Podklady na stiahnutie Informatívna súťaž návrhov – prenájom nebytových priestorov

príloha na stiahnutie príloha – pôdorys