS Selvamonos Productions, 38 Rue Jacques Louvel Tassier, 75010 Paris
15/07/2016 FAD nezadané Štrukturovaný prehľad dodávateľských faktúr
15.7.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
15/07/2016 OBJ nezadané Štrukturovaný prehľad objednávok
15.7.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
14/07/2016 ZML 16200563 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku a Kunsthalle v Košiciach
Kulturpark / Kunsthalle
1900 EUR REDHOUSE promotion, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava
11/07/2016 ZML 16200582 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTs
EUR Mimovládna organizácia PROXIMA, Sama Chalupku 15, 052 01 Spišská Nová Ves
11/07/2016 ZML 16200580 Zmluva o oprave diel
Kunsthalle
100 EUR Mgr.art. Ján Zelinka, Dubová 11, 080 11 Prešov
11/07/2016 ZML 16200556 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1000 EUR CREATIVE PRO a.s., Dlhé diely I, č. 13, 841 04 Bratislava
11/07/2016 ZML 16200617 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
09/07/2016 ZML 16200561 Zmluva sprostredkovaní umeleckého výkonu
informácia o uzatvorení zmluvy
EUR Viva Musica! agency s.r.o., Kľukatá 41, 821 05 Bratislava
09/07/2016 ZML 16200619 Hromadná licenčná zmluva
Kunsthalle
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
09/07/2016 ZML 16200618 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
08/07/2016 ZML 16200581 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
400 EUR Mgr.art. Jozef Tušan, Jenisejská 63, 040 12 Košice
08/07/2016 DOD 16200559 Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci
Spots
EUR Občianske združenie Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice
07/07/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
07.07.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
07/07/2016 ZML 16200555 Zmluva o akceptácii platobných kariet American Express č.10000928
PAPA, AMFITEATER
EUR Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
06/07/2016 ZML 16200557 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kulturpark
130 EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS o.z., Hlavná 68, 040 01 Košice
05/07/2016 ZML 16200611 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kuturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
04/07/2016 ZML 16200551 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
5000 EUR JÁN MÁTHÉ - SOCHY, Horolezecká 1158/1, 040 01 Košice
01/07/2016 ZML 16200548 Zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Agóra Kozhasznú nonprofit korlátolt fel.társaság, Piac u.20, 4032 Debrecen
01/07/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
01.07.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
01/07/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
01.07.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
01/07/2016 ZML 16200549 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Mgr.art. Juraj Slivka, nezadané, nezadané nezadané
30/06/2016 ZML 16200547 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva, Prepoštská 10, 811 01 Bratislava
30/06/2016 ZML 16200554 Zmluva o partnerstve
Leto v parku. Letne kino v Amfiku
5000 EUR Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice
28/06/2016 DOD 16200545 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry v Kasárňach- Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie BORIEVKA, Krosnianska 53, 040 22 Košice
28/06/2016 DOD 16200542 Dodatok č.14 k Zmluve o spolupráci pri organzácii podujatí v Kasárňach- Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
28/06/2016 ZML 16200541 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
1300 EUR VIVA- tanečná škola o.z., Zádielská 12, 040 01 Košice
28/06/2016 ZML 16200540 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR Občianske združenie BORIEVKA, Krosnianska 53, 040 22 Košice
28/06/2016 ZML 16200573 Zmluva o reklamnom partnerstve
K13
30000 EUR NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
27/06/2016 ZML 16200539 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
200 EUR Mgr. art. Mária Bujňáková, nezadané, nezadané nezadané
27/06/2016 ZML 16200537 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Ernest Svrček, nezadané, nezadané nezadané
27/06/2016 ZML 16200544 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku a Kunsthalle v Košiciach
Kasárne/Kunsthalle
750 EUR More, o.z., Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice
27/06/2016 ZML 16200534 Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodp. za odchýlku so zabezp.distr.elektriny
27.06.2016
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
27/06/2016 ZML 16200533 Dohoda o ukončení zmlúv
27.06.2016
EUR Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
27/06/2016 ZML 16200531 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
148 EUR Ing. Vladimír Kuruc, nezadané, nezadané nezadané
27/06/2016 ZML 16200530 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
20 EUR Katarína Bučková, nezadané, nezadané nezadané
27/06/2016 ZML 16200529 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
60 EUR Andrea Imrichová Suli, nezadané, nezadané nezadané
27/06/2016 ZML 16200560 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kulturpark
1000 EUR T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, 040 01 Košice
24/06/2016 DOD 16200565 Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
24/06/2016 ZML 16200552 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
24/06/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
24.06.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
24/06/2016 ZML 16200543 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
195 EUR Súkromná základná umelecká škola , Miškovecká 20, 040 11 Košice
23/06/2016 DOD 16200528 Dodatok č.1 k Zmluve o lektorskej činosti
SPOTS
EUR Mgr. art. Linda van Dalen, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 DOD 16200527 Dodatok č.1 k Zmluve o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr.art. Matej Ivan, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
23.06.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 ZML 16200526 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
20 EUR Martin Pizňak, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 ZML 16200525 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Bc. Karin Guzaninová, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 ZML 16200524 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
24 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 ZML 16200523 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Zuzana Medvecká, nezadané, nezadané nezadané
20/06/2016 ZML 16200521 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR Súkromná základná umelecká škola Gabriela Rovňáka, Postupimská 37, 040 22 Košice
20/06/2016 ZML 16200520 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne
600 EUR Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
20/06/2016 ZML 16200519 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
EUR Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS o.z., Hlavná 68, 040 01 Košice
20/06/2016 OBJ nezadané Štrukturovaný prehľad objednávok
17.6.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
17/06/2016 ZML 16200532 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS- kultúrno- spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Základná umelecká škola , Irkutská 1, 040 12 Košice
16/06/2016 ZML 16200518 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs - Brigádnická
7 EUR Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
14/06/2016 ZML 16200516 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
14/06/2016 ZML 16200515 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
240 EUR Martin Pizňak, nezadané, nezadané nezadané
13/06/2016 ZML 16200505 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark
EUR BABADLO, n.o., Solivarská 80, 080 05 Prešov
11/06/2016 ZML 16200504 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark
EUR BALET PRAHA o.p.s., Wolkerova 24/3, 16000 Praha
10/06/2016 ZML 16200536 Hromadná licenčná zmluva
Amfiteáter
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
10/06/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
10.06.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
10/06/2016 ZML 16200499 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
10 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
10/06/2016 DOD 16200883 Dodatok č.5 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 81539 Bratislava
10/06/2016 ZML 1620498 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
1000 EUR DOMKO V UMENÍ o.z., Park mládeže 3, 040 12 Košice
10/06/2016 ZML 16200497 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
180 EUR Ing. Helena Kuncová, nezadané, nezadané nezadané
09/06/2016 ZML 16200522 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne - Kulturpark
195 EUR Súkromná základná umelecká škola, Požiarnická 1, 040 01 Košice
09/06/2016 ZML 16200506 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
380 EUR Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou
09/06/2016 ZML 16200496 Zmluva o uskutočnení lektorskej činnosti
SPOTS
EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
09/06/2016 ZML 16200495 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
5 EUR občianske združenie Lentilka, Brnenská 438/56, 040 11 Košice
09/06/2016 ZML 16200493 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku a Kunsthalle v Košiciach
Kasárne/Kunsthalle
EUR Hevhetia,s.r.o., Moyzesova 40, 040 01 Košice
08/06/2016 ZML 16200535 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
08/06/2016 DOD 16200502 Dodatok č.10 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
08/06/2016 ZML 16200503 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno-spoločenské-centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Bc. Svetlana El Halawany, nezadané, nezadané nezadané
08/06/2016 ZML 16200508 Zmluva o zľave z kúpnej ceny
08.06.2016
EUR Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
08/06/2016 ZML 16200494 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
120 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
08/06/2016 ZML 16200492 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
1000 EUR Detská organizácia FRIGO o.z., Jantárová 10, 040 01 Košice
08/06/2016 ZML 16200491 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR NA PERÓNE o.z., Nižné úvrať 25, 040 01 Košice
08/06/2016 ZML 16200490 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
6000 EUR AGENTÚRA GES spol.s.r.o., Laca Novomeského 13, 040 12 Košice
07/06/2016 ZML 16200489 Príkazná zmluva v rámci aktivít SPOTS- Kult.spol.centrá
SPOTS
50 EUR Zuzana Valíková, nezadané, nezadané nezadané
07/06/2016 ZML 16200488 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR Centrum voľného času Strojárenská 3,Košice, Strojárenská 3, 040 01 Košice
07/06/2016 ZML 16200501 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR ADS ballooning, s.r.o., Jačmenná 10, 040 01 Košice
07/06/2016 ZML 16200500 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
370 EUR SUPERTRIEDA, Heydukova 18, 811 08 Bratislava
06/06/2016 ZML 16200553 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
160 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
03/06/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
03.06.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
03/06/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
03.06.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
03/06/2016 ZML 16200486 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Amfiteátri v Košiciach
Amfiteáter
EUR Rezop, s.r.o., Záporožská 7, 851 01 Bratislava
02/06/2016 DOD 16200485 Dodatok č.10 k Zmluve o spol.pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku a SPOTS-kul.spol.centre v Košiciach
Kasárne/SPOTS
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
02/06/2016 ZML 16200484 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
2500 EUR D.S.STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
01/06/2016 ZML 16200480 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
2000 EUR PhDr. Ľudmila Hegyesyová, nezadané, nezadané nezadané
01/06/2016 ZML 16200479 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
1500 EUR PaedDr. Mgr. Boris Vaitovič, nezadané, nezadané nezadané
01/06/2016 ZML 16200478 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
11 000 EUR Woonti s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice
01/06/2016 ZML 16200477 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
124 EUR Dávid Máriássy, nezadané, nezadané nezadané
01/06/2016 ZML 16200476 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
49.40 EUR Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
01/06/2016 ZML 16200475 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
10 000 EUR DIG o.z., Slovenskej jednoty 42, 040 01 Košice
01/06/2016 ZML 16200474 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
3000 EUR Mgr. Zuzana Uhrinová Hegyesyová, nezadané, nezadané nezadané
01/06/2016 ZML 16200473 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR STREET ART COMMUNICATION o.z., Čapajevová 3, 040 11 Košice
01/06/2016 ZML 16200472 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
400 EUR BONA FIDE, o.z., Gorkého 2, 040 01 Košice
31/05/2016 ZML 16200471 Zmluva o spolupráci
Go Kosice
EUR CINEFIL, občianske združenie, Mäsiarska 35, 040 01 Košice
31/05/2016 ZML 16200470 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Mgr.art.Petra Housková, nezadané, nezadané nezadané
31/05/2016 ZML 16200469 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
6 EUR Združ.rodičov a priateľov detí a mlad.s celiakiou, Benadova 13, 040 22 Košice
31/05/2016 ZML 16200464 Zmluva o uskutočnení koncertu
SPOTS
EUR Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, 040 22 Košice
31/05/2016 ZML 16200463 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
300 EUR PaedDr. Jana Poláková, Komenského 75/35, 040 01 Košice
31/05/2016 DOD 16200482 Dodatok č.13 k Zmluve o spol.pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
30/05/2016 ZML 16200462 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
10 700 EUR Združenie FORSA o.z., Rosná 6, 040 01 Košice
30/05/2016 ZML 16200461 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR Outbreak o.z., Varšavská 3, 040 11 Košice
30/05/2016 ZML 16200460 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
1500 EUR SUVKE, n.f., Jakobyho 15, 040 01 Košice
30/05/2016 ZML 16200454 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR D.S. STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
30/05/2016 DOD 16200452 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č.2014002295 zo dňa 17.10.2014
SPOTS
EUR Mesto Košice, TRieda SNP 48/A, 040 11 Košice
27/05/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
27.05.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
27/05/2016 ZML 16200467 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kunsthalle
EUR Miešaný spevácky zbor KARMEL, obč.združ., Zámocká 511/4, 091 01 Stropkov
27/05/2016 ZML 16200458 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Konvergencie- spoloč.pre komorné umenie,obč.združ., Čapkova 10, 811 04 Bratislava
27/05/2016 ZML 16200457 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Súkromná stred.odborná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice
27/05/2016 ZML 16200514 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
26/05/2016 ZML 16200451 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR PhotoART Centrum o.z., Vodná 4, 040 01 Košice
26/05/2016 ZML 16200450 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR D.S.STUDIO o.z., Lomonosovova 36, 040 01 Košice
26/05/2016 ZML 16200449 DOhoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
6000 EUR Castellum Cassovia, o.z., Húsková 71, 040 23 Košice
26/05/2016 ZML 16200448 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
6000 EUR BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 040 01 Košice
26/05/2016 ZML 16200447 Zmluva o moderovaní podujatia
SPOTS- USE THE C!TY
100 EUR Milan Kolcun, nezadané, nezadané nezadané
26/05/2016 ZML 16200443 Zmluva o moderovaní podujatia
Kunsthalle
300 EUR Eva Streitová, nezadané, nezadané nezadané
26/05/2016 ZML 16200441 Zmluva o spolupráci
GoKošice
EUR KOŠICE- Turizmus, Hlavná 59, 040 01 Košice
26/05/2016 ZML 16200440 Zmluva o spolupráci
SPOTS-USE THE C!TY
95.72 EUR Dopravný podnik mesta Košice,akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
26/05/2016 ZML 16200468 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
250 EUR Ing.Martin Kolčak, nezadané, nezadané nezadané
26/05/2016 ZML 16200466 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kunsthalle
EUR Gregoriana, obč.združ., Klimkovičova 20, 040 01 Košice
26/05/2016 ZML 16200455 Zmluva o činnosti člena odbornej komisie
Kunsthalle
250 EUR MgA. Lukáš Kozubík, nezadané, nezadané nezadané
26/05/2016 ZML 16200439 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTS- USE THE C!TY
EUR Communication House, s.r.o., Havanská 19, 040 13 Košice
26/05/2016 ZML 16200438 Príkazná zmluva v rámci festivalu USE THE C!TY
SPOTS
30 EUR Mgr.Gabriela Krestián Kuchárová, nezadané, nezadané nezadané
26/05/2016 ZML 16200437 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS-USE THE C!TY
50 EUR Mgr.art. Dominika Belanská, nezadané, nezadané nezadané
25/05/2016 ZML 16200432 Zmluva o uskutočnení tanečných vystúpení
SPOTS
EUR Tanečné štúdio Prešov o.z., Hlavná 42, 080 01 Prešov
24/05/2016 ZML 16200431 Zmluva o zabezpečení reklamných a marketingových aktivít
EMŠ
340 EUR Ing. Cyril Ďurišin, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200430 Zmluva o uskutočnení tanečných vystúpení
SPOTS-USE THE C!TY
EUR GA-GA, Trieda SNP 104, 040 11 Košice
24/05/2016 ZML 16200429 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
200 EUR Dávid Varchola, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200426 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
550 EUR Mgr. Vladimír Železňák - Umelecká spoločnosť GONG , Hemerkova 27, 040 23 Košice
24/05/2016 ZML 16200425 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
195 EUR Súkromná základná škola, Miškovecká 20, 040 11 Košice
24/05/2016 ZML 16200424 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
850 EUR KERAMON Cassovia, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice
24/05/2016 ZML 16200423 Zmluva o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
EUR Rodinné centrum Stonožka- Košice, Kuzmányho 15, 040 01 Košice
24/05/2016 ZML 16200422 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
320 EUR Helena Hajduová, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200421 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
320 EUR Serafína Azariová, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200420 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
320 EUR Soňa Mária Pavlíková, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200419 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
320 EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200417 Zmluva o vytvorení umelckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
320 EUR Eva Bučková, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200416 Zmluva o vytvorení umelckého diela a licenčná zmluva
SPOTS
320 EUR Ing. Helena Kuncová, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200415 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
300 EUR Dávid Hanko, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200411 Zmluva o činnosti člena odbornej komisie
Kunsthalle
250 EUR Karol Petróczi, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200410 Zmluva o činnosti člena odbornej komisie
Kunsthalle
250 EUR Norbert Bodnár, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200409 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
400 EUR Tatiana Kozejová, nezadané, nezadané nezadané
24/05/2016 ZML 16200408 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
200 EUR PaeDr. Jana Poláková- FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
24/05/2016 ZML 16200407 Zmluva o moderovaní podujatia
Kunsthalle
100 EUR Mgr.Gabriela Krestián Kuchárová, nezadané, nezadané nezadané
23/05/2016 ZML 16200436 Zmluva o vytvorení umeleckého diela a licenčná zmluva
SPOTS-USE THE CITY
250 EUR Mgr.art.Mária Bujňáková, nezadané, nezadané nezadané
23/05/2016 ZML 16200414 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
SPOTs
15000 EUR Bee Production s.r.o., Palárikova 5, 040 01 Košice
22/05/2016 ZML 16200413 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
38 EUR Mgr.art. Anna Šejirmanová, nezadané, nezadané nezadané
20/05/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
20.05.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
20/05/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
20.05.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
20/05/2016 ZML 16200483 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
20/05/2016 ZML 16200404 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
7000 EUR More, o.z., Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice
20/05/2016 ZML 16200402 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná ulica 68, 040 01 Košice
20/05/2016 DOD 16200401 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Tu Máme Bunker, občianske združenie, Jantárová 8, 040 01 Košice
20/05/2016 ZML 16200400 Zmluva o uskutočnení koncertu
Electro Swing Fever
EUR Tu Máme Bunker, občianske združenie, Jantárová 8, 040 01 Košice
19/05/2016 ZML 16200427 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
800 EUR Ing. Attila Torok - CREATURA, Matuškova 18, 040 01 Košice
19/05/2016 ZML 16200412 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
EMŠ
300 EUR PhDr. Miroslav Žolobanič, nezadané, nezadané nezadané
18/05/2016 ZML 16200398 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
2000 EUR Haliganda o.z., Ždiarska 9, 040 12 Košice
18/05/2016 ZML 16200396 Licenčná zmluva
18.5.2016
EUR Ticketware SE, európska spločnosť, Trstínska 9, 917 01 Trnava
18/05/2016 ZML 16200418 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
600 EUR JT biz s.r.o., Zimná 4, 040 01 Košice
18/05/2016 ZML 16200395 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
50 EUR MgA. David Kašpar, nezadané, nezadané nezadané
18/05/2016 ZML 16200394 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
3500 EUR Bc. Zuzana Kotiková, nezadané, nezadané nezadané
18/05/2016 ZML 16200393 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
4000 EUR KONTRA o.z., Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves
18/05/2016 ZML 16200403 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthale v Košiciach
Kunsthalle
2040 EUR D.S.STUDIO, Lomonosovova 36, 040 01 Košice
17/05/2016 ZML 16200391 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing. Lujza Ferková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200389 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR RNDr. Viera Ruschova, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200390 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
700 EUR Mgr.art. Matej Vakula, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200388 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ľudmila Bevilaqua, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200387 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Karol Krehel, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200384 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ivonia Neveziová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200386 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing. Vladimír Kuruc, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200383 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Katarína Libová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200381 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Vlasta Kubíková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200382 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing. Marta Illesová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200380 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing. Štefan Pástor, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200379 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ladislav Rusnák, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200378 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Tibor Keder, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200377 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Tamara Košová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200376 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Stela Hasilová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200375 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Klára Genčúrová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200374 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Bc. Lenka Furmanová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200373 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Monika Klementisová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200372 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Natália Jandrovičová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200370 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Monika Mlynáriková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200371 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
124 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200369 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Mária Petrušková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200368 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Soňa Mária Pavlíková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200481 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
17/05/2016 ZML 16200367 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Soňa Štefanková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200366 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Marianna Vargová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200365 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr. Jana Bučková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200364 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
2700 EUR Mgr. Jana Bučková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200363 Zmluva o vytvorení umeleckých diel a licenčná zmluva
SPOTS
1500 EUR Mgr. Jana Bučková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200362 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Júlia Bučková, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200361 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Eva Adamová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200360 Príkazná zmluva v rámci festivalu USE THE C!TY
SPOTS
600 EUR AZIMUT, Branisková 5, 040 01 Košice
17/05/2016 ZML 16200359 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Barbora Buchnerová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200358 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
30 EUR Milena Belušová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200357 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing.Ján Bačík, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200356 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
30 EUR Terézia Mária Dujavová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200355 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Nikola Dikejová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200354 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Karolína Horváthová, nezadané, nezadané nezadané
17/05/2016 ZML 16200350 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
65 EUR Karolína Hiľovská, nezadané, nezadané nezadané
16/05/2016 ZML 16200351 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
SPOTS
EUR Občianske združenie Cililing, Marka Čulena 16, 080 01 Prešov
16/05/2016 ZML 16200352 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
2000 EUR MgA. Katarína Rampáčková, nezadané, nezadané nezadané
13/05/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
13.5.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
13/05/2016 ZML 16200349 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii
projekt
2000 EUR Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalová 2, 040 01 Košice
10/05/2016 ZML 16200348 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
450 EUR Základná škola, Považská 12, 040 01 Košice
10/05/2016 ZML 16200347 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
3 000 EUR CINEFIL o.z., Mäsiarska 35, 040 01 Košice
10/05/2016 ZML 16200345 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
14 EUR Andrea Imrichová Suli, nezadané, nezadané nezadané
10/05/2016 ZML 16200343 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
1500 EUR MA.Zuzana Tabačková, nezadané, nezadané nezadané
09/05/2016 ZML 16200353 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
30 EUR Staromestské divadlo Petra Raševa, Stará baštová 1, 040 01 Košice
09/05/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
09.05.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
09/05/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
09.05.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
05/05/2016 ZML 16200335 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
24 EUR Ťahanovská skate crew, o.z., Varšavská 4, 040 13 Košice
04/05/2016 ZML 16200336 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
24 EUR Ťahanovská skate crew, o.z., Varšavská 4, 040 13 Košice
03/05/2016 ZML 16200338 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
10 EUR Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Watsonova 7, 040 01 Košice
03/05/2016 ZML 16200330 Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Kasárne
351.6 EUR Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
03/05/2016 ZML 16200329 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
247 EUR Martin Pavlov, nezadané, nezadané nezadané
03/05/2016 ZML 16200327 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
37 EUR Mgr. Gabriela Krestián Kuchárová, nezadané, nezadané nezadané
03/05/2016 ZML 16200326 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
75 EUR Mgr.Jana Bučková, nezadané, nezadané nezadané
03/05/2016 ZML 16200313 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
3 000 EUR Nadácia CITY TV, Jesenského 12, 040 01 Košice
03/05/2016 ZML 16200325 Zmluva o grantovom účte
granty
EUR Prima Banka Slovensko,a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
03/05/2016 DOD 16200344 Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pro organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
03/05/2016 ZML 16200324 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
750 EUR Jitka Klett, Fashion Studio JKlett, Jaltská 19, 040 22 Košice
03/05/2016 ZML 16200323 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR VIVA- tanečná škola, Zádielska 12, 040 01 Košice
02/05/2016 ZML 16200317 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
15 000 EUR Staromestské divadlo Petra Raševa o.z., Stará baštová 1, 040 01 Košice
02/05/2016 ZML 16200322 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
9 000 EUR OZ JÁN MATHÉ - SOCHY, Horolezecká 1, 040 01 Košice
02/05/2016 ZML 16200316 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
5 000 EUR AZIMUT o.z., Branisková 5, 040 01 Košice
02/05/2016 ZML 16200315 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
9 000 EUR Obč. združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, 040 01 Košice
02/05/2016 ZML 16200321 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
280 EUR Pavol Petrik - AIR PRODUCTION, Strojárenská 3, 040 01 Košice
02/05/2016 ZML 16200314 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
3000 EUR Rodinné centrum Stonožka - Košice o.z., Kuzmányho 15, 040 01 Košice
29/04/2016 ZML 16200305 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
7000 EUR Hevhetia s.r.o., Alžbetina 22, 040 01 Košice
29/04/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
29.04.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
29/04/2016 ZML 16200319 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR Michaela Sabolová, nezadané, nezadané n
29/04/2016 ZML 16200346 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
750 EUR Paripa, Bruselská 5, 040 13 Košice
29/04/2016 DOD 16200385 Dodatok č.1 k Zmluve o reklamnom partnerstve č. 1604005
EMŠ
EUR B.Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
29/04/2016 ZML 16200312 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
24 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
29/04/2016 ZML 16200311 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
190 EUR Ing.Silvia Lukačínová, PhD.-Tvorenie a učenie, Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
29/04/2016 ZML 16200310 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
190 EUR Bc.Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
29/04/2016 ZML 16200318 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark
EUR 3+M production s.r.o., Národná 7, 974 01 Banská Bystrica
29/04/2016 ZML 16200320 Zmluva o reklamnom partnerstve č.1604005
EMŠ
EUR B.Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
29/04/2016 ZML 16200397 Darovacia zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
28/04/2016 ZML 16200308 Zmluva o reklamnom partnerstve
EMŠ
EUR Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
27/04/2016 ZML 16200300 Darovacia zmluva č.2016/1310/DR
SPOTS
EUR Mestské lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice
27/04/2016 ZML 16200304 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS- kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Galéria 6 - Košice, Stierova 21, 040 23 Košice
27/04/2016 ZML 16200302 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS-UTC
40 EUR Taťjana Márkusová, nezadané, nezadané nezadané
27/04/2016 ZML 16200301 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR Rodinné centrum STONOŽKA - Košice, Kuzmányho 15, 040 01 Košice
27/04/2016 ZML 16200297 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
2000 EUR Východné pobrežie, o.z., Kosťova 8, 040 01 Košice
25/04/2016 ZML 16200299 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
675 EUR Občianske združenie \\, Varšavská 3, 040 13 Košice
25/04/2016 ZML 16200298 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
480 EUR Občianske združenie \\\\, Varšavská 3, 040 13 Košice
25/04/2016 ZML 16200405 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
23/04/2016 ZML 16200406 Hromadná licenčná zmluva VP/16/39024/021
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
22/04/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
22.4.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
22/04/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
22.4.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
21/04/2016 ZML 16200294 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR RNDr.Igor Majláth, PhD., nezadané, nezadané nezadané
21/04/2016 ZML 16200292 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
347 EUR Sloven.rada rodičov.združení-Rodič.združ.pri ZUŠ, Jantárova 6, 040 01 Košice
20/04/2016 ZML 16200295 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
100 EUR Skutoční o.z., L. Novomeského 3, 040 01 Košice
19/04/2016 ZML 16200296 Zmluva o umeleckom výkone
Kasárne/Kulturpark
EUR Two Gentlemen S.A.-Erik Truffaz Quartet, nezadané, nezadané nezadané
19/04/2016 ZML 16200291 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
18 EUR Liga za ľudské práva, Štúrova ulica 3, 811 02 Bratislava
19/04/2016 ZML 16200290 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Lívia Ridillová, nezadané, nezadané nezadané
18/04/2016 ZML 16200288 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kunsthalle
160 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
18/04/2016 ZML 16200287 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
98.8 EUR Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
17/04/2016 ZML 16200341 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
15/04/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
15.4.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
15/04/2016 ZML 16200293 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
250 EUR Norbert Bodnár, nezadané, nezadané nezadané
15/04/2016 ZML 16200340 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
15/04/2016 ZML 16200278 Zmluva o prezentácii projektov
Kasárne/Kulturpark
EUR Mgr. Jana Bučková, nezadané, nezadané nezadané
15/04/2016 ZML 16200277 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Lenka Balážová, nezadané, nezadané nezadané
15/04/2016 ZML 16200276 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Laura Murguía Sánchez, nezadané, nezadané nezadané
15/04/2016 ZML 16200272 Dohoda o finančnej spoluúčasti pri realizácii projektu
projekt
15 000 EUR Združenie FEMAN, o.z., Zvonárska 23, 040 01 Košice
15/04/2016 DOD 16200275 Dodatok č.9 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach- Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o.,, Kukučínova 2, 040 01 Košice
14/04/2016 DOD 16200274 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Južná trieda
1700 EUR PERUN KOŠICE s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice
14/04/2016 ZML 16200273 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
300 EUR PaedDr. Jana Poláková - FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
12/04/2016 DOD 16200269 Dodatok k zmluve o bežnom účte
12.4.2016
EUR Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
12/04/2016 DOD 16200268 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS- kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
12/04/2016 ZML 16200267 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
150 EUR Európsky dom poézie Košice, občianske združenie, Tri hôrky 7, 04011 Košice
12/04/2016 ZML 16200266 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
EUR Tu Máme Bunker, občianske združenie, Jantárová 8, 040 01 Košice
11/04/2016 ZML 16200271 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 01 Košice
11/04/2016 ZML 16200270 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
382 EUR Fpt Slovakia s.r.o., Južná trieda 6, 040 01 Košice
11/04/2016 ZML 16200263 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
2100 EUR A-medi management, s.r.o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava
11/04/2016 ZML 16200261 Zmluva o umeleckom výkone
Kasárne/Kulturpark
EUR CORIDA SA, 120 boulevardnRochechouart, 75017 Paris
11/04/2016 ZML 16200265 Rámcová zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Tu Máme Bunker, občianske združenie, Jantárová 8, 040 01 Košice
08/04/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
08.04.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
08/04/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
08.04.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
08/04/2016 ZML 16200260 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kunsthalle
3980 EUR More, o.z., Trieda SNP 2298/61A, 040 11 Košice
06/04/2016 ZML 16200259 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
36 EUR Mgr.art. Róbert Puchert, nezadané, nezadané nezadané
05/04/2016 ZML 16200339 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
04/04/2016 ZML 16200255 Zmluva o spolupráci
prax
8.66 EUR Univerzita PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v KOŠICIACH, Šrobárova 2, 041 80 Košice
04/04/2016 ZML 16200253 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
12.4 EUR Ing. Viera Tomášová, nezadané, nezadané nezadané
03/04/2016 ZML 16200258 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Mgr.art.Petra Housková, nezadané, nezadané nezadané
01/04/2016 ZML 16200252 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
80 EUR Aliancia združení na ochranu zvierat, Godrova 2, 81106 Bratislava
01/04/2016 DOD 16200251 Dodatok č.8 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach- Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1500 EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
01/04/2016 ZML 16200250 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
500 EUR Inštitút kreatívnej ekonomiky, n.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice
01/04/2016 ZML 16200248 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike, Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava
01/04/2016 ZML 16200257 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Staromestské divadlo Petra Raševa, Stará baštová 1, 040 01 Košice
01/04/2016 ZML 16200245 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Paripa, Bruselská 5, 040 13 Košice
01/04/2016 ZML 16200246 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR Michaela Sabolová, nezadané, nezadané nezadané
31/03/2016 DOD 16200244 Dodatok č. 1 k Zmluve o reklame
EUR LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
31/03/2016 DOD 16200264 Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach- Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta KOšice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
31/03/2016 ZML 16200538 Zmluva o prijímaní platobných kariet č. 238/2016
31.3.2016
EUR Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
31/03/2016 ZML 16200256 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
165 EUR Francúzska aliancia Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
30/03/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
30.3.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
30.3.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2016 ZML 16200226 Zmluva o udelení sublicencie
SPOTS
EUR Ing. Daniela Vasková, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2016 ZML 16200228 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
10 EUR Brigita Hurajová, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2016 ZML 16200231 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTS
EUR MUDr. Jarmila Kubíková, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2016 ZML 16200232 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov elektrickej energie
Kunsthalle
EUR ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Rampová 5, 040 01 Košice
30/03/2016 ZML 16200233 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
350 EUR Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT, Rankovce , 04445 Rankovce
30/03/2016 ZML 16200235 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
12.5 EUR Ing. Katarína Šomšáková, nezadané, nezadané nezadané
30/03/2016 ZML 16200236 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
382 EUR Slovenská atlantická komisia, Kuzmányho , 974 01 Banská Bystrica
23/03/2016 ZML 16200224 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
40 EUR Mgr. Lenka Horáková, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200223 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
20 EUR Mgr. Terézia Hnatičová, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200222 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
15 EUR Ján Timko, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200221 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
7 EUR Viktória Augustinová, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200220 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
37 EUR Mgr.art. Matej Ivan, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200218 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
37 EUR Mgr.art. Linda van Dalen, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200217 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
15 EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200216 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr.Andrea Fedorová, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200215 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
10 EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200214 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
8.4 EUR Richard Kotora, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200213 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
23 EUR Ingrid Pizňaková, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200212 Zmluva o prezentácii projektov
SPOTS
8.4 EUR Mgr.art.Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
23/03/2016 ZML 16200225 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37, 040 22 Košice
23/03/2016 ZML 16200211 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
100 EUR DobroFantH s.r.o., Hlinkova 30, 04001 Košice
21/03/2016 ZML 16200207 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
19 EUR Ing.Silvia Lukačínová,PhD.-Tvorenie a učenie, Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
21/03/2016 ZML 16200206 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopu
SPOTS
20 EUR Ing.S.Lukačinová,PhD.-Tvorenie a učenie, Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
21/03/2016 DOD 16200202 Dodatok č.1 k Zmluve o príprave dramaturgie
SPOTS
EUR Mgr.art.Ľudmila Žoldáková, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200201 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
10 EUR Katarína Bučková, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200200 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
20 EUR Martin Michalčík, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200199 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
24 EUR Milan Sabovik, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200197 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
37 EUR Anna Čemanová, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200187 Zmluva o umeleckom výkone
Antonio Sanchez/Migration
EUR MUSIC WORKS INTERNATIONAL ,LLC, 708 PEARL STREET, 01867 USA
21/03/2016 ZML 16200237 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2016
21.3.2016
1050 EUR PaedDr.Mgr.art.Július Klein, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200239 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2016
21.3.2016
1075 EUR Ing.Marek Holovka, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 ZML 16200241 Zmluva o spolupráci pri hodnotení projektov z Grantovej výzvy 2016
21.3.2016
1075 EUR Mgr.Lenka Varcholová, nezadané, nezadané nezadané
21/03/2016 DOD 16200210 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku v Košicicach
Kasárne/Kulturpark
120 EUR Toastmasters Košice, o.z., Kežmarok, 06001 Kežmarok
18/03/2016 ZML 16200189 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1600 EUR Združenie FEMAN, obč.združenie, Zvonárska 23, 040 01 Košice
18/03/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
18.3.2016
vrátane DPH EUR nezadanén, nezadanén, nezadané nezadané
18/03/2016 ZML 16200185 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR FS HORNÁD, Húskova 5, 04023 Košice
18/03/2016 ZML 16200209 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
150 EUR Fenestra o.z., Festivalové námestie 2, 041 90 Košice
18/03/2016 ZML 16200190 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
EUR TRAMES,s.r.o., Cesta na Kamzík 17, 831 01 Bratislava
17/03/2016 ZML 16200184 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
800 EUR Ondrej Tomčala, nezadané, nezadané nezadané
17/03/2016 ZML 16200183 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
1000 EUR Richard Kasák, nezadané, nezadané nezadané
17/03/2016 ZML 16200180 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostred.rozpočtu MKSR na rok 2016
Kasárne/Kulturpark
EUR Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
17/03/2016 ZML 16200179 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark
EUR BABADLO,n.o., Solivarská 80, 080 01 Prešov
15/03/2016 ZML 16200176 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
1500 EUR BIELA NOC, o.z., Mudroňova 34, 04001 Košice
14/03/2016 ZML 16200181 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
250 EUR Paripa, Bruselská 5, 04013 Košice
14/03/2016 ZML 16200171 Zmluva o spolupráci pri org. medzin. filmového festivalu ART FILM FEST v roku 2016
ART FILM FEST 17.6.-26.6.2016
EUR ART FILM FEST,s.r.o., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica
14/03/2016 ZML 16200170 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Hedviga Ivašcuová, nezadané, nezadané nezadané
14/03/2016 ZML 16200169 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
EUR Mimovládna organizácia PROXIMA *, Sama Chalupku 15, 052 01 Spišská Nová Ves
14/03/2016 ZML 16200168 Zmluva o dlhodobej spolupráci
SPOTS
EUR Ťahanovská skate crew, o.z., Varšavská 4, 040 13 Košice
14/03/2016 ZML 16200167 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr. Lenka Miterková, nezadané, nezadané nezadané
14/03/2016 ZML 16200166 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr.Veronika Tomková, nezadané, nezadané nezadané
14/03/2016 ZML 16200165 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Skutoční o.z., L. Novomeského, 040 01 Košice
14/03/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
14.3.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
14/03/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
14.3.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
14/03/2016 ZML 16200178 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Únia žien Slovenska,Krajská organizácia Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
11/03/2016 ZML 16200172 Zmluva o kurátorskej činnosti
Kunsthalle
EUR Michal Koleček, nezadané, nezadané nezadané
11/03/2016 ZML 16200173 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
EUR Zdena Kolečková, nezadané, nezadané nezadané
11/03/2016 ZML 16200174 Zmluva o vytvorení dočasného diela a licenčná zmluva
Kunsthalle
EUR Michaela Thelenová, nezadané, nezadané nezadané
11/03/2016 ZML 16200177 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
390 EUR Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, 04011 Košice
10/03/2016 ZML 16200164 Zmluva o udelení licencie
SPOTS
EUR Ing. Aneta Barčová, nezadané, nezadané nezadané
09/03/2016 DOD 16200162 Dohoda o ukončení zmluvy o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Ing. Mária Čemanová, nezadané, nezadané nezadané
09/03/2016 ZML 16200161 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTS
100 EUR Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Pavlovova20, 821 08 Bratislava
09/03/2016 ZML 16200160 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Film Europe s.r.o., Matúškova 2148/10, 831 01 Bratislava
09/03/2016 ZML 16200159 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
3500 EUR Medzinárodná spol.pre súčasnú hudbu, Medená 29, 811 02 Bratislava
09/03/2016 ZML 16200158 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
37 EUR Mgr.art.Rosanna Báthoryová, nezadané, nezadané nezadané
09/03/2016 ZML 16200188 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
09/03/2016 ZML 16200154 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
EUR Univerzita J.E.Purkyně -FUD, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem
09/03/2016 ZML 16200152 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR Michaela Sabolová, nezadané, nezadané nezadané
09/03/2016 ZML 16200150 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
6.82 EUR Martin Pizňak, nezadané, nezadané nezadané
09/03/2016 ZML 16200153 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
08/03/2016 ZML 16200157 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
EUR NAPIONIERI s.r.o., Tatranská 51, 97411 Banská Bystrica
07/03/2016 ZML 16200149 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr. Monika Vanbeselaere Gutt, nezadané, nezadané nezadané
06/03/2016 ZML 16200151 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Mgr.art.Petra Housková, nezadané, nezadané nezadané
05/03/2016 ZML 16200182 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
04/03/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
4.3.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
04/03/2016 ZML 16200148 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
90 EUR Toastmasters Košice, o.z., Záhradná 1330/9, 06001 Kežmarok
04/03/2016 ZML 16200147 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku a Kunsthalle v Košiciach
Kasárne/Kunsthalle
EUR Združenie FEMAN, Zvonárska 21, 040 01 Košice
04/03/2016 ZML 16200146 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS- kultúrno-spoloč.centrá v Košiciach
SPOTS
EUR Mária Kavečanská, nezadané, nezadané nezadané
04/03/2016 DOD 16200145 Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci
SPOTS
EUR Občianske združenie Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice
04/03/2016 ZML 16200144 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTS
EUR ŠAK, občianske združenie, Čínska 22, 040 13 Košice
04/03/2016 ZML 16200143 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
49.40 EUR Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
02/03/2016 ZML 16200175 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
01/03/2016 ZML 16200140 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
29/02/2016 ZML 16200137 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
EUR Mgr. Veronika Vargová, nezadané, nezadané nezadané
29/02/2016 ZML 16200136 Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody, tepla a elektrickej energie
Kunsthalle
EUR Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice
26/02/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
26.2.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
26/02/2016 OBJ nezadane Štruktúrovaný prehľad objednávok
26.2.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
26/02/2016 ZML 16200138 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
30 EUR ADRA, o.z., Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava
26/02/2016 ZML 16200134 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
2.80 EUR Ing. Ján Dlabal, nezadané, nezadané nezadané
26/02/2016 ZML 16200133 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
92.60 EUR Mgr.art.Ľudmila Žoldáková, nezadané, nezadané nezadané
26/02/2016 ZML 16200132 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
10.72 EUR Ing. Mária Čemanová, nezadané, nezadané nezadané
26/02/2016 ZML 16200131 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTS
50 EUR Mgr.art.Ľudmila Žoldáková, nezadané, nezadané nezadané
26/02/2016 ZML 16200129 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
26/02/2016 DOD 16200125 Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku elektrickej energie
Kunsthalle
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice
26/02/2016 DOD 16200126 Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla
Kunsthalle
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice
26/02/2016 ZML 16200130 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
25/02/2016 ZML 16200128 Zmluva o reklame
Kasárne/Kulturpark
EUR LABAŠ s.r.o., Textilná 1, 040 12 Košice
25/02/2016 ZML 16200127 Zmluva o prevode práv k použitiu filmového diela
Kasárne/Kulturpark
EUR Film Europe s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava
24/02/2016 ZML 16200121 Zmluva o uskutočnení vystúpení
Kasárne/Kulturpark
EUR Divadlo Štúdio tanca, príspevková organizácia, Komenského 12, 974 01 Banská Bystrica
24/02/2016 DOD 16200123 Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
392 EUR DAO 22, s.r.o., Skladná 1, 044 20 Malá Ida
24/02/2016 ZML 16200119 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Richard Kotora, nezadané, nezadané nezadané
24/02/2016 ZML 16200118 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Martin Marko, nezadané, nezadané nezadané
24/02/2016 ZML 16200116 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatí
SPOTS
20 EUR Občianske združenie Život a zdravie, Tolstého 3/1, 971 01 Prievidza
23/02/2016 ZML 16200115 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
EUR Miriam Lefkovitšová, nezadané, nezadané nezadané
22/02/2016 DOD 16200111 Dodatok č. 1 k Zmluve o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Viktória Augustinová , nezadané, nezadané nezadané
22/02/2016 DOD 16200112 Dodatok č. 10 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
22/02/2016 ZML 16200107 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
36 EUR Prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. , nezadané, nezadané nezadané
22/02/2016 ZML 16200108 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
420 EUR Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, Vysoká 18, 811 06 Bratislava
22/02/2016 ZML 16200110 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
75 EUR Mgr. Jana Bučková , nezadané, nezadané nezadané
22/02/2016 DOD 16200113 Dodatok č.7 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
22/02/2016 ZML 16200085 Zmluva v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z.
Kasárne
EUR SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
19/02/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
19.2.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
18/02/2016 ZML 16200105 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
EUR Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná ulica 68, 040 01 Košice
18/02/2016 ZML 16200103 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Ján Bačík , nezadané, nezadané nezadané
18/02/2016 ZML 16200102 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
470 EUR Tanečné štúdio Prešov o. z. , Hlavná 42, 080 01 Prešov
18/02/2016 ZML 16200101 Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Kasárne/Kulturpark
216.54 EUR Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
18/02/2016 ZML 16200135 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTS-kultúrno-spoločenské centrá v Košicicach
SOPTS
EUR Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 5, 040 01 Košice
16/02/2016 ZML 16200109 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
EUR Modrý anjel/tím krízovej intervencie, n. o. , Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
15/02/2016 ZML 16200099 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
15/02/2016 ZML 16200247 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
150 EUR Fenestra o.z., Festivalové námestie 2, 041 90 Košice
12/02/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
12.2.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
12/02/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
12.2.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
12/02/2016 ZML 16200096 Zmluva o spolupráci
Kulturpark
EUR Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou
10/02/2016 ZML 16200095 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva , Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
10/02/2016 ZML 16200093 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Mgr. art. Dušan Bajin , nezadané, nezadané nezadané
09/02/2016 ZML 16200090 Rámcova zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
14 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
09/02/2016 ZML 16200089 Zmluva o kurátorskej činnosti
SPOTs
40 EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
09/02/2016 ZML 16200088 Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o vytvorení diela a licenčnej zmluvy
SPOTs
EUR Mgr. art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
09/02/2016 ZML 16200087 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR Slovensko-český klub v Slovenskej republike, Tri hôrky 3, 040 11 Košice
08/02/2016 ZML 16200081 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
EUR Komorný orchester Košice, o.z., Jantárová 10, 040 01 Košice
05/02/2016 ZML 16200080 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
28 EUR Ing. Paulína Urdová, Kokšov - Bakša 161, 044 13 Kokšov - Bakša
05/02/2016 ZML 16200078 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
50 EUR Mgr. art. Ľudmila Žoldáková , Sídlisko 8, 044 14 Čaňa
05/02/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
5.2.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
05/02/2016 ZML 16200086 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
05/02/2016 ZML 16200084 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
49.4 EUR Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
04/02/2016 DOD 16200091 Dodatok č. 1
Kasárne/Kulturpark
695 EUR Košice IT Valley z. p. o. , Letná 9, 040 01 Košice
04/02/2016 ZML 16200076 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
300 EUR Mgr. art. Zuzana Hlavinová, nezadané, nezadané nezadané
04/02/2016 ZML 16200075 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
56 EUR Ing. Paulína Urdová, Kokšov - Bakša 161, 044 13 Kokšov - Bakša
04/02/2016 ZML 16200083 Dohoda o skončení Zmluvy o lektorskej činnosti
Kunsthalle
EUR Janka Duchoňová, nezadané, nezadané nezadané
04/02/2016 ZML 16200072 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR Ing. Štefan Kertés, nezadané, nezadané nezadané
04/02/2016 ZML 16200074 Zmluva o zabezpečení lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR Ťahanovská skate crew, Varšavská 4, 040 13 Košice
04/02/2016 ZML 16200073 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kunsthalle a Kasárňach -Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle
595 EUR Košice IT Valley z. p. o. , Letná 9, 040 01 Košice
04/02/2016 ZML 16200082 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
195 EUR Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, 040 11 Košice
02/02/2016 ZML 16200065 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
23 EUR Ingrid Pizňaková, Moldavská 11, 040 11 Košice
02/02/2016 ZML 16200092 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
80 EUR Mgr. Katarína Kosanová, nezadané, nezadané nezadané
02/02/2016 ZML 16200066 Zmluva o lektorskej činnosti
Kulturpark
250 EUR Mgr. art. Peter Katina, ArtD., Kalinovská 10, 040 22 Košice
02/02/2016 ZML 16200068 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR ĎAKUJEM - \"PAĽIKERAV\" občianske združenie, Varhaňovce 95, 082 05 Šarišské Bohdanovce
02/02/2016 ZML 16200100 Dodatok č. 4
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
29/01/2016 ZML 16200064 Zmluva o lektorskej činnosti
Kulturpark
EUR Katarína Rampáčková, Muránska 8, 040 01 Košice
29/01/2016 ZML 16200062 Zmluva o moderovaní
Kulturpark
EUR Ing. Mgr. art. Tomáš Rafa, Ipeľská 648/7, 010 01 Žilina
29/01/2016 FAD Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
29.1.2016
EUR , ,
29/01/2016 ZML 16200063 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
30 EUR Anna Čemanová, Slovenskej jednoty 1683/36, 040 01 Košice
29/01/2016 OBJ Štruktúrovaný prehľad objednávok
29.1.2016
vrátane DPH EUR , ,
29/01/2016 ZML 16200059 Zmluva o spolupráci
K 13
EUR Mesto Košice, Trieda SNP48/A, 040 11 Košice
29/01/2016 ZML 16200058 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
EUR Konvergencie- spoloč.pre komorné umenie,obč.združ., Čapkova 10, 811 04 Bratislava
29/01/2016 ZML 16200070 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
6 EUR Mgr. Michaela Demočková - VlnkaFoto, Jesenná 20, 040 01 Košice
27/01/2016 ZML 16200055 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
29 EUR Mrg. Terézia Hnatičová, Borov 72, 068 01 Medzilaborce
27/01/2016 ZML 16200079 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
46 EUR GlobalLogic Slovakia, s. r. o. , Štúrova 27, 040 01 Košice
27/01/2016 ZML 16200052 Zmluva o moderovaní
Kulturpark
EUR Slovenská debatná asociácia, občianske združenie, Pražská 11, 811 04 Bratislava
26/01/2016 DOD 16200094 Dodatok č. 9
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 040 01 Košice
26/01/2016 ZML 16200124 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
25/01/2016 ZML 16200051 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
36 EUR doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., Svätoplukova 23, 040 01 Košice
22/01/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
22.1.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
21/01/2016 ZML 16200048 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark
EUR KONTRA, občianske združenie, Za Hornádom 8, 052 01 Spišská Nová Ves
21/01/2016 ZML 16200047 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
21/01/2016 ZML 16200046 Zmluva o uskutočnení koncertu
Kasárne/Kulturpark
EUR Základná umelecká škola Márie Hemerkovej, Hlavná ulica 68, 040 01 Košice
20/01/2016 ZML 16200049 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs
SPOTs
28 EUR Andrea Imrichová Süli, Alžbetina 26, 040 01 Košice
20/01/2016 ZML 16200045 Zmluva o dlhodobej spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku
Kulturpark
50 EUR Košice IT Valley z.p.o., Letná 9, 040 01 Košice
19/01/2016 ZML 16200069 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
19/01/2016 ZML 16200098 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku
Kulturpark
EUR Film Europe s.r.o., Matúšková 2148/10, 831 01 Bratislava
16/01/2016 ZML 16200060 Hromadná licenčná zmluva
Kasárne/Kulturpark
EUR SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
15/01/2016 OBJ nezadané Štruktúrovaný prehľad objednávok
15.1.2016
vrátane DPH EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
15/01/2016 FAD nezadané Štruktúrovaný prehľad dodávateľských faktúr
15.1.2016
EUR nezadané, nezadané, nezadané nezadané
14/01/2016 DOD 16200042 Dodatok č. 6
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n. o. , Kukučínova 2, 040 01 Košice
13/01/2016 ZML 16200041 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
35 EUR PaedDr. Adriana Andrejková, nezadané, nezadané Košice
13/01/2016 ZML 16200040 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
80 EUR ARTHEA, s. r. o. , Alžbetina 55, 040 01 Košice
13/01/2016 ZML 16200039 Zmluva o spolupráci pri natáčaní videodokumentu
SPOTs
EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
13/01/2016 ZML 16200038 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
49 EUR RNDr. Emília Halušková, CSc. , nezadané, nezadané nezadané
13/01/2016 ZML 16200037 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
13/01/2016 ZML 16200036 Zmluva o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou
11/01/2016 DOD 16200043 Dodatok č. 5
SPOTs
EUR Občianske združenie Loďka nádeje , Južná trieda 83, 040 01 Košice
08/01/2016 ZML 16200035 Zmluva o lektorskej činnosti
Kunsthalle
40 EUR Janka Duchoňová, Sládkovičova 5, 040 01 Košice
08/01/2016 ZML 16200034 Zmluva o príprave dramaturgie
Kulturpark
10 EUR Ivana Gavalcová, Kuzmányho 19, 040 01 Košice
08/01/2016 ZML 16200033 Zmluva o moderovaní
Kulturpark
10 EUR Andrea Gavalcová, Kuzmányho 19, 040 01 Košice
07/01/2016 ZML 16200032 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
75 EUR Mgr. Jana Bučková , nezadané, nezadané nezadané
05/01/2016 ZML 16200077 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia v SPOTs - kultúrno - spoločenské centrá v Košiciach
SPOTs
7 EUR Šermiarska spoločnosť WILLARD, Pokroku 2, 040 11 Košice
04/01/2016 ZML 16200031 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Kasárne/Kulturpark
EUR 3T- Tri Tvorivé Tvory, občianske združenie, Wolkrova 11, 851 01 Bratislava
04/01/2016 ZML 16200030 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
17 EUR Dávid Pačut , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200029 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTs
17 EUR Natália Kamenská , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200028 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Mgr. art. Petra Housková, nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200027 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
40 EUR Róbert Egreši, nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200026 Zmluva o lektorskej činnosti
Kasárne/Kulturpark
300 EUR PaedDr. Jana Poláková - FASHION, Komenského 75/35, 040 01 Košice
04/01/2016 ZML 16200025 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR RNDr. Žofia Schewczuková, nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200023 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Martin Michalčík , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200024 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
12 EUR Martin Michalčík , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200022 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR JUDr. Renáta Pankiewičová, nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200019 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
15 EUR Bc. Anna Vaňová , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200020 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
50 EUR Ing. Helena Kuncová , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200018 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
20 EUR Mgr. Andrea Fedorová , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200017 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
25 EUR Milan Sabovik , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR Imrich Novák , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200016 Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
SPOTs
EUR MUDr. Jarmila Kubíková , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200014 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR Ing. Eva Gregová , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200012 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
EUR Kreatívne mestské udalosti -Creative Urban Event, Sládkovičova 5, 040 01 Košice
04/01/2016 ZML 16200011 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
19 EUR Ing. Silvia Lukačínová, PhD. - Tvorenie a učenie, Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
04/01/2016 ZML 16200010 Zmluva o spolupráci pri ogranizácii workshopu
SPOTs
10 EUR Brigita Hurajová, nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200009 Zmluva o spolupráci pri organizácii workshopov
SPOTs
15 EUR Ján Timko, nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200008 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
35 EUR Mgr. art. Matej Ivan , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200007 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
35 EUR Mgr. art. Linda van Dalen , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200006 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
SPOTs
EUR Ladislav Rusnák , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200005 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
8.5 EUR Richard Kotora , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200003 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
10 EUR Martin Marko , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200004 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
29.6 EUR Martin Pizňak , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200002 Zmluva o príprave dramaturgie
SPOTs
150 EUR Mgr. art. Ľudmila Žoldáková , nezadané, nezadané nezadané
04/01/2016 ZML 16200001 Zmluva o lektorskej činnosti
SPOTs
7.25 EUR Viktória Augustinová , nezadané, nezadané nezadané