Filter
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
11/04/2017 DOD 17200215 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci
odborná prax
EUR Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Filozofická fak., Šrobárova 2, 040 59 Košice
05/04/2017 DOD 17200207 Dodatok č.21 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
03/04/2017 DOD 17200193 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatia v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR Nikola Kováčiková HAPPY DAY, Ľ.Ondreja 845/16, 971 01 Prievidza
15/03/2017 DOD 17200185 Dodatok č.8 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
14/03/2017 DOD 17200145 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí
Kunsthalle
EUR SAVRIA n.o., Stromová 10, 040 01 Košice
01/03/2017 DOD 17200135 Dodatok č.20 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 04359 Košice
28/02/2017 DOD 17200160 Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní DAK
Dom autentickej kultúryy/Kasárne
EUR Detský folklórny súbor Hanička, Masarykova 2, 040 01 Košice
28/02/2017 DOD 17200138 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry v Kasárňach
Kasárňach/Kulturpark
EUR FS HORNÁD, Húskova 5, 040 23 Košice
24/02/2017 DOD 17200122 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR Klub milovníkov autentického folklóru, Krivá 2, 040 01 Košice
06/02/2017 DOD 17200071 Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
01/02/2017 DOD 17200070 Dodatok č.19 k Zmluve o spol.pri organizácii podujatia v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
26/01/2017 DOD 17200072 Dodatok č.15 k Zmluve o spol.pri organizácii podujatí v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
2000 EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
10/01/2017 DOD 17200038 Dodatok č.18 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatí v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
09/01/2017 DOD 17200041 Dodatok č.1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Kasárne/Kulturpark
10 EUR Ing. Dana Jenčová, nezadané, nezadané nezadané
05/01/2017 DOD 17200036 Dodatok č.14 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatí v Kasárňach -Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
04/01/2017 DOD 16201017 Dodatok č. 2 k Zmluve č. Z201621632_Z
04.1.2017
25.68 EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
29/12/2016 DOD 16201021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201621630_Z
29.12.2016
EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
29/12/2016 DOD 16201020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201621632_Z
29.12.2016
EUR MEDIPARTNERS s.r.o., Záhradná 12, 044 24 Poproč
22/12/2016 DOD 16201007 Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody,tepla a energie
Amfiteáter
EUR Mestská časť Košice-Sever, Festivalové námestie č.2, 040 01 Košice
20/12/2016 DOD 16201004 Dodatok č.1 k Zmluve o vykonaní odborných prehliadok a skúšok
Kasárne/Kulturpark
EUR REVIT- NITRA, s.r.o., Hurbanova 4, 949 01 Nitra
19/12/2016 DOD 16201000 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200999 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200998 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo KOšice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200997 Dodatok
Amfiteáter
EUR Tepelné hospodárstvo KOšice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200996 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
19/12/2016 DOD 16200995 Dodatok
SPOTS
EUR Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
09/12/2016 DOD 16200982 Dodatok č.1 k Zmluve
Kasárne/Kulturpark
EUR ÁGORA KOZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELEL.T., Piac u.20, 4032 Debrecen
07/12/2016 DOD 16200990 Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach-Kulturparku a SPOTS
Kasárne/SPOTS
EUR Technická univerzita v Košiciach , Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
06/12/2016 DOD 16200983 Dodatok č.17 k Zmluve o spolup.pri org.podujatia v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 04359 Košice
23/11/2016 DOD 16200940 Dodatok č.2 k Zmluve o reklamnom partnerstve č.1604005
23.11.2016
EUR B.Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
21/11/2016 DOD 16200991 Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní telekom. služby Hlasová virtuálna privátna sieť
21.11.2016
EUR Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16/11/2016 DOD 16200911 Dodatok č. 7 k zmluve č. 2014000840 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
Kulturpark
EUR Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
04/11/2016 DOD 16200864 Dodatok č.2 k Zmluve o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
03/11/2016 DOD 16200886 Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnenie umeleckých činností
Kasárne/Kulturpark
719.98 EUR Ivan Šiller, nezadané, nezadané nezadané
03/11/2016 DOD 16200961 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatia v Kasárňach - Kulturparku a Dome umenia v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 040 01 Košice
27/10/2016 DOD 16200852 Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnení umeleckých činností
SPOTS
25 EUR Bc. Anna Vaňová, nezadané, nezadané nezadané
26/10/2016 DOD 16200849 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Kasárne
EUR Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
26/10/2016 DOD 16200848 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Kasárne
EUR Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
24/10/2016 DOD 16200839 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach
SPOTS
362 EUR Martin Michalčík, nezadané, nezadané nezadané
24/10/2016 DOD 16200831 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
sklad
1146 EUR PERUN KOŠICE s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice
17/10/2016 DOD 16201022 Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu DAK v Kasárňach
Kasárne/Kulturpark
EUR AMABILE n.o., Vojenská 1, 040 01 Košice
14/10/2016 DOD 16200813 Dodatok č.16 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kuturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 04359 Košice
14/10/2016 DOD 16200884 Dodatok č.7 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach- Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom pre deti Bibiana, Panská 41, 81539 Bratislava
14/10/2016 DOD 16200840 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu DAK v KK
Dom autentickej kultury
EUR Detský folklorny subor Hanička, Masarykova 2, 040 01 Košice
06/10/2016 DOD 16200814 Dodatok č.13 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatí v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
22/09/2016 DOD 16200691 Dodatok č.1 k Rámcová zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
SPOTS
20 EUR Mgr.art. Radoslav Repický, nezadané, nezadané nezadané
22/09/2016 DOD 16200793 Dodatok č. k Zmluve o spolupráci pri organiz.podujatia v Kunsthalle v Košiciach
Kunsthalle
1500 EUR CREATIVE PRO a.s., Dlhé diely I,č.13, 841 04 Bratislava
21/09/2016 DOD 16200765 Dodatok č.15 k Zmluve o spolupráci pri org.podujatí v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
19/09/2016 DOD 16200682 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201621633_Z
20.09.2016
EUR Zajtrajšie noviny n.o., Irkutská 8, 040 12 Košice
14/09/2016 DOD 16200673 Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatí v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200640 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1013011515 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Važecká
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200639 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1080113623 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Ľudová
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz.Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200638 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1010112714 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Amfiteáter
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz.Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200637 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1031134014 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Obrody
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedz.Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200636 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1051131014 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Brigádnícka
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol.s ruč.obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
12/08/2016 DOD 16200635 Dodatok č.1/2016 k zmluve č.1140264323 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody
Wuppertálska
EUR TEPELNÉ HOSPOD8RTVO spol.s ruč.obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
10/08/2016 DOD 16200613 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č.Z201518148
EKS
EUR Zajtrajšie noviny n.o., Irkutská 8, 040 12 Košice
10/08/2016 DOD 16200622 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201518145_Z
EKS
EUR MEDIPARTNERS PLUS s.r.o., Zahradná 12, 044 24 Poproč
10/08/2016 DOD 16200615 Dodatok č.11 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
03/08/2016 DOD 16200567 Dodatok č.8 k Zmluve o spolupráci
SPOTS
EUR Občianske združenie Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice
08/07/2016 DOD 16200559 Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráci
Spots
EUR Občianske združenie Loďka nádeje, Južná trieda 83, 040 01 Košice
28/06/2016 DOD 16200545 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri vytváraní obsahu Domu autentickej kultúry v Kasárňach- Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Občianske združenie BORIEVKA, Krosnianska 53, 040 22 Košice
28/06/2016 DOD 16200542 Dodatok č.14 k Zmluve o spolupráci pri organzácii podujatí v Kasárňach- Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
24/06/2016 DOD 16200565 Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 815 39 Bratislava
23/06/2016 DOD 16200528 Dodatok č.1 k Zmluve o lektorskej činosti
SPOTS
EUR Mgr. art. Linda van Dalen, nezadané, nezadané nezadané
23/06/2016 DOD 16200527 Dodatok č.1 k Zmluve o lektorskej činnosti
SPOTS
EUR Mgr.art. Matej Ivan, nezadané, nezadané nezadané
10/06/2016 DOD 16200883 Dodatok č.6 k Zmluve o spolupráci pri org. podujatia v Kasárňach-Kulturparku
Kasárne/Kulturpark
EUR Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, Panská 41, 81539 Bratislava
08/06/2016 DOD 16200502 Dodatok č.10 k Zmluve o spolupráci pri organizácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice
02/06/2016 DOD 16200485 Dodatok č.10 k Zmluve o spol.pri organizácii podujatia v Kasárňach-Kulturparku a SPOTS-kul.spol.centre v Košiciach
Kasárne/SPOTS
EUR Technická univerzita v Košiciach, Fakulta Umení, Letná 9, 042 00 Košice
31/05/2016 DOD 16200482 Dodatok č.13 k Zmluve o spol.pri organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturpark v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice
30/05/2016 DOD 16200452 Dodatok č.2 k Zmluve o nájme č.2014002295 zo dňa 17.10.2014
SPOTS
EUR Mesto Košice, TRieda SNP 48/A, 040 11 Košice
20/05/2016 DOD 16200401 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci
Kasárne/Kulturpark
EUR Tu Máme Bunker, občianske združenie, Jantárová 8, 040 01 Košice
03/05/2016 DOD 16200344 Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pro organizácii podujatí v Kasárňach - Kulturparku v Košiciach
Kasárne/Kulturpark
EUR Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice